166544. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés villamos jelek feldolgozására, különösen hangvisszaadás céljára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VIII. 11. (CA—334) Bejelentés elsőbbsége: Amerikai Egyesült Államok 1971. VIII. 13. (171, 571) 1972. II. 07. (224, 035) Közzététel napja: 1974. XI. 28. Megjelent: 1976. IX. 30. 166544 Nemzetközi osztályozás: G 08 c 13/00 Feltaláló: SCHIFFMAN Murray Morton, mérnök Westport, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Cambridge Research and Development Group, Westport, Connecticut állam, GREENBERG Sanford David, Washington D. G, DT LIQU­IDATING PARTNERSHIP, New York, N. Y. és SCHIFFMAN Murray Marton, Westport, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok Eljárás és berendezés villamos jelek feldolgozására, különösen hangvisszaadás céljára i A találmány tárgya eljárás és berendezés emberi be­szédnek vagy hasonló hallható hangoknak megfelelő villamos jelek átalakítására, oly módon, hogy az emberi hallgató számára érthető jelet eredményezzen, azaz az átalakított jel lényegében megtartsa természetes vagy 5 normális frekvencia eloszlását, de a kifejtett beszéd idő­tartamától rendszerint különböző időintervallumban. Ismertek a mágneses rögzítő közeg és a rögzített jelet érzékelő fej közötti légrés viszonylagos elmozdulását felhasználó hangkompressziós és expanziós rendszerek, 10 például SCHÜLLER 2 352 023 számú amerikai szaba­dalmi leírásából. Az ilyen rendszerű megoldások szoká­sos kezelési, költségbeli és súlykorlátai mind együttjár­nak az alapvetően mechanikai mozgásra épült beren­dezésekkel. A valós időalapú jelek késleltető vonalas 15 kompressziója és expanziója úgyszintén jól ismert pél­dául FRENCH et al 1,671,151 amerikai szabadalmi leírásából, ahol hanghullám halad a késleltető vonalban, és egy elmozdítható érzékelő fej ismételten letapogatja a késleltető vonalat, a hullám haladási sebessége és az 20 érzékelő fej közti viszonylagos sebességűnek érzékeli a jel haladását abban, amivel sávszélesség kompressziót vagy expanziót biztosít lehetővé téve a jel továbbítását keskeny sávszélességű telefonvonalon. A téma későbbi fejlesztői (Bell, amerikai szabadalmi leírás 2,545,871) 25 elhagyták a rendszer részeinek FRENCH et al féle mechanikai mozgatását úgy, hogy azt az elektromos késleltető vonal mentén kiképzett megcsapolások egy­másutáni elektronikus kapcsolásával helyettesítették, és ezzel hozták létre a jel frekvencia kompresszióját vagy 30 expanzióját keskeny sávszélességű vonalon megvalósí­tandó átvitel érdekében. Az egymás után letapogatott megcsapolt késleltető vonal bejelentését rögzített be­szédjelek időtartamának módosítására anélkül, hogy az alkotó frekvencia összetevők megváltoznának, GREEN­BERG et al 3,480,737 tette meg. A késleltető vonal le­tapogatási sebességének a késleltető közegbeli haladási sebességhez, illetve a rögzített információ reprodukálá­sának az eredeti kiejtett beszéd sebességéhez viszonyítá­sával GREENBERG et al a rögzített beszédjel idő expanzióját vagy kompresszióját érte el anélkül, hogy az alkotó frekvencia összetevőket megváltoztatta volna. A frekvencia—idő transzformáció másik módszere is ismeretes. Ez hibakorrekcióra, jel-vezérelt időben vál­toztatható késleltető vonalat alkalmaz. Az ilyen rend­szerek az ismétlődő jel impulzus sorozatában esetlege­sen előforduló szabálytalanságok hatására fellépő nem­kívánatos frekvencia effektust érzékelik, vagy a hang­átviteli rendszer hasonló eltéréseit, ahol a rögzítő közeg haladási sebessége periodikusan változik az érzékelő fej előtt, ami a „nyávogásként" ismert hallható szabály­talanságot eredményezi. Az eredeti jel visszaállításakor ezek a rendszerek az időkésleltetés szervo-vezérlésével küszöbölik ki a sebességbeli hibákat úgy, hogy a késlel­tető vonalat a jel csatornába építik be. Visszajátszás] sebességkompenzációra referencia vagy időzített jel­sávot változtatható késleltető vonallal használható hang­átviteli rendszerekre COLEMAN, Jr amerikai szaba­dalmi leírás 3,202,769 kilencedik ábráján láthatunk példát, ami nyílt hurkú szervós megoldást mutat. 1

Next

/
Thumbnails
Contents