166688. lajstromszámú szabadalom • Készítmény gyapjú nemezelődés-állóvá tételére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL ABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. V. 26. Svájci elsőbbsége: 1971. V. 26. (7768/71) 1971. IX. 6. (13100/71) Közzététel napja: 1974. XII. 28. Megjelent: 1976. XII. 31. (Cl—1242) 166688 Nemzetközi osztályozás: D 06 m 13/34 Feltalálók: Abel Heinz kelmefestőtechnikus, Reinach/BL Hostettler Hans laboráns, Basel Dr. Berger Alfred vegyész, Reinach/BL Töpfel Rosemarie vegyésztechnikus, Basel Dr. Maeder Arthur vegyész, Therwil Svájc Tulajdonos: Ciba—Geigy AG. cég, Basel, Svájc Készítmény gyapjú nemezelődés-állóvá tételére i A találmány tárgya készítmény gyapjú nemezelődés­állóvá tételére. A 70.16380 sz. holland szabadalmi bejelentésből is­meretes olyan eljárás, amelynek segítségével oldószeres közegben textíliákat nemezelődés-állóvá készítenek ki. Az ehhez alkalmazott vegyületek egy bázikus poliamid és egy epoxid, egy aminoplaszt előkondenzátum alkiléte­re vagy egy epoxid-polimer — telített zsírsav reakcióter­mékének reagáltatásával, vagy egy eppxid-szerves kar­bonsav reakciotermékét és egy amint, vagy egy amino­epoxid reakciotermékét reagáltatva ^|Jlíthatók elő. A szerves kezelő fürdőbe még felületaktív diszpergálósze­reket is adagolnak. A 7 000 369 sz. holland szabadalmi bejelentés oftan nemezelődés-állóvá tételre irányuló kezelést ír le. amely szerint olyan reakcióterméket alkalmaznak, amelyeket bázikus poliamidoknak polifunkcionális, előnyösen difunkciós vegyületekkel való reagáltatása útján kapnak. Megfelelő funkciós csoportok például a halogénatomok, vinil-, sav-, észter-, savhalogenid-, savanhidrid- vagy izocianát-csoportok, vagy egy epoxidcsoport, a nevezett funkcionális csoportokkal együtt. Ugyancsak nemezelődés-állóvá tételre vonatkozó ke­zelést ismertet a 7 016 376 sz. holland szabadalmi beje­lentés. E szerint egy műgyantás kezelés előtt a gyapjút diklórizociánursavval vagy megfelelő alkálifémsójával végzett klóros kezelésnek vetik alá. Az alkalmazott mű­gyanta bázikus poliamid és epoxid, vagy aminoplaszt­előkondenzátum alkiléterei, polifunkcionális vegyületek reakcióterméke vagy epoxid-aminoplasztalkiléter reak­cióterméke vagy epoxid-amin reakcióterméke és epoxid reagáltatásával állítható elő, vagy epoxid és polikarbon­savak aminokkal vagy amin-epoxid-reakciótermékekkel képezett vegyületei. 5 Fentiekkel szemben a találmány olyan készítmény gyapjú nemezelődés-állóvá tételére, amely vizes vagy szerves közegben epoxidok és zsírsavaminok bázikus poliamidokkal vagy dikarbonsavakkal észterezett reak­ciótermékét tartalmazza, zsírsavamin-etilénoxid adduk-10 tok jelenlétében. A technika jelenlegi állásából nem ismeretesek olyan speciális reakciótermékek, amelyeket észterezett zsírsav adduktokkal együtt alkalmaznának, kombinációban. A találmány szerint nem oldószeres fürdőben dolgo-15 zunk, továbbá az anyag klórral való kezelése szükség­telen. A találmány kiküszöböli a gyapjú nemezelődés­állóvá tételére irányuló eljárásoknál általában fennálló hátrányokat. A találmány szerint a stabil vizes készít­ményeket — melyeket egy nemezelődés-állóvá tevő szer 20 és egy felületaktív segédanyag képez •— új kombináció­ban alkalmazunk. A készítmény felhúzása a szálra jó egalizációval kivitelezhető és azt az alkalmazott víz mennyisége nem befolyásolja. ' '»i^A találmány tárgya tehát vizes vagy szerves készít-25 rrtény gyapjú nemezelődés-állóvá tételére. A találmány szerinti készítmény lényege, hogy a) egy molekulánként legalább két epoxidcsoportot 30 tartalmazó epoxidekvivalensből és 166688 1

Next

/
Thumbnails
Contents