166371. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés kapcsolóüzemű stabilizátorok bemeneti és kimeneti oldalainak galvanikus elválasztására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1973. IV. 13. (BU—656) Közzététel napja: 1974. X. 28. Megjelent: 1976. IV. 30. 166371 Nemzetközi osztályozás: H 02 m 3/20 Feltalálók: Dr. Gschwindt András oki. villamos mérnök, Redl Richard oki. villamos mérnök Budapest Tulajdonos: Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Budapesti Rádiótechnikai Gyár, Budapest Kapcsolási elrendezés kapcsolóüzemű stabilizátorok bemeneti és kimeneti oldalainak galvanikus elválasztására i A találmány tárgya kapcsolási elrendezés kapcsoló­üzemű stabilizátorok bemeneti és kimeneti oldalainak galvanikus elválasztására, amelynél a stabilizátorban szabályozó áramkör, kapcsolóüzemű végfokozat, ezzel transzformátorosan csatolt egyenirányító van. 5 Stabilizátoron elektronikus feszültség vagy áram­stabilMtort értünk. Kapcsolóüzemű stabilizátorokkal rendszerint szabá­lyozatlan áramforrásból, például gépkocsi akkumulá­torfeszültségéből olyan szabályozott jellemzőjű áram- 10 forrást hoznak létre, amelynek jellemzői nagymértékben függetlenek a szabályozatlan áramforrás jellemzőinek változásaitól. A kapcsolóüzemű stabilizátorokban a kap­csolóüzemű végfokozat és az egyenirányító között rend­szerint csatoló transzformátor van, így ezek galvaniku- 15 san könnyen elválaszthatók. A szabályozás létrehozásá­hoz azonban visszacsatolást kell létesíteni a szabályozott kimeneti jellemző, például a stabilizált feszültség és a be­avatkozó szerv, például a kapcsolóüzemű végfokozat vagy az azt vezérlő egyéb fokozatok között. Az ismert 20 visszacsatoló áramkörök rendszerint galvanikus kap­csolatot is létesítenek a stabilizátor két oldala között. Ha a stabilizátor szabályozott és szabályozatlan oldalai egymástól galvanikusan nincsenek elválasztva, akkor a stabilizátorral működtetett berendezések gyártásánál 25 sok esetben már eleve ismerni kell azt, hogy a berende­zést alkalmazó rendszerben, (például gépkocsiban) az eredeti áramforrás pozitív vagy negatív sarka van-e fel­tüntetve, illetve a berendezéseket pozitív és negatív vál­tozatban is el kell készíteni, vagy biztosítani kell a pola- 30 ritás megfelelő átkapcsolásának lehetőségét. Ezek a kö­vetelmények felesleges munkát és költségeket okoznak és nem utolsósorban hibaforrásokat is rejtenek maguk­ban. ^Galvanikusan elválasztott stabilizátorok kialakítására ismeretes olyan megoldás, amelynél a kapcsolóüzemű végfokozatot egy órajelgenerátor modulálatlan impul­zusaival vezérlik és a szabályozást speciális kialakítású és hiszterézisű kétvasmagos transzformátor és megfelelő segédáramkörök segítségével a stabilizátor kimeneti oldalán valósítják meg. Ilyen megoldást ismertet F. V. Kadri: „Pulsewidth Modulation Derived Through— Control of Flux Distribution in Dual—Core Transfor­mer" című cikkében (IEEE Transactions on Magnetics, 1971 szeptember, 581—583 oldal), amelynél speciális hiszterézisű kétvasmagos transzformátor alkalmazásával az egyik mágneskör egyenáramú gerjesztésének változ­tatásával befolyásolják a primer és szekunder tekercsek közötti fluxuskapcsolódást, és ezzel a csatolást. A meg­oldás hátránya, hogy speciális és nehezen gyártható két­vasmagos transzformátorra van szükség, ezenkívül pedig a transzformátor gerjesztőtekercsén folyó áram az áram­kört állandóan terheli, és ez a fogyasztás például háló­zattól független telepes berendezéseknél a telepek élet­tartamát és így az üzemidőt is csökkenti. A megoldás hátránya még az is, hogy a szabályozáshoz költséges, nagystabilitású, nagy erősítésű egyenáramú erősítőre van szükség. Célunk a találmánnyal olyan kapcsolási elrendezés biztosítása kapcsolóüzemű stabilizátorok bemeneti és ki-166371 1

Next

/
Thumbnails
Contents