166822. lajstromszámú szabadalom • Érintkezőtag villamos vezeték szigetelésén keresztül villamos csatlakozás létesítésére és csatlakozó

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÄLMÄNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1973. XII. 13. (BU—704) A bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok: 1973. IX. 10. (395 746) A közzététel napja: 1975. I. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. 166822 Nemzetközi osztályozás: H 01 r 7/04 Feltaláló: ifjabb Hoppe Paul Peter mérnök, Arlington Heights, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Bunker Ramo Corporation, Delaware államban bejegyzett cég, Oak Brook, Illinois, Amerikai Egyesült Államok Érintkezőtag villamos vezeték szigetelésén keresztül villamos csatlakozás létesítésére és csatlakozó A találmány villamos vezeték szigetelésén keresz­tül villamos csatlakozást létesítő érintkezőtagra és ezeket magábafoglaló többáramkörű villamos csat­lakozóra vonatkozik. Többáramkörű villamos csatlakozók használata igen elterjedt. Ezeket különösen nagy számban és sok változatban a távközlési és az adatfeldolgozó rendszerekben alkalmazzák. Egy- vagy több­huzalú vezetéknek a csatlakozóhoz való kötésére alkalmazott ismert eljárásnál a vezeték végéről el­távolítják a szigetelést és utána a csupasz vezeték véget a csatlakozó érintkezőjéhez forrasztják. Ez a forrasztásos kötési művelet a dolgozó részéről nagy figyelmet és kellő gyakorlatot igényel, különö­sen miniatürizált csatlakozóknál. Jól szakképzett dolgozóknál is gyakran előfordul, hogy forrasztás közben az esetleg lecsöppenő, szétfolyó vagy fölös mennyiségű forrasztóanyag két szomszédos érint­kező között nemkívánatos áramköri kötést létesít. Ismert egy haladóbb csatlakozó szerkezet, amely­nél a csatlakozó érintkező tagja egyben vezeték szigetelését felhasító végelem is. A végelemek felhasítják a szigetelést és a veze­tékkel villamos kötést létesítenek a szigetelés előze­tes eltávolítása és a hagyományos forrasztási műve­let nélkül. A szigetelést felhasító végelemnek olyan villás kiképzésű vágóéle van, amely a vezeték szige­telésébe behatol és azon áthaladva érintkező pofa­ként a vezetékkel a villamos érintkezést létrehozza 10 15 20 25 30 és azt fenn is tartja. Tehát a villás kialakítású vég­elem egyrészt mint a szigetelés vágóeszközeként, másrészt pedig mint villamos érintkezőként szolgál. Különösen ott előnyös és hatásos a szigetelést felhasító szerkezet alkalmazása, ahol a vezeték szi­getelésébe igen kis bevágás elegendő a tartós villa­mos és mechanikai kötés létrehozására, mint azt a már korábbi szabadalmi bejelentésünkben is ismer­tettük. Az említett korábbi szabadalmi bejelentésünkben különösen előnyös a szigetelést felhasító érintkező szerkezet kialakítása, amely a csatlakozó hátsó ré­szében van elrendezve a szigetelt vezeték befoga­dására. A végelemet keskeny, hosszúkás U alak keresztmetszetű vékony fémlemez csatorna képezi. A csatorna egyik vagy mindkét oldalából egy vagy több végperem kiáll és lényegileg merőlegesen be­felé hajlítottan a csatornára rézsútosan halad úgy, hogy minden egyes perem hosszában egymástól el van választva. Mindenegyes perem a szigetelt veze­ték befogadására és két oldalon legalább a felső rész elválasztására alkalmas felfelé nyitott horony szolgál. A horony mindenegyes szomszédos oldalát rugalmas vékony fémlemez képezi, és elvékonyodó belső rész vékonyélű falai a vágószakaszt alkotják, amely a vezetéket burkoló szigetelés károsodása nél­kül való átvágására szolgál. A perem alsó része a horony mindkét oldalán a fémlemez önmagában visszahajtva, többfalú, leg-166822

Next

/
Thumbnails
Contents