166684. lajstromszámú szabadalom • Szerzet gyorsműködésű prések nagypontosságú automatikus adagolásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166684 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG Nemzetközi osztályozás: ^^~^W Bejelentés napja: 1970. X. 15. (CE— 789) B 21 d 28/00 IfflP Franciaországi elsőbbsége: 1969. X. 16. (6 935 463) B 21 d 43/00 B 30 b 15/30 Közzététel napja: 1972. VI. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. XII. 31. Feltaláló: Laurencin Marcel, Castelsarrasin, Franciaország Tulajdonos: Cegedur GP cég, Paris, Franciaország Szerkezet gyorsműködésű prések nagy pontosságú automatikus adagolásához i A találmány szerkezet gyorsműködésű prések nagy pontosságú automatikus adagolásához, mely az alakkivágó prések területén hasznosítható. Alkalmaz­ható kivágó, dombornyomó és húzó gyors és nagy­pontosságú préseknél, és lehetővé teszi kivágással, 5 esetleg domborítással, süllyesztéssel vagy húzással szalagból, pontosabban feltekercselt szalagból vagy lemezsávból lyukas vagy teli pogácsák, nagypontos­ságú tégelyek előállítását. Lehetővé teszi minden anyag feldolgozását, beleértve a gyenge mechanikai 10 jellemzőkkel bírókat is, mint az alumínium, ólom, horgany, műanyagok. Egy adagolószerkezet lehetővé kell hogy tegye a feldolgozásra kerülő szalagnak a tüske alá történő pontos beállítását mind oldalirányban, mind hossz- 15 irányban, biztosítva ezáltal minden présütem után a megkívánt előtolást. Kitűnő prések vannak jó mechanikai ellenállású fémek kivágására, de egyetlen ismert prés sem ki­elégítő a csökkentett mechanikai ellenállású anya- 20 gok kivágására. Ismert a központi lyukkal ellátott gyűrűk két ütemben történő kivágása. Az első, kisebb kereszt­metszetű tüske kivágja a központi lyukat, majd a második, nagyobb keresztmetszetű tüske leválasztja 25 a gyűrűt. A második tüskének van a szerszám meg­hosszabbításában egy vezetőcsapnak nevezett eleme, amelynek keresztmetszete valamivel kisebb, mint az első tüskéé, és amely behatolva az előbb kivágott központi lyukba, biztosítja a szalag megfelelő hely- 30 zetét, helyesbítve az adagoló szerkezet előtolását. A szalag előtolását végezheti két nyomóhengerpár, me­lyek összeszorítják a szalagot a prés előtt és után, majd elengedik a felső hengerek felemelkedésével, amint működni kezd a második tüske vezetőcsapja. Végezheti két fogó, mégpedig egy mozgófogó, mely megfogja a szalagot az előtolás alatt és egy fixfogó, mely a nyitott mozgófogó visszatérő mozgása alatt fogja meg a szalagot. Ez az eljárás nem alkalmazható lágy anyagok ese­tén, mert a vezetőcsap, ahelyett, hogy helyesbítené az előtolást, deformálja az első tüske által préselt lyukat. Ismert az előtoló szerkezetnek olyan szabályozása is, amely valamivel tovább viszi a szalagot a megkí­vánt lépésnél, és a széleken két szélező kést helyez el, melyek levágják a szalag széleit és az előtoló­szerkezet megáll, amikor a kések pontosan a kí­vánt lépésnek megfelelő hosszat levágták. Ezt az el­járást lágy anyagoknál használják, de hátránya, hogy nagy nyersanyag veszteséggel jár és költséges szer­kezetet igényel. Tökéletesítették a fentebb leírt mozgó- és fixfogós elrendezést nagyobb pontosságú megvalósítása cél­jából. A mozgófogó két ütköző között mozog, me­lyek meghatározzák az előtolás mértékét. A fogó vezérlése a prés hajtótengelyéről származtatva me­chanikus, vagy lehet pneumatikus, melynél egy el­osztó a mozgó- és fixfogókat táplálja, egy második elosztó a mozgófogó előre-hátra menetét működtető 166684 1

Next

/
Thumbnails
Contents