166398. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyékony radioaktív hulladékok forráspontnál alacsonyabb hőmérsékleten történő besűrítésére és végleges tárolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 166398 / 'MfS^^^^L Bejelentés napja: 1972. V. 15. (EO—295) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. V. 31. Nemzetközi osztályozás: G 21 f 9/00 1 Bejelentés napja: 1972. V. 15. (EO—295) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. V. 31. 1 ORSZÁGOS rALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1972. V. 15. (EO—295) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. V. 31. • Feltalálók: SZÍVÓS Károly oki. gépészmérnök, 15% Lovass Gyula oki. gépészmérnök, 15% Lipták László ökl. hőfizikus mérnök, 30% Hiding József oki. gépészmérnök, 20% Pavlik Oszkár oki. vegyészmérnök, Budapest 20% Tulajdonos: Erőmű- és Hálózattervező Vállalat, Budapest 60% Magyar Tudományos Akadémia Izotóp Intézete, Budapest 40% Eljárás és berendezés folyékony radioaktív hulladékok forrás­pontnál alacsonyabb hőmérsékleten történő besurítesére és végleges tárolására i A találmány tárgya eljárás és berendezés folyékony radioaktív hulladékok forráspontnál alacsonyabb hő­mérsékleten történő besűrítésre és végleges tárolására. Az atomerőműveknél, kutatóreaktoroknál, izotópla­boratóriumokban keletkező folyékony radioaktív hulla- 5 dékok sűrítésére és tárolására számos technológiai el­járás ismeretes. Legáltalánosabb megoldás az, hogy a keletkező folyé­kony hulladékokat lepárlókészülékben sűrítik, majd a sűrítményt tartályokban véglegesen tárolják. Ismerete- 10 sek olyan eljárások is, ahol a sűrítményt adalékanyagok (cement, bitumen, stb.) hozzáadásával megszilárdítják és a kapott szilárdítmányt tárolják véglegesen. A fenti eljárásoknál a hulladék sűrítés és tárolás két különválasztott technológiai folyamat, ahol mindkét fo- 15 lyamat sok nehézséggel és hátránnyal jár: 1. Besűrítés bepárlókészülékkel: — A bepárló vízterében a radioaktív szennyvíz forrás­ban van, a távozó gőz részben vízcseppekkel, részben közvetlenül a gőzben oldott radioaktív anyagokkal 20 szennyezett, ezért a gőzt kondenzálni és tovább tisz­títani kell. — Nagy sótartalom esetén a hulladék víz különösen szerves anyagok jelenlétében a bepárló készülékben felhabzik és tovább romlik a tisztítási tényező. 25 — Üzem közben a bepárló készülék fűtőfelületén és egyéb helyeken radioaktív anyagokat tartalmazó só­lerakódások keletkeznek, ez körülményes tisztítást és karbantartást igényel, amely nagyon megnehezíti és korlátozza a besűrítés mértékét. 30 — A bepárlókészülék üzemeltetése állandó felügyeletet igényel. 2d) Tárolás folyékony állapotban tartályokban. Hátránya, a technológia jellegéből adódva az, hogy a szennyvíz előzetes besűrítése csak a szállíthatóság határáig végezhető, és emiatt a tárolóban a radio­aktív és egyéb sók, vagy szerves anyagok effektív tér­fogatát lényegesen meghaladó össztérfogatot kell tá­rolni. A tartályok térfogatának növekedése és a bio­lógiai védelemként is szolgáló hulladéktároló-épület térfogatnövekedése jelentős többletkiadást eredmé­nyez. 2b) Tárolás a sűrítmény megszilárdításával. Hátránya, hogy újabb költséges technológiai művele­tek beiktatásával jár, és a tárolandó térfogat a be­párolt sűrítményhez képest tovább növekszik. A francia Compagnie des Salines de Midi et des Sali­nes de L'est cég által kifejlesztett „Aceren" típusú szárí­tó-bepárló eljárás esetén a forraló-bepárlót forráspont alatti hőmérsékletű elpárologtatóval helyettesítik. A ké­szülék a víz-filmes hűtőtornyokhoz hasonlóan működik, az üvegtáblákon lecsorgó hulladékvízből a vízpárát a folyadék mozgásirányával szemben áramló levegő ma­gával viszi. A besűrítendő folyadék mozgatása miatt a tisztítási tényező elég alacsony, a besűrítés felső határa pedig ugyanúgy korlátozott, mint a hagyományos be­párló készülékeknél. A folyékony radioaktív hulladékok kezelésének, tá­rolásának problémáit a meglevő berendezések közül leg-166398 1

Next

/
Thumbnails
Contents