166630. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 1,2,3,4,4a,10b-hexahidro-benzo -(C) (1,6) naftiridinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. X. 24. Svájci elsőbbsége: 1972. X. 26. (15675/72, 15676/72, 15677/72, 15678/72) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. (SA—2548) 166630 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 39/10 Feltalálók: Ott Hans vegyész, Pfeffingen, Süess Rudolf vegyész, Bettingen, Svájc Tulajdonos: Sandoz A.G. cég, Basel, Svájc Eljárás szuhsztituált l,2,3,4,4,lÖb-he\ahidro-benzo­[c] [1,6] naftiridinek előállítására i A találmány tárgya eljárás az I általános képletű új szubsztituált cisz-helyzetű l,2,3,4,4a,10b-hexahid­ro-benzo[c] [1,6] naftiridinek és savaddiciós sóik elő­állítására. Ebben a képletben 5 R hidrogénatomot, diklórmetil-, 5—17 szénatomos alkil-, 3—6 szénatomos cikloalkil- vagy 2—5 szénatomos alkenilcsoportot vagy olyan 5- vagy 6-tagú heteroaromás csoportot jelent, amelyben az egyik heteroatom oxigén-, nitrogén- vagy kén- 10 atom, és amely szénatommal kapcsolódik a kar­bonilcsoporthoz, vagy egy G általános képletű csoportot jelent — az utóbbi képletben A egy kötést vagy 1—3 szénatomos alkilén- vagy vini­léncsoportot és X hidrogén- vagy halogénatomot 15 jelent. Az R által képviselt 5—17 szénatomos alkilcso­port például pentil-, oktil-, undecil-, heptadecilcso­port lehet. Előnyösen ez a csoport 5—8 szénatomot tartalmaz. 20 Az R által képviselt 3—6 szénatomos cikloalkil­csoport elsősorban 5 vagy 6 szénatomos lehet, mint például a ciklohexilcsoport. Az R által képviselt 2—5 szénatomos alkenilcso­port elsősorban vinilcsoport, illetőleg 1—3 metil- 25 csoporttal szubsztituált vinilcsoport lehet. Az R által képviselt 5- vagy 6-tagú heteroaro­más csoport, amelyben áz egyik heteroatom oxigén, nitrogén vagy kén, és amely egy szénatommal kap­csolódik a karbonilcsoporthoz, elsősorban furil-, tie- 30 nil-, piridilcsoport, előnyösen 2-furil-, 2-tienil- vagy 3-piridilcsoport. Ha A 1—3 szénatomos alkiléncsoportot jelent, az elsősorban 1—2 szénatomos, és előnyösen metilén­csoport. Az R által képviselt G általános képletű csoport elsősorban X-szel szubsztituált fenil-, sztiril- vagy benzilcsoport, amikor is X hidrogén-, fluor-, klór-I vagy brómatomot jelent. Az R-CONH általános kép­letű csoport előnyösen a 4-helyzetben kapcsolódik a fenilcsoporthoz. A találmány értelmében úgy jutunk az I általános képletű vegyületekhez és savaddiciós sóikhoz, hogy egy II általános képletű vegyületet ismert módon acilezünk. Így az I általános képletű vegyületet bá­zis vagy savaddiciós só formájában kapjuk. A sza­bad bázisból ismert módon előállíthatók a sók, illet­ve a sókból a bázisok. Az I általános képletű formamidovegyületek elő­állítására acilezőszerként például hangyasavat, a töb­bi I általános képletű vegyület előállítására savhalo­genideket, például karbonsavkloridokat vagy a meg­felelő R—COOH általános képletű karbonsavak an­hidridjeit használhatjuk. Kitermelés: 50—95%. Gyakorlatilag például úgy járunk el, hogy egy II általános képletű vegyületet formilezésre iners szer­ves oldószerben és előnyösen magasabb hőmérsékle­ten, például 80—110c-on, hangyasavval reagálta­tunk. 166630 1

Next

/
Thumbnails
Contents