166654. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 15-alkoxi-prosztaglandin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166654 JlBtlb Nemzetközi osztályozás: IB! Bejelentés napja: 1972. V. 04. (UO—76) C 07 c 61/16 C 07 c 61/36 ii§pjp Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. V. 04. (140 251) C 07 c 69/74 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. XI. 30. ^z­­" '• ~~~ ^ Feltalálók: Lincoln Frank Harris jr. vegyész, Pike John Edward vegyész, Youngdale Gilbert Arthur vegyész, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok. Tulajdonos: The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Eljárás 15-alkoxi-prosztaglandm-származékok előállítására i A találmány tárgya eljárás az ismert prosztaglandin­származékok, így a prosztaglandin-E2 (PGE 2 és a prosz­taglandin-F2a (PGF 2o[ ) új analóg származékainak előállí­tására. 5 A találmány szerinti eljárással előállított prosztaglan­din-származékok mind számos aszimmetriacentrummal rendelkeznek. A képletek mind konkrét konfigurációval rendelkező prosztaglandin-származékokat mutatnak be; ezeket a származékokat — például a Bergström és mun- 10 katársai által ismertetett módszerrel (Pharmacol. Rev. 20 1 (1968)] — lehet bizonyos emlősszövetekből elkülö­níteni vagy a fentiek szerint elkülönített prosztaglandi­nok redukciójával vagy dehidratálásával előállítani. A prosztaglandinok elkülönítésére alkalmas emlősszö- 15 vetekre példaként a birka veszikuláris mirigyet, a disznó­tüdőt és az emberi szeminális plazmát említjük meg. A képletek tükörképének megfelelő vegyületek a prosz­taglandin-származékok enantiomérjei. A prosztaglandin­származékok racém formái 1: 1 mólarányban tártai- 20 mázzák a képlettel megadott formát és a tükörképpel leírt módosulatot. A racém prosztaglandin-származékok definiálásához tehát mindkét képletre szükség van. (L. a prosztaglandin-származékok sztereokémiájáról meg­jelent közleményt. Nature, 212 38 [1966]). A továbbiak- 25 ban az egyszerűség kedvéért a „PGE2", „PGF 2a " jelö­léseket az emlősszövetekből elkülöníthető PGEi-gyel megegyező konfigurációjú optikailag aktív vegyületek jelölésére használjuk. A prosztaglandin-származékok racém formáinak megnevezésére a vegyület elnevezése 30 előtt kitesszük a „racém" jelzőt, így a vegyületet például „racém PGE2 "-nek nevezzük. Az eddig ismertetett és a leírásban a továbbiakban szereplő képletekben a ciklopentán-gyűrűhöz kapcsoló­dó szaggatott vonal «-konfigurációt jelent, tehát a ciklopentán-gyűrű síkja alatt elhelyezkedő szubsztitu­enst. A ciklopentán-gyűrűben vastag folytonos vonallal jelölt kötés ß-konfiguracioju, tehát a gyűrű síkja felett levő szubsztituenst jelent. A találmány szerinti eljárással előállítható új proszta­glandin-származékok az (I) általános képlettel írhatók le. A képletben R2 1—4 szénatomos alkilcsoportot R4 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelent, W oxigénatomot vagy «-konfigurációjú hidroxilcso -portot és ß-konfiguracioju hidrogénatomot jelent. A találmány szerinti eljárás vonatkozik a racém (I) álta­lános képletű vegyületekre is. A találmány szerinti eljá­rással készíthető vegyületek két típusát a (III) és (VII) általános képleten mutatjuk be. A képletekben R4 1—4 szénatomos alkilcsoportot jelent, R2 jelentése megegye­zik a fent megadottakkal. A szóbanforgó új prosztaglandin-származékok jelleg­zetessége, hogy a 15-helyzetben alkoxicsoporttal vannak szubsztituálva — a természetben előforduló prosztán­sav-származékok ezen a helyen szabad hidroxilcsoportot tartalmaznak. Az új prosztaglandin-származékok tehát prostaglandin-15-alkilétereknek tekinthetők és nevez­hetők, a PGE2 15-helyzetű metjléterét például „PGE 2 -15-metiléter"-nek nevezhetjük. 166654 1

Next

/
Thumbnails
Contents