166877. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet kerámiai idomtestek, főként tégla máglyába rakásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. IX. 03. (KE—929) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. IX. 12. (WP F 27 d/165 598) Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. VII. 31. 166877 Nemzetközi osztályozás: B 66 d 1/62 Feltalálók: Thomas Hans mérnök, Ziebart Siegfried oki. mérnök, Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Keramikmaschinen Görlitz, Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság Szerkezet kerámiai idomtestek, főként tégla máglyába rakásához A találmány tárgya szerkezet kerámiai idom­testek, főként tégla máglyába rakásához, amely idomtesteket rétegekben, meghatározott elhe­lyezési rendnek megfelelően az égetőkocsin mág­lyába raknak, vagy égetés után azonos módon az égetőkocsiról levesznek, és szállításra alkal­mas máglyákba átraknak. Az e célra már alkalmazott, ismert szerkeze­tek, az ún. máglyarakógépek többnyire híddaru­szerű konstrukciók, és síneken mozgatható ko­csival rendelkeznek, amely egy vagy több, emel­hető és süllyeszthető markolót tart. A markolók pontos függőleges vezetésének biztosítására vi­szonylag hosszú csúszóvezetékeket alkalmaznak, amelyek a máglyarakógép összmagasságát ked­vezőtlenül befolyásolják. Ha azonban a csúszóvezetékeket túl rövidre méretezik, nemkívánatos beszorulás következik be. Éppen ezért részben arra tértek át, hogy a markolókat vezeték nélkül függesszék fel. Ah­hoz, hogy az idomtestekből rakott máglya kielé­gítő stabilitását biztosítsák, szokás az idomtest­rétegeket keresztkötésben rakni, amihez a mar­kológép 90°-kial elfordíthatóan vannak kiképezve. A szerkezetek túlnyomó részénél mindegyik markoló külön egyedi forgatóhajtással rendel­kezik. Az is ismert megoldás azonban, hogy két markolót közös hajtással látnak el. Ehhez a mar­kolók között egy hajtott orsó van elhelyezve, amelyen egy persely mozog, ezen emelőpár van ágyazva, amelynek szabad végei a markolóhoz vannak kapcsolva. Az ismert máglyarakógépek egy részénél a 5 markolók a forgatási művelethez olyan mérték­ben széthúzhatok, hogy a markolók forgatás köz­ben egymást nem zavarják. Más szerkezeteknél a markolók a forgatási művelet közben eltérő magasságban helyezkednek el. 10 A markolók lesüllyesztése az ismert szerkeze­teknél vagy olyan lassú, hogy az idomtestek az előző rétegre helyezésükkor nem szenvednek sé­rülést, vagy pedig röviddel a ráhelyezés előtt ki­sebb sebességre kell kapcsolni. Az átkapcsolás 15 időpontját megfelelő jeladók határozzák meg. A lesüllyesztés kikapcsolása a máglyára helyezés­kor vagy a markoló tehermentesítése révén, vagy kapcsoló ill. fotocella segítségével történik. Hátrányosnak bizonyult a máglyarakógépek 20 viszonylag nagy szerekezeti magassága, míg a markolók vezetés nélküli kiképzése nem mindig biztosítja a kívánatos elhelyezési pontosságot. Továbbá csak olyan keresztkötéseket lehet kiala­kítani, amelyek a markoló 90°-os elforgatásával 25 létrehozhatók. Átlósan eltolt idomtest-rétegekből álló máglya tehát nem készíthető. További hátrányt jelent, hogy az idomtest-ré­tegek csak ugyanolyan középtávolsággal rakha­tók le, amilyennel felvételük történt. Olyan ese-30 tekben, ahol technológiailag szükség van arra, 166877

Next

/
Thumbnails
Contents