166576. lajstromszámú szabadalom • Leszívófej keverőtárcsás készülékekhez, különösen mosógépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. I. 15. Közzététel napja: 1974. IX. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (HA—910) 166576 Nemzetközi osztályozás: D 06 f 39/08 ^. Feltalálók: Dézsán László oki. gépészmérnök, Téglás 60% Demeter Csaba oki. gépészmérnök, Debrecen 40% Tulajdonos: Hajdúsági Iparművek, Debrecen Leszívófej keverőtárcsás készülékekhez, különösen mosógépekhez i A találmány leszívófej keverőtárcsás készülékek­hez, különösen mosógépekhez. A különböző keverőtárcsás készülékekből, így a mosógépekből a felhasznált folyadékot el kell távo­lítani és ez az eltávolítás vagy leeresztéssel vagy 5 szivattyúzással történik. A szivattyúzással történő el­távolítás kényelmes és automatizálható, de külön be­épített szivattyút igényel, ami a készüléket és külö­nösen egy egyszerű, olcsó mosógépet nagyon meg­drágít. Olyan mosógépek, amelyekben nincs ürítő- 1.0 szivattyú, viszonylag olcsók, de a folyadéktartály ill. mosóüst ürítése hosszú időt és nagy fizikai munkát igényel, különösen akkor, ha a mosógép padlólefolyó nélküli helyiségben kerül alkalmazásra. Ekkor ugyanis a mosógépet billentgetni kell és az ürítésre 15 használt alacsony edényt többször üríteni kell a mo­sógép leeresztése közben. A találmány célja a fenti hiányosságok kiküszö­bölése és olyan szerkezet létesítése, amellyel a ke­verőtárcsás készülék azaz a mosógép könnyen, gyor- 20 san leüríthető és ugyanakkor, amely nem drágítja meg a mosógépet. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy a fenti célnak eleget tehetünk, ha olyan leszívófejet készítünk, amely a keverőtárcsá­val és a keverőtárcsa mögötti fallal együtt centrifu- 25 gálszivattyút alkot, amelynek szívócsöve a mosógép folyadéktartályának aljára nyúlik, nyomócsöve pe­dig a mosógép felső szélén túlnyúlik. A találmány tehát egy leszívófej keverőtárcsás készülékekhez, amelynek szívó- és nyomócsővel ellátott, egyik olda- 30 Ián nyitott, a keverőtárcsára helyezhető és szélével a folyadéktartály falához csatlakoztatható centrifu­gáiszivattyú háza van. A találmány szerinti leszívófej igen egyszerűen alkalmazható és a mosás befejezése után, járó ke­verőtárcsa esetén a leszívófejet a nyomócsövénél fog­va a keverőtárcsa felé közelítjük, amikor is az ott ki­alakuló vákuum a fejet a folyadéktartály falához szorítja és a leszívófej a keverőtárcsával centrifugái­szivattyút alkotva az ürítést elvégzi. A találmányt részletesen kiviteli példák kapcsán, a rajzok alapján ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerinti leszívófej oldaltár­csás mosógéphez alkalmas kiviteli példája metszet­ben. A 2. ábra ugyancsak oldaltárcsás mosógépekhez alkalmazható leszívófej kiviteli példája üzemi hely­zetben. A 3. ábra a találmány szerinti leszívófej fenéktár­csás mosógéphez alkalmas kivitelben. Az 1. ábrán látható kiviteli példán a leszívófej féloldalt nyitott 1 centrifugál szivattyúházból áll, amely 2 szívó- és 3 nyomócsővel van ellátva. Az 1 szivattyúház úgy van kialakítva, hogy a mosógép 4 keverőtárcsaj ára helyezve a mosóüst 5 falával, azon tömítetten felfekve szivattyúházat alkot. Az így kialakult szivattyúházban a 4 keverőtárcsa szivattyú­járókerékként működik és a kialakuló centrifugái­szivattyú a folyadékot azaz a mosóvizet a 2 szívó-166576 1

Next

/
Thumbnails
Contents