166879. lajstromszámú szabadalom • Gépjármű kormányzár

SZABADALMI 166879 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS áAü Bejelentés napja: 1972. IX. 29. (KO—2540) Nemzetközi osztályozás: B 60 r 25/02 f£p Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. X. 01. (P 21 49 204.6) ,,.->•-—• -•-"" •"• •-• ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. VII. 31. Feltaláló: Penzkofer Franz mérnök, München, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Hans Kolb KG cég, München, Német Szövetségi Köztársaság Gépjármű kormányzár A találmány gépkocsikhoz használható kor­mányzár, amelyben a zárt állapotban tartáshoz egy rugóval nyomott, a kulcs kihúzásáig oldási helyzetben tartott zárócsapszeg és egy henger­zár van, melynek hengere a zárócsapszeg oldási 5 helyzetbe mozgatásához és egy kézi indítókap­csoló ezt követő működtetéséhez forgatható, va­lamint a zárócsapszeg záró állásba mozgatásá­hoz való szabaddá tételéhez a kulcs lehúzásakor tengelyirányban eltolható, és amelynél a henger 10 a kulcs kihúzási irányában rugó révén van nyomva és legalább egy vezérlőidommal van el­látva, amely a hengernek kulcs kihúzáskor és kulcs betoláskor való tengelyirányú eltolásának vezérléséhez — közvetlenül a hengerházhoz és 15 a kulcshoz fekve — a hengerházon levő tengely­irányú vezérlő felületek révén sugárirányban ál­lítható. Az ilyen típusú kormányzáraknál a hengerzár hengere és a zárócsapszeg között egy a henger- 20 rel együttforgóan összeerősített, a zárócsapszeg­gel kapcsolatban levő vezérlő bütyök van. Ezen­kívül a zárócsapszegnek a kulcs teljes vagy részleges kihúzásáig való oldási helyzetben kí­vánt biztosítására egy rugóval nyomott kilincs, 25 illetve retesz szolgál. A hengerzár hengere egy állási helyzetből egy járási, és innen tovább egy indulási helyzetbe fordítható. Ha a kormányzár reteszelve van, azaz a zárócsapszeg zárási helyzetben van, akkor az 30 ehhez tartozó kulcs a hengerzár hengerébe tol­ható, éspedig menesztés, tehát a hengerházban levő hengernek a hengert nyomó rugó hatásával szembeni tengelyirányú eltolása melett. A henger egy betolt, tengelyirányú véghelyzetbe jut, amelyben a hengerben a vezérlőidom, illetve ve­zérlőidomok a hengerbe tovább befelé haladó kulcs révén sugárirányban eltolhatók annak ér­dekében, hogy a hengerház egy vállához csatla­kozva a hengert a betolt tengelyirányú véghely­zetben tartsák. Ha most a hengert például 90°-al haladási állásba fordítjuk, akkor az ezzel öszeerősített vezérlőbütyök a zárócsapszeget az ezt terhelő ru­gó erejével szemben oldási helyzetbe mozgatja, úgyhogy a kormányzárral ellátott gépjármű kor­mánykereke kormányzáshoz alkalmas, nyitott ál­lapotba jut. A zárócsapszeg visszahúzási moz­gásakor az említett kilincs mellett visszarugóz­va halad el és elhaladás után rugalmasan előre mozog ahhoz a nyúlványhoz, amelyhez a záró­csapszeget a kilincs a kulcs kihúzásáig oldási helyzetben tartja. A gépjármű motorjának indí­tásához, azaz az indítókapcsoló működtetéséhez a hengert a járási, utazási állásból például 30°-al továbbfordítjuk indulási állásba, amelyből ez a kulcs eleresztésekor egy visszahúzó rugó hatásá­ra ismét járási, utazási helyzetbe fordul vissza. Amikor a kormányzárat ismét reteszelt álla­potba kell hozni, akkor a hengerzár hengerét a 166879

Next

/
Thumbnails
Contents