166633. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új N-szubsztituált adamantán-1-karboxamidrazonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. XII. 27. (SA—2577) Svájcbeli elsőbbsége: 1972. XII. 28.(19 000/72), 1973. X. 4. (14 208/73) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. 166633 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 123/00 C 07 d 5/30 49/36 91/14 91/32 95/00 Feltalálók: Nesvadba Hans vegyész, Reinshagen Hellmuth vegyész, Bécs, Ausztria Tulajdonos: Sandoz A. G. cég, Basel, Svájc Eljárás űj N-szübsztitüáit adamantán-1-karboxamidrazonok előállítására i A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új N-szubsztituált adamantán-1-karböxamidrazonok és sávaddíciós sóik előállítására. Ebben a képletben X oxigén- vagy kénatomot vagy =NR általános kép­letű csoportot — az utóbbi képletben R kevés szén- 5 atomos alkil- vagy kevés szénatomos hidroxi-alkil­csoportot képvisel —, Y nitrogénatomot vagy metincsoportot jelent, és n értéke 0, 1, 2 vagy 3. Az I általános képletű vegyületek bázisként egyensúly- 10 ban vannak az la képletű tautomér alakokkal — ebben a képletben X, Y és n a fenti jelentésűek —. Sóként az I általános képletű vegyületek kizárólag az ezzel a képlettel szemléltethető tautomér alakban léteznek. Az la általános képletű vegyületek előállítási eljárása 15 ugyancsak tárgya a találmánynak. Gyakorlati meg­fontolások alapján az I és la általános képletű vegyüle­teket az I általános képlettel foglaljuk össze. A találmány értelmében az I általános képletű vegyü­letek egy II vagy IIa általános képletű vegyületnek — 20 ebben a két képlétben X, Y és n a fenti jelentésűek, és Rx kevés szénatomos alkílcsoportot jelent — egy III képletű vegyülettel való reagáltatásával állíthatók elő. Az előállítást például ügy végezzük, hogy egy II vagy Ha általános képletű vegyületet iners oldószerben, pél- 25 dául kevés szénatomos alkoholban, amilyen az etanol, feloldunk, és az oldathoz hozzáadjuk a III képletű vegyületnek ugyanazzal az oldószerrel készült oldatát. A reakciót —5 és 35 C° között, előnyösén 0 és 30 C° között hajthatjuk végre, és néhány óra, például 40—90 30 óra alatt lezajlik. A reakciótermék ismert módon el­különíthető és tisztítható. A III képletű vegyülethez egy IV általános képletű vegyület hidrazinnal való reagáltatásával juthatunk. A IV általános képletben X oxigén- vagy kénatomot és R2 1—10 szénatomos alkílcsoportot, 5—7, előnyösen 6 szénatomos cikloalkilcsoportot vagy 1—4 szénatomos alkílcsoportot tartalmazó aralkilcsoportot, előnyösen benzilcsoportot jelent. A IV általános képletű vegyületeket úgy állíthatjuk elő, hogy a) az V képletű 1-ciano-adamantánt egy VI általános képletű vegyülettel reagáltatunk — ebben a képletben X és R2 a fenti jelentésűek —. b) IVa általános képletű vegyületek előállítására az V képletű vegyületet a VII képletű vegyülettel átalakíthat­juk a VIII képletű vegyületté, és azt egy IX általános képletű vegyülettel reagáltatva — ebben a képletben R2 a fenti jelentésű, és Y bróm- vagy jódatomot jelent — egy IVa általános képletű vegyületet kapunk. Ebben a képletben R2 a fenti jelentésű. Az a) műveletet előnyösen iners szerves oldószerben, például egy kevés szénatomos alkoholban, amilyen az etanol, vagy egy éterben, amilyen a dietiléter, —10 C° körüli hőmérsékleten hajtjuk végre. A reakciókeverék feldolgozása ismert módon történhet. A b) eljárásváltozat mindkét reakciólépésében elő­nyösen iners szerves oldószert használunk, például az első lépésben dimetilformamidot, és visszafolyatási hő­mérsékleten dolgozunk, a második lépésben izopropanol-166633 1

Next

/
Thumbnails
Contents