166390. lajstromszámú szabadalom • Kondenzációs berendezés gőzturbinás erőműhöz

MAGYAR SZABADALMI 166390 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY ^^^. Nemzetközi osztályozás: wCiiiw Bejelentés napja: 1972. X. 20. (EE—2063) F 28 b 9/00 ^ssp Szovjetunióbeli elsőbbsége: 1971. X. 25. (1,710.033/24—6) / -•, ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1974. IX. 28. HIVATAL Megjelent: 1976. IV. 30. Feltalálók: Agejev G. Sz. oki. gépészmérnök, Moszkva, Szovjetunió Alekszejev I. Y. oki. gépészmérnök, Moszkva, Szovjetunió Dr. Heller László oki. gépészmérnök, Budapest Dr. Forgó László oki. gépészmérnök, Budapest Bódás János oki. gépészmérnök, Budapest Tulajdonos: Energiagazdálkodási Intézet, Budapest Tyeploelektroprojekt, Moszkva, Szovjetunió Kondenzációs berendezés Gőzturbinás erőműhöz 1 2 Az ismertetendő találmány a hőenergetika területére tartozik és egyaránt használható hő- és atomerőművek­ben. A találmány tárgya olyan kondenzációs berendezés, amely a turbinában elhasználódott gőz kondenzálását 5 végzi és evégett a levegőt és a rendelkezésre álló vizet használja fel. Ismeretes, hogy a turbina hatásfoka annál nagyobb, mennél kisebb a turbina fáradtgőzének kondenzációs hőmérséklete. A kondenzátorok hűtésére tág körben al- 10 kalmazzák a vizet vagy levegőt. A vizet a természetben található forrásokból veszik és a turbinák felületi kon­denzátorain átbocsátást követően ismét elvezetik azt vagy visszakeringtetős rendszereket alkalmaznak, ame­lyekben a vizet párologtatós hűtőkben (hűtőtornyok- 15 ban, permetező medencékben vagy hűtőtavakban) hű­tik le. A párologtatós hűtőberendezésekben a lehűtött víz egy része elpárolog, más részét pedig cseppek alakjában a légáramlat ragadja el magával. Ezenfelül rendszerint 20 a víznek egy részét lebocsátják annak érdekében, hogy a visszatérő vízben oldott só túlságos koncentrációját megelőzzék. A felsorolt veszteségek pótlására a termé­szetben található forrásokból kell vizet a hűtőrendszer­be adagolni. 25 Az utóbbi esztendőkben mind nagyobb mértékben elterjedtek a légkondenzációs berendezések, amelyek a környezeti levegőt használják fel. Ezek a következők­ből állanak: keverőkondenzátorból, amelybe a felületi hőcserélőkben levegővel lehűtött kondenzátumot fees- 30 kendeznek be az előbb említett hőcserélőket természe­tes huzamú hűtőtornyokba építik be, vagy ventilláto­rokkal látják el. A légkondenzációs berendezések költ­sége meghaladja a vízhűtéses rendszer költségét. Ezen­felül pedig magas környezeti hőmérséklet esetében nem biztosítják a turbina eléggé nagy hatásfokát. Növekvő elterjedésének oka a világ számos vidékén növekvő víz­hiány. Meg kell jegyeznünk, hogy a légkondenzációs beren­dezések alacsony levegőhőmérséklet esetében rendkívül nagy turbinahatásfokot biztosítanak. A vízhiány rendszerint egyes kevés csapadékú eszten­dőkben és bizonyos évszakokban lép fel vagy válik sú­lyossá, amelyek a felszíni vízlefolyások évenkénti vagy évszakonkénti ingadozásával függenek Össze. így például közepes szélességi fokokon a folyókban télen észlelhető vízmennyiség. Ez a lefolyó vízmennyi­ség tavasszal ugrásszerűen megnövekedik és a nyár fo­lyamán eléggé magas szinten marad. A víztárolók ta­vasszal és nyár folyamán töltődnek fel rendszerint ke­véssé használódnak el. A hóval borított hegyekről le­folyó folyók az év forró időszakában vízzel telítettek. Az északi vidékeken számos folyó télen teljesen befagy és a legnagyobbakban a lefolyó vízmennyiség mini­mumra csökken, ugyanakkor nyáron vízzel rendkívül telítettek. Ilyen esetekben gazdaságilag előnyös a tur­bina kondenzátorok levegővel való hűtését alkalmazni télen, amikor a hideg levegő lehetővé teszi a nagy tur­binahatásfok fenntartását, nyáron pedig a kondenzáto­rok hűtésére a levegővel együtt a rendelkezésre álló vi-166390 1-

Next

/
Thumbnails
Contents