166884. lajstromszámú szabadalom • Eljárás központi idegrendszerre ható 3,5-diszubsztituált triazolok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XII. 21. (LE-730) Olaszországi elsőbbsége: 1972. XII. 22. (33456 A/72) Közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. 166884 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/06 57/00 99/02 ^sr*^-**~*~-- -v.-^ Feltaláló: OMODEI-SALÉ Amadeo, vegyész, Voghera, Olaszország Tulajdonos: GRUPPO LEPETIT S.p.A., Milánó, Olaszország Eljárás központi idegrendszerre ható 3,5-diszubsztituált triazolok előállítására A találmány tárgya eljárás új, farmakológiailag aktív vegyületek előállítására. Közelebből meghatá­rozva a találmány I általános kópletű triazolszár­mazékok — ahol R kisszénatomszámú alkilcsoportot, Rt piridil-, kisszénatomszámú alkilcsoporttal he­lyettesített piridil-, tienil-, kisszénatomszá­mú alkilcsoporttal helyettesített tienil-, furil-, kisszénatomszámú alkilcsoporttal helyettesí­tett furil-, indolil-, pirrolil-, kisszénatomszámú alkilcsoporttal helyettesített pirrolilcsoportot, R2 hidrogénatomot vagy hidroxilcsoportot jelent — és gyógyszerészetileg elfogadható savaddiciós sóik előállítására vonatkozik. E vegyületek jelentős nyugtató hatást gyakorol­nak a központi idegrendszerre. Farmakológiai akti­vitásuk kisfokú mérgező hatással párosul. Hasonló szerkezetű vegyületeket ismertetnek a 2.147.794 és 2.147.882. sz. Német Szövetségi Köz­társaság-beli nyilvánosságrahozatali iratok. Közelebbről, a találmány szerinti vegyületek közül azok, amelyekben R2 jelentése hidrogénatom, beletartoznak ugyan a hivatkozott Német Szövetség­gi Köztársaság-beli nyilvánosságra hozatali iratok­ban említett vegyületek körébe, olyan konkrét vegyületet azonban nem ismertetnek, amelyen az 1-helyzetben alkil-, a 3-helyzetben ~RX szubsztituens­sel azonos csoportot, az 5-helyzetben pedig 0-tolil­csoportot hordozna. További különbség jelentkezik a biológiai aktivi-10 15 20 25 30 tás tekintetében. A találmány szerinti vegyületek ugyanis nagyon jó altató hatást mutatnak, barbi­turát-jellegű hatások nélkül (Id. a későbbiekben közölt vizsgálati eredményeket), a hivatkozott nyilvánosságrahózatali iratokban leírt triázöl-ve­gyületek pedig köszvény-ellenes és hyperurikaemia­ellenes vagy magas vérnyomás elleni aktivitással rendelkeznek. A találmány szerinti vegyületek előállításának általános módszere II általános képletű 4-hidrazino­-lH-2,3-benzoxazin-származókok III általános kép­letű vegyületté történő átrendezéséből áll, mely képletekben R és Rx a fentiekben megadott jelen­tésű. Nyilvánvaló, hogy a kapott vegyületekkel továb­bi kémiai reakciók hajthatók végre. Különösen a fenilgyűrű orto-helyzetű o-hidroximetil-csoportja alakítható át metilcsoporttá ismert kémiai mód­szerekkel, így katalitikus hidrogénezéssel. A meg­felelő katalizátorokat a platina-csoport féméinek oxidjai és szulfidjai közül választjuk ki. A 4-hidrazino-lH-2,3-benzoxazinokból hetero­ciklikus aldehidekkel képzett hidrazonok szerves oldószerben melegítve 1,2,4-triazolokká rendeződ­nek át. Szerves oldószerként előnyösen kisszén­atomszámú alkanolokat és benzolt használunk savas katalizátor jelenlétében. Savas katalizátor­ként előnyösen száraz hidrogén-kloridot, p-toluol­szulfonsavat, triklór-ecetsavat, trifiuor-ecetsavat és hasonlókat alkalmazunk. A reakcióelegyet általa-166884 1

Next

/
Thumbnails
Contents