166728. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági támasztódugattyú extrudált üreges idomtestek, csövek vagy hasonlók gyártásához

MAGYAR SZABADALMI 166728 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEIRAS fwi Bejelentés napja: 1972. IX. 20. (KU—463) Nemzetközi osztályozás: B 29 f 3/00 ^°c Közzététel napja: 1974. XII. 28. ORSZÁGOS | TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. XI. 30. Feltalálók: Streng Erwin mérnök, Straubing, Schurian Arnold mérnök, Bogen, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Kunststoffwerk Gebr. Anger GmbH + Co. München, Német Szövetségi Köztársaság Biztonsági támasztódugattyú extrudált üreges idomtestek, csövek vagy hasonlók gyártásához i A találmány tárgya támasztódugattyú extrudált üreges idomtestek, csövek vagy hasonlók gyártásá­hoz, melynek alkalmazásával az ismert támasztódu­gattyúk használatakor előforduló balesetek kiküszö­bölhetők. 5 Támasztódugattyúkat — melyeket a szakmában kísérőtüskéknek is neveznek — általánosan alkalmaz­nak üreges alaktestek, főképp műanyagcsövek ext­rudálásánál. Az ilyen támasztódugattyú az extrudált cső belsejében helyezkedik el és vonólánc segítségé- 10 vei van az extruder tüskéjéhez rögzítve. A támasztó­dugattyú feladata a cső belsejében meghatározott szükséges támasztónyomás fenntartása, amely meg­akadályozza a még lágy anyag esetleges összeros­kadását és ugyanakkor a még képlékeny állapotban 15 levő tömlőt a kalibráló hüvely falához szorítja. A támasztónyomást az extruder fejen keresztül beveze­tett nyomólevegővel létesítik. A gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amikor a támasztódugattyú a vonólánc elszakadásakor a cső 20 belsejében levő sűrített levegő nyomása következté­ben lövedékszerűen repül ki a cső belsejéből a sza­badba. Ennek során jelentős anyagi, de személyi kár is keletkezhet. A találmány célkitűzése az ilyen jellegű károk és 25 balesetek kiküszöbölése oly módon, hogy a vonólánc szakadása esetén a támasztódugattyú a cső belsejé­ben csak jelentéktelen mértékben mozduljon el, mi­közben a nyomólevegő azonnal eltávozhat és maga a támasztódugattyú a csőben marad. 30 A fentiekben vázolt célkitűzést a találmány szerint oly módon valósítja meg, hogy a támasztódugattyú lényegében szeleppel ellátott dugóból áll és egyrészt a szelep a dugóhoz viszonyítva kisebb tömegű, más­részt pedig nagyobb vetületi felülettel rendelkezik. Ilyen módon biztosított, hogy a támasztódugattyúra ható támasztónyomás a vonólánc szakadása esetén a két rész eltérő gyorsulását eredményezi. A talál­mány szerinti megoldásnál a szelep nagymértékű, a dugó ezzel szemben csak kismértékű gyorsulással mozog. A találmány szerinti biztonsági támasztódugattyú működésmódja a következő: A vonólánc elszakadásakor a szelep -teljes felüle­tére ható erő következtében — amely a cső belsejé­ben levő sűrített levegő nyomásából származik — a szelep felgyorsul és előre lendül. E mozgása során a szelep — kielégítő nyitási löket elérése után — a dugóra ütközik, minthogy a dugóénál kisebb tö­megének megfelelően a szelepnek a dugóhoz képesti viszonylagos gyorsulása következik be, vagyis a du­gó a viszonylag nagy tömege miatt kényszerűen a szelepnél kisebb gyorsulással mozog. A szelepnek egy ütközőfej útján a dugóra kifej­tett lökése következtében a dugó befeszítő anyáján rögzített karmok a cső falazatába hatolnak. A kar­mok belefúródnak a cső falába és ennek következ­tében a dugó és a szelep további mozgását meggátol­ják. Ilyen kialakítás folytán a vonólánc elszakadása 166728 1

Next

/
Thumbnails
Contents