166392. lajstromszámú szabadalom • Több első fokozattal kombinált kétfokozatú hűtőberendezés

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LE I RAS Bejelentés napja: 1971. XI. 18. Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1970. XI. 19. (91,041) Közzététel napja: 1974. X. 28. (CA—318) Megjelent: 1976. V. 31. 166392 Nemzetközi osztályozás: F 25/6 25/02 Feltaláló: Perez Arthur mérnök, Niles, Michigan, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Clark Equipment Company, Buchanan, Michigan állam, Amerikai Egyesült Államok Több első fokozattal kombinált kétfokozatú hűtőberendezés i A találmány több első fokozattal kombinált kétfo­kozatú hűtőberendezés, amelynek első fokozatként ál­lapotváltozásos hűtőszerkezete és második hűtőfolya­dékot körben áramoltató szerkezete van, és amely hűtő­berendezés úgy vezérelhető, hogy az egyik szerkezet 5 hűteni tud akkor is, amikor a másik hűtőszerkezet le­olvaszt, anélkül, hogy a berendezés működését ez be­folyásolná, az egyes szerkezetek egymás működését za­varnák. A kétfokozatú hűtőberendezések már ismertek. Ilyen 10 például a 2 072 225 számú amerikai egyesült államok­beli szabadalmi leírásban ismertetett megoldás, amely olyan kétfokozatú hűtőberendezés, amelyben az első fokozat egy állapotváltozásos hűtőszerkezet, a máso­dik fokozat egy hűtőfolyadékot cirkuláltató szerkezet, 15 és e berendezésben ez a két fokozat hűtőfolyadékos hűtő­egységek révén van összeköttetésben. A 3 513 664 számú amerikai egyesült államokbeli szabadalmi leírás olyan hűtőberendezést ismertet, amely­ben több párhuzamosan dolgozó hűtőkompresszor és 20 több párhuzamosan dolgozó elpárologtató van. Ez a szabadalmi leírás ismerteti a forrógázos leolvasztás alkalmazását is. Az ismert hűtőberendezések hátrányos tulajdonsága, hogy a változó üzemeltetési követelményekhez nem tud- 25 nak rugalmasan alkalmazkodni. Az ismert hűtőberen­dezéseknél a hűtőfolyadékot körben áramoltató szerke­zetekben áramló sóiét egy adott időpontban csak azo­nos feladat végzésére, hűtésre vagy leolvasztásra lehet használni. Az ismert hűtőberendezéseknél az egész 30 berendezést vagy hűtésre, vagy leolvasztásra kell állí­tani, tekintet nélkül arra, hogy az adott időpontban a hűtőberendezéstől milyen teljesítőképességet kívánnak. A találmány feladata olyan hűtőberendezés létesítése, amely rugalmasan tud alkalmazkodni a pillanatnyi üze­meltetési követelményekhez, amelynél a sóiét körben áramoltató szerkezetek, illetve ezekből egy vagy több fűtésre vagy hűtésre állítható úgy, hogy a szerkezetek­ből egy vagy több hűt, illetve egy vagy több szerkezet leolvaszt anélkül, hogy ez az egész hűtőberendezés mű­ködését hátrányosan befolyásolná, zavarna. A találmány további feladata olyan hűtőberendezés létesítése, amelyben több állapotváltozásos hűtőszer­kezet és több hűtőfolyadékot körben áramoltató szer­kezet van, ezek hőcserélő, illetve hőátadó szerkezet­részeken keresztül kapcsolhatók egymáshoz úgy, hogy bármilyen számú, hűtőfolyadékot körben áramoltató szerkezet köthető bármilyen számú, állapotváltozásos hűtőszerkezethez hőátadás szempontjából, és ugyan­ekkor a többi szerkezet működésen kívüli állapotban marad, minek eredményeként a második fokozathoz tartozó szerkezetekből egynek vagy többnek leolvasz­tásához a sólének forrógázos hőcserélőhöz való vissza­irányítását lehet létrehozni anélkül, hogy a hűtőberen­dezés első vagy második fokozatának működését za­varnánk. A találmány feladata továbbá a hűtőberendezés olyan kialakítása, amelynél az állapotváltozásos hűtőszerke­zetekhez tartozó forrógázos hőcserélők vannak úgy közbeiktatva, hogy a sóié leolvasztási feladatok végzé-166392 1

Next

/
Thumbnails
Contents