166427. lajstromszámú szabadalom • Eljárás acélból készített munkadarabok elektrolitikus kadmiumozására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VIII. 27. (11—155) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. V. 31. 166427 Nemzetközi osztályozás: C 23 b 5/10 Feltalálók: Shivitskis Juljus Prano vegyész, Samulyavichene Meilute Jonovna vegyész, Vilnjus, Szovjetunió Tulajdonos: Institut khimii i khimicheskoi tekhnologii Akademii Nauk Litovskoi SSR, Vilnjus, Szovjetunió Eljárás acélból készített munkadarabok elektrolitikus kadmiumozására A találmány tárgya eljárás acélból készített mun­kadarabok elektrolitikus kadmiumozására, melyet kadmiumoxidot, nátriumcianidot, nikkelszulfátot és oxietilezett cellulózt tartalmazó elektrolittal fogana­tosítunk. 5 A találmány tárgykörébe vágó szakterületen kad­miumbevonattal olyan acélból készített alkatrésze­ket látnak el, melyeket trópusi klímában vagy klór­tartalmú közegek hatásának kitéve alkalmaznak. Ilyen bevonatok készítésére olyan ciántartalmú 10 elektrolitokat használnak, melyek ismert, a bevona­tot fényesítő adalékokat tartalmaznak. Az alkalma­zott fényesítő adalék típusát egyrészt az elérendő fényességfokozat, másrészt a bevonattal szemben tá-, masztott fizikai-mechanikai tulajdonságok, ill. a 15 technológia során fellépő áramsűrűség függvényé­ben választják meg. Egy ismert és az 1 017 872 sz. NSZK szabadalmi leírásban közkinccsé vált eljárás szerint a kadmium­bevonat fényezésére adalékként különféle oleinsav- 20 észtereket alkalmaznak. Az oleinsavészterek alkal­mazásával azt érik el, hogy a fényes kadmiumbevo­natot tág áramsűrűséghatárok között állíthatják elő. A tág áramsűrűséghatár az ismert eljárásnál azt je­lenti, hogy az áramsűrűség nagyságrendje 4 A/dm2 25 körüli érték, ennél nagyobb áramsűrűségeknél vi­szont és ez az ismert eljárás hátrányos tulajdonsága, a kadmiumbevonaton tej színű árnyékolódás jelent­kezik, így ennek eltávolítására egy járulékos tisztí­tású műveletet kell beiktatni a technológiába. 30 A találmány feladata olyan elektrolitikus kadmi­umozási eljárás kidolgozása, mellyel magasfényű kadmiumbevonatot lehet előállítani nagy áramsűrű­séggel és melynél a passziválás előtti tisztítás szük­ségtelen. A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldjuk meg, hogy az elektrolithoz a szokványos összetevők mellett glutáraldehidet is adagolunk és a következő összetételő elektrolitban Kadmiumoxid nátriumcianid nikkelszulfát oxietilezett cellulóz glutáraldehid 18- 40 g/l 90-200 g/l 0,8- 1,2 g/l 0,1- 0,2 g/l 3- 5 g/l, az elektrolízist 0,5-8,0 A/dm2 áramsűrűséggel hajt­juk végre. . A találmány szerinti eljárás előnye abban van, hogy világos, magasfényű, egyenletes minőségű és vastagságú, a bevont felülethez jól tapadó bevonatot kapunk az eljárás eredményeképpen. A találmány szerinti eljárással előállított bevonat előnye az is, hogy korrózióállósága, fizikai-mechanikai tulajdon­ságai igen jók, passziválás előtt pedig semmiféle elő­készítési vagy tisztítási műveletet nem igényel. A találmány szerinti eljárás mind fíxkádas, mind pedig forgódobos rendszerű elektrolizálóberendezé­sekben foganatosítható. A találmány szerinti eljárást a továbbiakban pél­dák segítségével részletesen ismertetjük. 166427 1

Next

/
Thumbnails
Contents