166885. lajstromszámú szabadalom • Fűtőpanel különösen robbanásveszélyes belsőterű kemencékhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 70 %-ban Bejelentés napja: 1973. XI. 02. Közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (LI-248) 166885 Nemzetközi osztályozás: F 27 d 19/00 H 05 b 5/08 , \ i Feltalálók: WALLIS János, oki. gépészmérnök, Budapest 70% HAMMECKE Horst, oki. villamosmérnök, Darmstadt-Eberstadt, Német Szövetségi Köztársaság 30% Tulajdonos: Licencia Találmányokat Értékesítő Vállalat, Budapest (70%) ELTRA KG Leicht und Trambauer, Pfungstadt, Német Szövetségi Köztársaság (30%) Fűtőpanel, különösen robbanásveszélyes belső terű kemencékhez A találmány tárgya fűtőpanel, különösen robba­násveszélyes belső terű kemencékhez. Különféle célú és felépítésű kemencék széles kör­ben ismertek. Ezek a kemencék általában vázszer­kezetből és erre felszerelt kettősfalú lemezburkolat­ból, valamint fűtőtestekből, például infravörös suga­rakat kibocsátó elemekből, állnak. A burkolat ket­tős fala hőszigetelő anyaggal van kitöltve. Egy adott méretű kemence a tapasztalatok szerint csak meg­határozott mérethatáron belüli gyártmányok keze­lésére (például szárítására) alkalmazható gazdasá­gosan. Kisebb sorozatban gyártott alkatrészek ese­tén azonban, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő méretű kemence, új berendezés beállítása gazdaság­talan, a fölöslegessé vált berendezés értékesítése pedig — éppen speciális kialakítása miatt — nehéz. Ha a kezelni kívánt munkadarab mérete kisebb a szükségesnél, még lehetőség van arra az esetleg kevésbé gazdaságtalan kompromisszumra, hogy szükségtelenül nagy berendezést üzemeltetünk, azaz csökkentjük a kihasználás fokát. Ha azonban a munkadarab mérete túl nagy, nyilvánvalóan új berendezésre van szükség. A mai gyors műszaki fejlődés mellett a gyártmányok kifutási ideje egyre csökken, ezért állandóan újabb és újabb kemencékre van szükség.Új kemencéknek a hagyományos techni­kával történő létesítése igen költséges és hossza­dalmas munka. A hagyományos kemencék egész­ben vagy részekben való szállítása is problematikus, sokszor csak speciális járművekkel valósítható meg. 10 15 20 25 30 További hiányossága az ismert zárt terű kemen­céknek, hogy robbanásveszélyes anyagok kezelése során esetlegesen bekövetkező robbanásuk mind emberéletben, mind anyagiakban óriási károkat okozhat. Nagyobb magassági méretű kemencéknél a belső tér egyenletes hőmérséklete nem biztosítható, bár ez a legtöbb esetben szükséges vagy előnyös lenne. A kemencék falainak belső oldalát a jobb hatás­fokú hevítés érdekében fényes reflektáló lemezek­kel borítják. Ezek a lemezek a kemence 6—8 hónapi rendszeres üzemeltetése után elhomályosultak. Rendszeres tisztításukra gyakorlatilag alig van lehetőség, újrapolírozásuk költséges és hosszadal­mas munka, cseréjük általában a kemence megbon­tásával jár. A találmány célja az ismert kemencék fenti hiá­nyosságainak megszüntetése. A találmány feladata olyan fűtőpanelek létreho­zása, amelyekből tetszőleges méretű és alakú, töké­letesen zárt, de robbanás esetén felnyíló és a túl­nyomást irányítottan levezető, gyorsan össze- és szétszerelhető kemencék alakíthatók ki, mikor is a reflektáló elemek könnyen, gyorsan és olcsón cserél­hetők, és esetleges robbanás után a kemence rövid idő alatt helyreállítható. A feladat találmány szerinti megoldásában a fűtő­panel egy vagy több, lapjával egyesített keretből, a keret(ek)hez erősített egy vagy több fűtőtestből, a fűtőtest(ek)et energiaforrással összekötő csatla­• 166885 1

Next

/
Thumbnails
Contents