166550. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(amino-metil)-4H-S-triazolo-(4,3-a) (1,4) benzodiazepin-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. I. 19. Svájci elsőbbsége: 1971. I. 21. (891/71) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. (Cl—1202) 166550 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/02 Feltalálók: Dr. Allgeier Hans vegyész, Haagen, Dr. Gagneux André vegyész, Basel, Svájc Tulajdonos: Ciba—Geigy AG., Basel, Svájc Eljárás l-(amino-metil)-4H-s-triazolo[4,3-a][ 1,4jbenzodiazepin­-származékok előállítására i A találmány tárgya eljárás új I általános képletű 1 -(amino-metil)-4H-s-triazolo[4,3-a][ 1,4]benzodiazepin­származékok, valamint ezen vegyületek szervetlen és szerves savakkal képzett addíciós sói előállítására. Az I általános képletben 5 Rx hidrogénatom vagy 1—3 szénatomos alkil­csoport, R2 és R 3 hidrogénatom vagy 1—6 szénatomos alkil­csoport, vagy a nitrogénatommal együtt egy 5—7 gyűrűtaggal rendelkező polimetilén- 10 imino- vagy morfölino-csoport, és a B és C gyűrű egy legfeljebb 35 atomszámú halogén­atommal lehet helyettesítve. Az I általános képletű vegyületekben az Rx alkil­csoport például metil-, etil- vagy propilcsoport lehet. 15 Az R2 és R 3 1—6 szénatomos alkilcsoport, például propil-, izopropil-, butil-, izobutil-, pentil-, izopentil­vagy hexilcsoport, előnyösen metil- vagy etilcsoport lehet. A polimetilénimino-csoport, 1-pirrolidinil-, pipe­ridino- vagy hexahidro-lH-azepin-1-il-csoport lehet. 20 A B és C gyűrűkben a helyettesítő halogénatom fluor-, klór- vagy brómatom lehet. A B gyűrű főleg 8-helyzetben klóratommal szubsztituált lehet. A C gyűrű előnyösen helyettesítetlen, vagy fluor-, klór- vagy bróm­atommal tetszés szerinti helyzetben, különösen pedig 25 orto-helyzetben fluor- vagy klóratommal helyettesített. Az I általános képletű vegyületek és a megfelelő szer­vetlön és szerves savakkal képzett addíciós sói értékes gyógyászati tulajdonságokkal rendelkeznek. A köz­ponti idegrendszerre nyugtató, különösen antikonvulzív 30 és antiagresszív hatásúak, és gátolják a szomatikus reflexeket. Az antikonvulzív hatást például a pentetra­zolgörcs-vizsgálattal mutathatjuk ki, egereken körül­belül 0,3 mg/kg-os adagolásban, szájon át beadva vagy pszichomotoros elektrosokk vizsgálattal, egereken, kö­rülbelül 0,4 mg/kg-os adagolásban szájon át beadva. A központi idegrendszerre gyakorolt általános csillapító hatás például'a narkózist fokozó hatásból és az egere­ken végzett „de la traction" vizsgálatból állapítható meg szájon át történő beadással. Ennél a két vizsgálatnál azonban némely I általános képletű vegyület, mint pél­dául az l(dimetilamino-metil)-6-fenil-8-klór-4H-s-tria­zolo [4,3-a][l,4]-benzodiazepinnemmutat jelentős hatást, ugyanakkor erős antikonvulzív hatékonysággal rendel­keznek. A felsorolt és a további hatékonysági tulajdon­ságok, amelyeket szabványkísérletekkel [W. Theobald és H. A. Kunz, Arzneimittelforsch. 13, 122 (1963), va­lamint W. Theobald et al., Arzneimittelforsch. 17, 561 (1967)] igazoltunk, jellemzők az I általános képletű vegyületekre, valamint gyógyászatban alkalmazható, szerves és szervetlen savakkal képzett addíciós sóikra, így ezek a vegyületek pszichoneurotikus és pszicho­szomatikus betegségek, mint a stress és alkalmazkodási törések, szorongásos állapotok (anxiety) kezelésére al­kalmas gyógyszerkészítmények hatóanyagaként alkal­mazhatók. Egyúttal a vigilitás csökkenésének teljes hiánya vagy csak enyhe vigilitás-csökkenés várható ezen vegyületeknél. Az I általános képletű vegyületek közül különösen jelentősek, amelyekben 166550 1

Next

/
Thumbnails
Contents