168063. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 3,4-dihidro-1(2H)-ftálazinon előállítására

MAGYAR SZABADALMI 166063 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: ±. Bejelentés napja: 1974. IV. 26. (LE-744) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1973. IV. 27. (20199/73.) C 07 d 51/06 Bejelentés napja: 1974. IV. 26. (LE-744) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1973. IV. 27. (20199/73.) w Bejelentés napja: 1974. IV. 26. (LE-744) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1973. IV. 27. (20199/73.) •**"" " -. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1975. IX. 27. Megjelent: 1976. XII. 31. f Feltalálók: BELLASIO Elvio vegyész, Como, MONTORSI Giorgio vegyész, Milánó, COCO Antonio vegyész, Milánó Olaszország Tulajdonos: Gruppo Lepetit S. p. A., Milánó, Olaszország Eljárás 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinon előállítására 1 A találmány tárgya tökéletesített eljárás I képletű 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinon és ásványi savas sói elő­állítására. A dihidroftálazinok hasznos közbenső termékek a gyulladásgátló hatású ftálazino-ftálazin-dionok előállí- 5 tásához, például a 3 557 108, 3 709 886 számú ameri­kai egyesült államokbeli és a 746 751 számú belgiumi szabadalom szerint. A 3 557 108 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalomban a 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinon előállí- 10 tására leírt eljárásban o-(bróm-metil)-benzoil-kloridot 1,2-diacetil-hidrazinnal reagáltatnak trietil-amin jelen­létében és a kapott 2,3-diacetil-3,4-dihidro-l(2H)­ftálazinont azután ásványi savakkal 3,4-dihidro­l(2H)-ftálazinonná hidrolizálják. Ez a módszer bizo- 15 nyos nehézségeket okoz a félüzemi vagy ipari ará­nyoknak megfelelő nagymennyiségű vegyület előállí­tásánál. E folyamat kedvezőtlen vonása például a stabili­tásra és a tárolhatóságra nézve káros, halogénezett 20 funkciós csoportokat tartalmazó kiindulóanyag hasz­nálata. Másik negatív sajátság a kiindulóanyagok ára és a nem túl magas kitermelés, különösen, ha az eljárást a laboratóriumi előállításnál nagyobb arányokban hajt- 25 ják végre. A 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinon előállítására alkal­mas és kereskedelmileg hozzáférhető kiindulóanyag az l(2H)-ftálazinon. A korábbi irodalmi adatok azonban nem biztatóak e tekintetben, mivel azok a 30 kísérletek, melyekben az l(2H)-ftálazinont fémek segítségével kívánták 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinonná redukálni, mindig negatív eredménnyel jártak, például A. Darapsky és munkatársai [J. Prakt. Chem. 146, 307 (1936)] és S. Gabriel és munkatársai [Chem. Ber. 26, 521 (1893)] leírása szerint. Ezek a kísérletek a ftálazingyűrű izoindolin- vagy 2-amino-izoindolin­származékokká való kontrakcióját eredményezték. A Belassio és munkatársai [Ann. Chim. 59, 443 (1969)] által leírt katalitikus hidrogénezés is nagyon alacsony kitermeléssel jár. A találmány értelmében meglepő módon azt talál­tuk, hogy a 3,4-dihidro-l(2H)-ftálazinon magas kiter­meléssel állítható elő, korlátozás nélkül a termelés arányait illetően. Az eljárásban II általános képletű vegyületet - ahol R kis szénatomszámú alkanoil- vagy benzoilcsoport, és R! hidrogénatom vagy halogénatom — hidrogénezünk. A hidrogénezést előnyösen kis szénatomszámú ali­fás savakból és kis szénatomszámú alifás savanhidri­dekből, valamint ezek elegyéből álló oldószerrend­szerben hajtjuk végre hidrogénező katalizátorok, mint például előnyösen hordozóra lecsapott platina, pallá­dium, ruténium, ródium, továbbá platina-dioxid vagy Raney-nikkel jelenlétében. A II általános képletű kiindulóanyag előállítása céljából a megfelelő, 2-helyzetben nem helyettesített ftálazinont ismert módszerekkel acilezzük [Lieber-168063

Next

/
Thumbnails
Contents