166456. lajstromszámú szabadalom • Berendezés mikroorganizmusok vizsgálatára

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. III. 15. Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. III. 16. (124,671) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. V. 31. (MI—484) 166456 Nemzetközi osztályozás: C 12 k 1/00 1/04 1/10 Feltalálók: Freake Ronald mikrobiológus, Strenkoski Leon Francis tudományos kutató; Aitken Dániel Glen tudományos kutató, Hadén Billy Harper tudományos kutató, Elkhart, Indiana, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Miles Laboratories Inc., Elkhart, Indiana, Amerikai Egyesült Államok Berendezés mikroorganizmusok vizsgálatára 1 2 Folyékony minták mikrobiológiai elemzése gyakori feladat a gyógyászatban, iparban s a különböző minták mikrobiológiai szennyezettségi fokának megállapítására a kormányszervek is gyakran végeznek ilyen elemzést. Számos ilyen jellegű vizsgálatnál a mikroorganizmusok 5 jelenlétének megállapítása csak másodlagos jellegű, első­sorban a minta mikroorganizmus-koncentrációját kell megállapítani. így például a bakteriuria diagnózisát a vi­zeletmintában jelenlevő mikroorganizmusok koncentrá­ciója alapján állítják fel, nem pedig pusztán a mikroor- 10 ganizmusok jelenlétét mutatják ki. Hasonlóképpen a te­jet és a vizet csak akkor tekintik „szennyezettnek", ha a jelenlevő mikroorganizmusok koncentrációja egy szabványos, előre meghatározott maximális értéket túl­lép. A mikroorganizmusok azonosítására, a fertőzés leg- 15 előnyösebb kezelésmódjának megállapítására vagy a szennyezés okának tisztázására és megszüntetésére nyil­vánvalóan csak abban az esetben van szükség, ha a mik­roorganizmusok koncentrációja túllépi az előre megha­tározott szabványos értéket. 20 A mikroorganizmusok kvantitatív vizsgálatára tan­könyvi szinten ismeretes klasszikus módszer lényege az, hogy a minta mért mennyiségéből sorozathígításokat készítenek, a hígításokból ismert mennyiséggel agar-agar táptalajt oltanak be, majd a táptalajt kb. 24 órán keresz- 25 tül inkubálják. Ha a minta szennyezett, az elszaporo­dott mikroorganizmusok telepei vizuálisan megfigyelhe­tők és megszámolhatok. A minta milliliterenkénti mik­roorganizmus-koncentrációját úgy számítják ki, hogy a mikroorganizmus-telepek számát megszorozzák a min- 30 ta hígításával. Az elszaporodás révén keletkezett külön­álló telepekből kapott mikroorganizmusokat szelektív vagy differenciáló közegben tenyésztve a mikroorganiz­musok azonosítáhtók. A tenyésztés gyakran további 24 órás inkubálást igényel. Az ismertetett eljárás számos hátránnyal rendelkezik: a mintából hígításokat kell készíteni, agar-agar táptalajt kell előállítani, a kvantitatív vizsgálat és a differenciáló vizsgálat időigényes, s a vizsgálatok nagymennyiségű tiszta és steril laboratóriumi felszerelést igényelnek. Egy másik eljárás szerint mért mennyiségű mintát féligáteresztő membránon szűrnek keresztül. A szűrés­hez olyan porozitású membrámt alkalmaznak, amely a mikroorganizmusokat nem engedi keresztül. A szűrés után a membránt eltávolítják a szűrőről és olyan agar­agar táptalajjal hozzák érintkezésbe, amely a membrá­non keresztüldiffundáló tápanyagokat tartalmaz. A membránt és a táptalajt inkubálva a mikroorganizmusok elszaporodnak és az inkubálás befejeződése után a fent ismertetett módon megfigyelhetők és megszámlálhatok, (3 448 011 sz. amerikai egyesült államok-beli szaba­dalmi leírás). Ámbár az ismertetett eljárás több szempontból elő­nyösebb az eredeti módszernél, mégis számos hátrány­nyal rendelkezik: megvalósításához szűrőberendezésre van szükség, a szűrőt tisztítani és ismételten sterilizálni kell. A mintát a szűrés előtt meg kell mérni, s ez további időt és berendezést igényel. A találmány szerinti vizsgálóberendezés lényegileg vizsgálati reagenseket és szuszpendálószert tartalmazó 166456 I

Next

/
Thumbnails
Contents