166609. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kaprolaktámot, laurinlaktámot és adipinsavas hexametiléndiamint tartalmazó kopoliamidok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1974. V. 9. (PA—1190) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1973. V. 12. (P 23 24 159.0) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. X. 31. 166609 Nemzetközi osztályozás: C 08 g 20/02 Feltalálók: Dr. Raabe Fritz vegyész, Bonn, NSZK De Jong Eduard vegyészmérnök, Bonn-Beuel, NSZK Tulajdonos: Plate Bonn Gesellschaft mit Beschränkter Haftung, Bonn, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás kaprolaktámot, laurinlaktámot és adipinsavas hexametiléndiamint tartalmazó kopoliamidok előállítására i A találmány kaprolaktámot, laurinlaktámot és adi­pinsavas hexametiléndiamint, valamint további poli­amidokat képező komponenseket mint építőelemeket tartalmazó kopoliamidok előállítására szolgáló eljárás­ra vonatkozik. A találmány kiterjed e kopoliamidok műanyaghegesztéshez történő alkalmazására is. 80—20 súly% laurinlaktám építőelemet és ennek megfelelően 20—80 súly% egy vagy több más poliami­dot képező anyagból álló alapépítőelemeket tartalmazó kopoliamidok felhasználása emelt hőmérsékleten nagy ragasztóerővel rendelkező olyan formatestek előállítá­sára, amelyek műanyaghegesztésre alkalmasak, már is­mert az 1,253.449 lajstromszámú NSZK közzétételi iratból. Különösen előnyben részesül emellett laurin­laktám és előnyösen kaprolaktám és/vagy adipinsavas hexametiléndiamin, illetve szebacinsavas hexametilén­diamin építőelemekből álló kopoliamidok alkalmazása. Ezek az ismert kopoliamidok, amelyek két vagy három poliamidot képező monomert tartalmaznak építőelem­ként kondenzált állapotban, a konfekcióiparban textí­liák, különösen szövedékek, forróhegesztésére széles körben kerülnek felhasználásra. Az 1,253.449 lajstrom­számú NSZK közzétételi iratban leírt kopoliamidok azonban viszonylag magas, mintegy 110 C° feletti ol­vadásponttal rendelkeznek, így hőre érzékeny anyagok, például bőr, magasabb hőmérsékletre érzékeny termé­szetes és/vagy műszálszövetek, fátyolbundák, csomó­zott áruk és hasonlók forróhegesztésére nem használ­hatók. Ilyen hőre érzékeny anyagok forróhegesztéséhez olyan anyagokra van szükség, amelyek olvadáspontja 10 15 20 25 körülbelül 115 C° alatt, lehetőleg 110 C°, sőt 105 C° alatt van. A találmánynak az az alapja, hogy olyan anyagokra volt s ükség, amelyek hőérzékeny anyagok forróhegesz­tésére alkalmasak, továbbá amelyek alacsony hegesz­tési hőmérsékleten és az ezt követő lehűtésnél nagy ra­gasztóerővel rendelkeznek és kémiai tisztítószerekkel szemben nagyon ellenállók. A találmány tehát építőelemekként kaprolaktámot, laurinlaktámot és adipinsavas hexametiléndiamint tar­talmazó kopoliamidokra vonatkozik, amelyek további alkotóelemként valamely (I) általános képletű alifás dikarbonsav hexametiléndiaminsóját tartalmazzák, HOOC—(CH2 ) n —COOH (I) ahol n 7, 8, 10 vagy 11 értékű egész szám, mimellett az alapépítőelemek a következő százalékos megoszlásban vesznek részt a kopolimerizátumban polimerizálva: kaprolaktám 25—35 súly% laurinlaktám 20—40 súly% adipinsavas hexametiléndiamin 8—25 súly % az (I) képletű sav hexametilén­diaminsója 10—40 súly% Kaprolaktámot, laurinlaktámot és adipinsavas hexa­metiléndiamint, mint építőelemeket tartalmazó kopo­liadimokat a találmány értelmében úgy állítunk elő, 30 hogy az említett alapépítőelemeket és további építő-166609 1

Next

/
Thumbnails
Contents