166493. lajstromszámú szabadalom • Eljárás olefinek polimerizálására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS A bejelentés napja: 1973. XI. 23. A bejelentés elsőbbségei: Luxemburg, 1972. XI. 24. 66 548/72. 1973. VI. 06. 67 751/73. A közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. (SO—1102) 166493 Nemzetközi osztályozás: C 08 f 1/28 •>'X Feltaláló: Dr. Bienfait Charles vegyész, Brüsszel, Belgium Tulajdonos: Solvay and CIE, Brüsszel, Belgium Eljárás olefinek polimerizálására i A találmány tárgya javított eljárás olefinek kisnyo­mású polimerizációjára. Mint ismeretes, olefinek kisnyomású polimerizáció­jánál olyan katalizátorok használatosak, amelyek egy átmeneti fémet és valamilyen szerves fémvegyületet tar- 5 talmaznak. Az is ismeretes, hogy az átmeneti fémet általában nagy pórustérfogattal rendelkező, oxigént tartalmazó hordozóhoz kötik, amilyen pl. az alumínium-oxid (lásd a 768 271 sz. belga szabadalmi leírást), vagy halogén- 10 -tartalmú alumínium-oxidok (lásd a 773 227 sz. belga szabadalmi leírást). Az így előállított katalizátor-rendszer lényegesen aktí­vabb, mint a benne található átmeneti fém önmagában. Ezek alkalmazása olyan polimerek képződését segíti 15 elő, amelyek széles molekulasúly-tartományba esnek, és amelyekben hosszú láncelágazások nem fordulnak elő, s így különösen alkalmasak extrudáló fúvásra. Az előbbiekben említett katalizátoroknak azonban van egy nagy hátrányuk: általában olyan olefin-polime- 20 rizációs reakcióknál használják őket, melyeket mole­kulasúly-szabályozók jelenlétében hajtanak végre, s ez az anyag szinte minden esetben hidrogén. Azt találták, hogy ezen rendszerek az olefin hidrogénezését is katali­zálják. Ilymódon a polimerizálandó olefin jelentős része 25 átalakul a megfelelő telített szénhidrogénné és elrontja a folyamat gazdaságosságát. Az ismert katalizátorok hát­ránya az is, hogy igen nagy átlagos molekulasúlyú poli­mereket termelnek. Az átlagos molekulasúly csökken­tése érdekében tehát növelni kell a polimerizáció hőmér- 30 sékletét és/vagy a hidrogén koncentrációját a polime­rizációs elegyben. Mindkét változtatás azzal a káros kö­vetkezménnyel jár, hogy a polimerizálandó olefin egyre nagyobb mértékben hidrogéneződik. A találmány szerint olyan újfajta, javított katalizátor­típust használunk fel, amely lehetővé teszi az elsőként említett katalizátor használatával járó, elsősorban a hidrogénezéskor fellépő hátrányok kiküszöbölését, ugyanakkor nagy katalizátor-aktivitással rendelkezik, és könnyen szabályozható átlagos molekulasúllyal ren­delkező, széles molekulasúlyeloszlású olefin-polimerek képződéséhez vezet. A találmány tárgya eljárás a-olefinek, elsősorban etilén kisnyomású polimerizációjára szerves alumínium­vegyületből és egy szilárd katalizátor-komplexből álló katalizátor-rendszerek jelenlétében. Az eljárást az jel­lemzi, hogy a polimerizációt olyan szilárd katalizátor­komplex jelenlétében végezzük, amelyet titán, cirkó­nium, vanadium vagy króm halogenidjének, oxihaloge­nidjének, alkoxihalogenidjenek, oxialkoxidjának vagy alkoxidjának és egy, adott esetben előhalogénezett, 0,3 cm3/g-nál nagyobb belső porozitású, adott esetben alumínium és egy további fém komplex oxidjaként elő­forduló pórusos alumínium-oxidnak a reakciójával állí­tunk elő, ahol a pórusos alumínium-oxid a felületre le­választva 1 • 10~4 —1 • 10 _1 milligramm-atom/m 2 pó­rusos oxid fajlagos felület magnéziumnak megfelelő mennyiségű, adott esetben valamely [TiO/(OR)y ] m álta­lános képletű szerves titánvegyülettel — ahol R 1—6 szénatomos szénhidrogén-csoportot jelent, x ?s0, y >0, 166493 1

Next

/
Thumbnails
Contents