166696. lajstromszámú szabadalom • Berendezés két párhuzamos hossztartóból és létrafokszerűen közbehegesztett kereszttartókból álló vasbeton szerkezeti elemek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. XI. 26. (El—396) Ausztriai elsőbbsége: 1970. XI. 27. (A 10732/70) Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. XI. 30, 166696 Nemzetközi osztályozás: E 04 b 1/08 E 04 b 1/14 B 23 k 11/10 B 23 k 35/00 Feltalálók: dr. Josef Ritter, oki. kohómérnök, Hans Gött, oki. gépészmérnök, Klaus Ritter, oki. gépészmérnök, Gerhard Ritter, oki. közgazda-mérnök Graz (Ausztria) Tulajdonos: EVG Entwicklungs- und Verwertungsgesellschaft mbH, Graz (Ausztria) Berendezés két párhuzamos hossztartóból és létrafokszerűen közbehegesztett kereszttartókból álló vasbeton szerkezeti elemek előállítására i A találmány berendezés két párhuzamos hossztar­tóból és létrafokszerűen közbehegesztett kereszttar­tókból álló vasbeton szerkezeti elemek előállítására, amely során a hossztartókat egymáshoz közelítve és a kereszttartókat a két hossztartó közé vezetjük be, 5 majd ezt követően a hegesztőelektródákat egymással szemben mozgatva és a szükséges hegesztőnyomást létrehozva a kereszttartókat villamos ellenállás-pont­hegesztéssel a hossztartókhoz hegesztjük. Az ilyen építőelemek iker-acél („bi-Stahl") néven 10 ismeretesek és főleg vasbeton szerkezetek acélbe­téteként használatosak. Az iker-acél építőelemek elő­állítására szolgáló ismert eljárásnak az a lényege, hogy a hossztartókat a hegesztési helyhez egymás­hoz közelítve oly módon vezették be, hogy a hegesz- 15 tési helyen egymástól való távolságuk nagyobb volt a kész tartópár nyílástávolságánál. A behegesztendő kereszttartókat a hegesztési helyre úgy vezették be a hossztartók közé, hogy mindkét oldalon hézag ala­kuljon ki és a hegesztési helyen a kereszttartókat 20 rögzítik, majd a hossztartókat két oldalról kívülről működő hegesztő-elektródák révén a kereszttartók végeinek nyomták és ezekkel — előnyösen ponthe­gesztéssel — összehegesztették, ezután a tartópárt egy lépésosztással előretolták. Miután a hossztartó- 25 kat szakaszosan tolták előre, a hossztartóknak a ke­reszttartókkal való összehegesztése álló állapotában — két előtolási szakasz közben — történt. Ezeknek a vasbeton szerkezeti elemeknek a fent ismertetett eljárásnál elért sebességnél nagyobb 30 gyártási sebességgel történő előállítása érdekében egy újabb javaslat szerint a hossztartókat valamint a kereszttartókat folyamatosan tolták előre és pont­hegesztéssel történő összeerősítésükre két, egy-egy vezérlő mechanizmussal zárt pályán mozgatott elekt­ródát kívülről szorítottak a hossztartókhoz úgy, hogy ezek a hossztartók között fekvő kereszttartókat a he­gesztésnek megfelelő helyzetben tartsák és a hossz­tartóknak a köztük beszorítva tartott kereszttártók­hoz való hegesztése az együttmozgatott elektródák­kal véghezvihető legyen. Az elektródáknak a folyamatosan előretolt hegesz­tő szerkezettel való szinkronban mozgatása révén biztosítható, hogy egyrészt a hegesztési áram az ösz­szehegesztendő elemek kifogástalan kötésének létre­jöttéhez szükséges ideig hasson, másrészt az áram hatására csak a hegesztési hely közvetlen környezete melegedjék fel. Ez az iker-acélokból készült vasbe­ton szerkezeti elemek esetében azért jelentős, mert ezek hossztartói hidegen húzott, viszonylag erősen ötvözött acélrudak, különösen erősen ötvözött szén­acélok, és annak érdekében, hogy ezeknek az acé­loknak a technológiai tulajdonságai ne változzanak, törekedni kell arra, hogy a hegesztési hő lényegé­ben a kereszttartók hegesztési tartományára korláto­zódjék. A találmány az előzőkben ismertetett eljárás foga­natosítására szolgáló berendezés továbbfejlesztésére irányul, azaz olyan körbefutó elektródákkal dolgozó hegesztőgépekre vonatkozik, amelyek révén előnyö-166696 1

Next

/
Thumbnails
Contents