166723. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés önhordó tartályok előállítására üvegszállal erősített műanyagból

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VII. 13. (KA- 1347) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság 1971. VII. 13. (WP B 29 d/156 446) Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. XI. 30. 166723 Nemzetközi osztályozás: B 65 d 11/00 4 ; i • - s Feltalálók: Seja Jürgen mérnök, Fraureutb Panzer Manfred mérnök, Wilkau-Hasslau Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube" Werdau Német Demokratikus Köztársaság Eljárás és berendezés önhordó tartályok előállítására üvegszállal erősített műanyagból i A találmány tárgya eljárás önhordó tartályok elő­állítására üvegszállal erőstíett műanyagból, melynél hordozórétegként műgyantával átitatott szövetet, pa­mutfonalat vagy előfonatot tekercselünk és habosí­tunk ki egy töltő- és ürítőnyílással ellátott köpeny- 5 elemhez és ezeket a köpenyelemeket egy előregyár­tott válaszfallal kötjük egymáshoz ill. homlokfallal zárjuk le, és berendezés az eljárás foganatosítására. Tartályok vagy hordók előállítása üvegszállal erő­sített műanyagból, műgyantával átitatott üvegszál- 10 fonat tekercselésével a technika ismert állásához tar­tozik. Az eljárás során műgyantával átitatott üveg­szálfonatból tekercselnek köpenyelemeket, melyeket külön előállított edényfenekekkel látnak el. A kö­penyelemeket és az edényfenekeket pedig úgy kötik 15 össze, hogy az ezek tengelyirányban szomszédos, külső peremükre üvegszálfonatot fektetnek fel, me­lyet azután műgyantával itatnak át és keményíte­nek ki. Az így kapott tartályok merevítetlen, egyedi da- 20 rabok, melyek nem felelnek meg a szendvics-elemes építési módnak. Tároló- vagy szállítótartályokként használatosak, ahol az utóbbiak járműveken vannak rögzítve. Ezek a tartályok azonban nem önhordó szerkezetek. 25 Ismert továbbá az is, hogy több egyedi tartályt hossztengelyük iránya mentén sorbarakva rendez­nek el és a vasbetonépítéshez hasonló módon önma­gában merev tartályegységgé képezik ki azokat. Az egyes egyedi tartályok önmagukban zárt, belső PVC 30 héjazattál ellátott tartályok, melyekre műgyantával átitatott üvegszálszövetet laminálnak. Az így előál­lított egyedi tartályokat oldalirányú nyomás alatt tartva PVC-keményhab alapú merevítőszerrel ra­gasztják össze és a ragasztást ill. merevítést vala­mint az egyes tartályok közül egyet-egyet, egy újabb, ezeket átfedően kiképzett rétegelt palásttal megerősítik. A be- és kiömlőnyílásokat a belső PVC héjazatba behegesztett PVC csonkokkal képezik ki. Az ismert eljárások hátrányos tulajdonsága az, hogy ilyen tartályegységek építése, előállítása költséges; a tekercselőeljárás csak bizonyos körülmények kö­zött használható fel, mivel a töltő- és ürítőnyílások csonkjai a tekercseléshez szükséges sima felszínből kiemelten vannak kiképezve. A találmány feladata töltő- és ürítőnyílással, be­épített válasz- és homlokfallal, valamint nyereggel ellátott, üvegszállal erősített műanyag tartályok te­kercseléssel és habosítással való előállítása. A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldjuk meg, hogy a köpenyelemet előállításakor egy kivál­tással látjuk el, melybe egy, a köpeny rétegelt pa­lástjának görbületéhez illeszkedő idomot fektetünk és ragasztunk be, a köpenyelemeket tengelyirány­ban egymás mellé rendezzük, kikeményített pere­meiket és a válaszfalak kikeményített peremeit köz­pontosítjuk, majd ezekre és a válaszfal merevítőbe­tétjére egy közös, rétegelt palástgyűrűt tekercselünk fel, egy nyerget fektetünk be, melyet egy rétegelt lemezzel vonunk be és kikeményítés után ezekre a 166723 1

Next

/
Thumbnails
Contents