166897. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés ioncserélő berendezések tölteteinek regenerálására

MAGTAB MPKÖZTÁRSASAG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 20. (NA—959) Közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. V. 31. 166897 Nemzetközi osztályozás: B 01 j 1/06 Feltalálók: Aradi Károly gépésztechnikus, 50%, Kasza János oki. vegyészmérnök, 30%, Molnár Ferenc vegyésztechnikus, 20%, Nagykanizsa Tulajdonos: Nagykanizsai Finommechanikai Vállalat, Nagykanizsa Kapcsolási elrendezés ioncserélő berendezések tölteteinek regenerálására A találmány kapcsolási elrendezés ioncserélő berendezések tölteteinek zárt rendszerben tör­ténő regenerálására, vízsugárszivattyúk segít­ségével. Az eddig isimért vízsugárszivattyús regenerá­lásoknál a sugárszivattyú egy nyitott tartályból szívja a koncéntrátumot, majd azt a vízzel fel­hígítva a regenerálandó ioncserélő oszlopra nyomja. Regenerálás közben azonban az ion­cserélő anyag térfogata megváltozik, többnyire a gyantaszemcsék zsugorodnák, így a töltet tö­mörödik. Ennél fogva a töltet ellenállása, a re­generálóoldat ánamlásával szemben, fokozódik. A nyitott rendszerű sugárszivattyús (injektoros) regenerálás hátránya, hogy az előbbiekben le­írt ellenállásnövekedés csökkenti a szivattyú szállító teljesítményét, (esetleg meg is szünteti) a regenerálási idő megnövekszik, megváltozik a regeneráló-oldal áramlási sebessége, megváltozik a vegyszerj koncentráció. Mindezek a hatások a regenerálás elégtelen­ségét vonják maguk után, illetve közvetve meg­növelik a regenerálóvegyszer-felhasználást. To­vábbi hátránya a rendszernek, hogy a regene­rálóoldat átáramlása után azonnal, átmenet nélkül, vízzel érintkezik a töltet, amely az ion­cserélő anyag nagymérvű térfogatváltozását vonja maga után, A hirtelen térfogatváltozás erős mechanikus hatások elviselésére kénysze­ríti a berendezés alkatrészeit. 10 15 20 25 30 A találmány célja az eddig leírt hátrányok kiküszöbölése olyan zárt rendszerű kapcsolási elrendezés alkalmazásával, amely lehetővé teszi a vegyszeroldatt koncentrációjának a regenerá­lás sebességének betartását, valamint kiküszö­böli a regenerálás utáni hirtelen, átmenet nél­küli koncentrációérték-változást. A találmány értelmében a regeneráló beren­dezés egy teljesen zárt tartályból áll, amely al­kalmas az üzem közben fellépő nyomás elvise­lésére. A tartályhoz felül és alul egy-egy su­gárszivattyú csatlakozik, a sugánszivattyúk egy közös ággal a regeneráláshoz szükséges víz há­lózatára vannak kötve. A szivattyúk egy-egy szeleppel kiiktathatók. Az alsó szivattyú el­menőága a regenerálandó ioncserélő oszlopra csatlakozik. A rendszer működése: a regenerálási ciklus alatt mindkét szivattyú felé nyitjuk a szelepe­ket. A felső szivattyú elmenőágánál a szelep zárt helyzetben marad, az alsónál az oszlopra menő ág szelepét kinyitjük. Miközben az alsó szivattyún keresztül a vízzel megfelelő mérté­kűre hígult regenerálószer a gyantatöltetre áramuk, ugyaniakkor a felső sugárszivattyú szí­vóágán keresztül, a tartály felső részébe, az el­folyó regenerátum helyett víz áramlik. A felül beáramló víz a víznél nehezebb fajsúlyú rege­nerátum felső részén egy keveredési zónát hoz létre, amelyben a koncentrációérték a tömény 166897

Next

/
Thumbnails
Contents