166405. lajstromszámú szabadalom • Planáris mágneses vékonyrétegstruktúra

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VIII. 10. Szovjetunió-beli elsőbbsége: 1971. VIII. 17. (No. 1684912) Közzététel napja: 1974. IX. 28. Megjelent: 1976. V. 31. (GI—177) 166405 Nemzetközi osztályozás: H 01 f 10/00; G 11 c 11/14 Grishechkin Mikhail Ivanovich mérnök, Martynenko Tatyana Fedorovna mérnök, Moszkva, Szovjetunió Planáris mágneses vékonyrétegstruktúra i A találmány tárgya planáris mágneses vékonyréteg­struktúra, például számítástechnikai tárolóberendezé­sekhez. Az ismert hasonló mágneses vékonyrétegstruktúra polírozott réteghordozót tartalmaz, amelyre amorf di- 5 elektrikus réteg van felvive, valamint olyan mágneses réteg, amelyet nem mágneses anyagból levő közbenső réteg két részre oszt (lásd például E. Feldtkeller, Zaitschrift für angewandte Physik, 18. kötet, 5—6 sz. 1965. 532—534. oldal). 10 Az ilyen struktúrának hiányossága, hogy alacsony az információtörlési küszöbe. Az ismert struktúra nem mágneses anyagból levő közbenső rétege, amely a mágneses réteg koercitív ere­jének (FLJ növelését és a domainhatárok (Weiss-féle 15 tartományok) kölcsönös elcsúszási érzékenységének csökkentését biztosítja, egyidejűleg megnöveli a réteg­struktúra mágneses paramétereinek szórását, miáltal a vékonyrétegstruktúra mágneses paramétereinek rep­rodukálhatósága romlik és a nagy integrált mágnes- 20 mátrixoknak a planáris filmeken technológiailag elérhe­tő száma csökken. A találmány célja a felsorolt hiányosságok megszün­tetése. A találmány által megoldani kívánt feladat olyan 25 planáris mágneses vékonyrétegstruktúra létrehozása, amelynél a koercitív erő növekedése és a domainhatárok kölcsönös elcsúszási érzékenységének csökkentése a mágneses paraméterek reprodukálhatóságának növe­kedésével és a nagy integrált vékonyrétegmátrixok tech- 30 nológiailag elérhető számának jelentős emelkedésével jár együtt. A feladat találmány szerinti megoldásában hordozót és azon megfelelően elrendezett amorf réteget, valamint nem mágneses anyagból levő közbenső réteggel ellátott mágneses réteget tartalmazó planáris mágneses vékony­rétegstruktúrában az amorf rétegnek a mágneses ré­teget érintő oldalán olyan felületi érdessége van, amely­nek periodicitása a mágneses réteg domainhatárai széles­ségének felel meg, míg a közbenső réteg nem mágneses anyagból diszkrét zárványok formájában van kialakít­va, amelyeknek eloszlását az amorf réteg felületi ér­dessége határozza meg. A technológia egyszerűsítése céljából a planáris mág­neses vékonyrétegstruktúrába olyan felületi érdességű járulékos fémréteg van beépítve, amelynek periódusa az amorf réteg felületi érdességének periódusát követi. Ez a járulékos réteg a hordqzó és az amorf réteg között van elhelyezve. A találmány szerinti planáris vékonyrétegstruktúrá­ban a hordozó célszerűen 98,6—1,4%-os alumínium­mangán ötvözetből, a mágneses réteg nikkel-vas-kobalt ötvözetből, a közbenső réteg rézből, az amorf réteg szilíciummonoxidból és a fémtéreg alumíniumból van. A találmány szerinti planáris mágneses vékonyréteg­stuktura magas információ törlési küszöbbel rendel­kezik, a domainhatárok kölcsönös elcsúszási érzékeny­sége csekély és a mágneses paraméterek reprodukálható­sága mind a hordozó felületén, mind hordozóról hor­dozóra igen jó. 166405 1

Next

/
Thumbnails
Contents