166883. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxigéntartalmú poliolefinviaszok előállítására

MAGYAR SZABADALMI 166883 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS IBI Bejelentés napja: 1973. VIII. 09 (LE-718) Nemzetközi osztályozás: *55r. Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. IX. 08. (WP C 08Í/165 548) C 08 f 27/22 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. Feltalálók: EBSTER Klaus-Dieter, oki. vegyészmérnök, Schkopau, EIFERT Werner, oki. vegyészmérnök, Lochau Dr. KOTTE Gerhard, oki. vegyészmérnök, Halle-Neustadt Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB LEUNA WERKE „WALTER ULBRICHT" Leuna, Német Demokratikus Köztársaság Eljárás oxigéntartalmú poliolefinviaszok előállítására A találmány oxigéntartalmú poliolefinviaszok elő­állítására vonatkozik, 800—10 000 közötti molekula súlyú telített elágazó poliolefínek oxidációjával. A poliolefinviaszok oxidálhatósága a paraffinszón­hidrogénekhez képest jóval kisebb. Ezért a paraf­finoxidáció reakció körülményeit a poholefin oxidá­ciójára alkalmazni nem lehet. Különleges előkészüle­tek hiányában hosszú reakcióidővel kell számolnunk, továbbá a kapott termékek a kiindulási anyagokhoz képest erősen megváltozott tulajdonságokkal ren­delkeznek, keménységük csökken, színük sárgától a barnáig változik, szaguk intenzív, olvadék viszko­zitásuk nagyobb lesz és ezáltal a termék további feldolgozáshoz alkalmatlanná válik. A fenti hátrányok kiküszöbölésére több eljárás ismeretes, amelyeknél speciális reakciókörülmé­nyeket alkalmaztak. Az egyik eljárás azon alapul, hogy olvadt állapotú polietilénviaszokat oxigénnel vagy oxigéntartalmú gázzal megfelelő hőmérsékleten 50 savszámig a fenti hátrányokat kiküszöbölve oxidálnak. Az eljárás hátránya, hogy a 130—190 °C közötti hőmérséklet­tartomány biztosítása igen nagy energiafelhaszná­lást jelent. A már ismert eljárás szerint oxidált poliolefinvia­szok savszáma 100-ig terjed. Az oxigénnel kivitele­zett reakció folyékony fázisban relatív alacsony hőfokon, legfeljebb 130 °C-on megy végbe. Az eljá­rás az olvadék alacsony viszkozitását feltételezi, amely általában csak kismolekulasúlyú poliolefínek -10 15 20 25 30 re jellemző. A reakciókeverók viszkozitását az oxigénadagolás szabályozásával olyan értéken tart­ják, amely a beadagolt poliolefinviaszok viszkozitási értékénél kisebb. Az eljárással jól emulgeálható termékek állíthatók elő, azonban a reakciósebesség 130 °C alatt olyannyira lecsökken, hogy 20—30 sav­szám beállításához 12—20 óra szükséges. Ismeretes még a reakció 130—250 °C közötti hőmérsékleten, nagy nyomáson ós intenzív keverés mellett történő kivitele, amely az oxigénfelvétel növelését vonja magával. Ezáltal az oxidáció na­gyobb reakciósebességgel és a viszkozitás megnöve­kedése nélkül lefolyik. 2—4 kg O2 /100 kg viasz óránkénti reakciósebességet is elérnek, mimellett 1 kW/100 kg viasz keverési sebességnél kisebb sebes­ség sárga színű terméket, hosszabb reakcióidőt és megnövekedett olvadék viszkozitást eredményez. Hátrányos ezenkívül a magas energiafelhasználás, a nagy biztonságtechnikai felkészültség és az elért alacsony energetikai hatásfok. Az elektromos ener­gia nagy részét a keverő hővé alakítja, amelyet a reakcióedényből pótlólagos hűtéssel el kell hogy távolítsanak. Az indukciós periódus gyorsabb áthidalására és az oxidációs folyamat meggyorsítására különböző katalizátorok ismertek. Katalizátorként például peroxivegyületek, azo­vegyületek és frissen oxidált poliolefínek alkalma­sak. Az eljárás hátránya, hogy a felhasznált adalé­kok a termék tulajdonságait kedvezőtlenül befolyá-166883 1

Next

/
Thumbnails
Contents