166887. lajstromszámú szabadalom • Húzóerőt érzékelő szerkezet traktorokhoz

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. XI. 21. (MA-2426) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. XI. 22. (200 958) Közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. 166887 Nemzetközi osztályozás: G 01 1 5/13 \ Feltaláló: LASOEN .Teán J. mérnök, Villepreux, Franciaország Tulajdonos: Massey-Ferguson Services N. V". cég, Curacao, Holland Antillák Húzóerőt érzékelő szerkezet traktorokhoz A találmány húzóerőt érzékelő szerkezet trakto­rokhoz és hasonló vontatókhoz, amelyeknek erő­géppel emelhető munkaeszközt kapcsoló szerkezet­része van. A találmány pontosabban egy javított típusú érzékelő szerkezet és vezérlő eszköz a kap­csoló szerkezetrészhez. A legtöbb traktornál, főként a mezőgazdaságban használatos típusú vontatóknál a traktor és az e mö­gött levő munkaeszköz összekapcsolására erőgéppel emelhető, hárompontos kapcsolót alkalmaznak. Általában egy a húzóerőket érzékelő eszközt alkal­maznak, amely a vontató és munkaeszköz között fellépő húzóerőket méri és vezérlő rendszeren ke­resztül kiváltja a kapcsoló szerkezetrész és munka­eszköz olyan mértékű emelését vagy süllyesztését, ami biztosítja, hogy a húzóerőket lényegében állan­dó értéken lehessen tartani. Egy nagyobb teljesítőképességű traktornál a tény­leges húzóerők az egyik irányban meghaladhatják a 6800 kg-ot, az ellenkező irányban pedig a 2700 kg-ot. így az általában kifejthető erők tartománya körülbelül 9500 kg. Annak érdekében, hogy a húzó­erőket mérő szerkezet pontosan és használható érzé­kenységgel dolgozzon ilyen nagy erőtartományon belül is, aránylag nagy erőmérő-érzékelők, például nagyméretű rugók szükségesek azért, hogy a kap­csoló szerkezetrész működés közbeni tényleges mozgását magánál a húzóerőket érzékelő egységnél minimálisra szorítsuk le. így egy nagy teljesítményű traktor esetén kívánatos, hogy olyan rugóval dol-10 15 20 25 30 gozzon, melynek lehajlási mértéke, viszonya kicsi, illetve amely nagy húzóerő hatására eléggé kis mértékben változtatja alakját. Ez nehézzé teszi annak elérését, hogy a vezérlés a húzóerő teljes tartományában megfelelő legyen. Ezért kívánatos egy olyan húzóerőket érzékelő rendszer létrehozása, amelynél egy megfelelő lehajlási mértéket, viszonyt, mutató rugó használható, amely azonban olyan kimenőjelet tud létrehozni, amely a húzóerők kis­mértékű változásait is jól érzékeli, illetve érzékel­teti. Ismert hajlított gerendák vagy rudak lehajlásá­nak mérése és e méréseken keresztül a traktorok, illetve vontatók vontató szerkezetrészének vezér­lése, szabályozása. Mint előzőkben említettük, nagy húzóerőkre gondolunk. A hajlított rudak hatásos hossza kor­látozott méretű. A hatásos hossz kifejezés arra a rúdhosszra vonatkozik, amelyen lehajlás, behajlás jön létre. A hossz-korlátozás a rudak környezetétől származik, amelybe beleértjük a munkaeszközhöz tartozó, használt kapcsoló szerkezetrészt, főként a traktor és munkaeszköz közötti kapcsolórudakat. Például gyakran kívánatos, hogy a kapcsolórudak egy olyan képzelt pont felé fussanak össze, amely a traktor és munkaeszköz jobb stabilitása és vezér­lése érdekében pontosan az elülső keréktengely hátsó oldalán van. Az is szükséges, hogy a kapcsoló­rudak legkülső végei feleljenek meg a különböző munkaeszközökhöz szabványosított kapcsolási kö-166887 1

Next

/
Thumbnails
Contents