166842. lajstromszámú szabadalom • Segéd memóriaelemeket tartalmazó memória eszköz számítógéphez

SZABADALMI 166842 MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS JfÉÉb A bejelentés napja: 1973. VI. 1. (El—481) Nemzetközi osztályozás: G 11 c 15/00; 1|§Í A bejelentés elsőbbsége: Svédország. 1972. VI. 9. (7605/72) 5/06 A közzététel napja: 1975.1. 28. -ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI A HIVATAL Megjelent: 1976. IX. 30. Feltaláló: BERGMAN Ruben Gustav mérnök, Älvsjö, Svédország Tulajdonos: Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Stockholm, Svédország. Segéd memóriaelemeket tartalmazó memória eszköz számítógéphez í A találmány számítógépben alkalmazott szó­szervezésű memória eszközre vonatkozik, ahol a memóriaelemek csoportos elrendezésűek. Minden egyes csoport bináris bitekből álló digitális sza­vak tárolását valósítja meg, és a memóriaeleme- 5 ket valamennyi csoportban, valamint a szavak bináris bitjeit hozzájuk rendelt bit index jelöli meg. Az elrendezésben található egy szóregisz­ter, amelyben digitális szavak tárolhatók a szá­mítógép vezérlőegysége segítségével. Az egyes io szavak bitjei a szóregiszter és a szómemória memóriacsoportjai között átvihetők mindkét irányban egy bemenő és kimenő vezetékrend­szeren át, amely a szómemóriába való írást, il­letve az abból való olvasást teszi lehetővé. A szá- 15 mi tógép vezérlőegysége biztosítja a szavak cí­meinek a szó címregiszterbe való juttatását, amely címregiszter tartalma specifikálja a digi­tális szó beírásának, illetve kiolvasásának a he­lyét, vagyis a szószervezésű memória valamely 2 0 memóriaelem csoportját. Ilyen típusú memória eszköz és számítógép működési elv már ismertetésre került például a 227 356 számú svéd szabadalmi leírásban. A szá­mítógép teljes memóriájának bizonyos számú 25 memória eszközét, amelyekben a tárolt utasítá­sok, az állapotinformációk, a több egymással kapcsolatban álló és funkcionáló egység rend­szerére vonatkozó átmeneti adatok vannak, a számítógép vezérli. A memória egység funkcióit, 30 például digitális szavak írását és olvasását a számítógép vezérlőegysége végezteti el, például úgy, hogy digitális szavak és címek bináris for­mában továbbítódnak a számítógép központi egységének regiszterei és a memória eszközök szó-, illetve címregiszterei között. Számottevő gazdasági erőfeszítést igényel a számítógépek hibátlan üzemének biztosítása. A már említett svéd szabadalmi leírás szerint a megbízhatóságot redundancia árán, két számító­gép párhuzamos működésével növelik. Amikor a számítógép valamely funkcionális egységében hiba áll elő, és a hiba felderítése megtörténik, a számítógépek folytatják párhuzamos üzemüket, leszámítva a hibás funkcionális egységet, például a hibás memória eszközt, amit a javító személy­zet, amilyen gyorsan csak lehet, új funkcionális egységgel cserél ki. Az a szerencsétlen eset is előállhat, hogy ez alatt az idő alatt, vagyis ami­kor csupán csak egy funkcionális egység szol­gálja ki mindkét számítógépet, ez az egység is meghibásodik, és a második hiba felfedezésére már nem kerül sor, vagyis a megbízhatóság ezen időben csökken. A találmánnyal az a célunk, hogy az ilyen, csökkent megbízhatóságú periódusokat megszün­tessük, amikor a szószervezésű számítógépek memória eszközeinek egy memóriaelemét mint hibásat azonosítottuk valamely, egyébként ön­magában ismert hibakereső programmal. 166842

Next

/
Thumbnails
Contents