166301. lajstromszámú szabadalom • Adó-vevő berendezés televíziós hangjelek képjelekkel együtt történő adására és vételére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. XI. 19. (SE—1542) Szovjetunió-beli elsőbbsége: 1569. XI. 20. (száma: 1378163 és 1378111) Közzététel napja: 1974. IX. 28. Megjelent: 1976.03. 31, 166301 Nemzetközi osztályozás: H 04 n 7/04 H 04 n 9/00 Sevalnev Alexandrovich Lev, mérnök, Khorobrykh Timofeevich Valery, mérnök, Moszkva, Ljubenko Filippovich Vadim, mérnök, Moskovskaya oblast, Balashika, Shpagin Alexandrovich Anatoly, mérnök, Ignatkin Sergeevich Vyacheslav, mérnök, Bakhmutov Arsenievich Jury, mérnök, Moszkva, Szovjetunió Adó-vevő berendezés televíziós hangjelek képjelekkel együtt történő adására és vételére i A találmány tárgya a televíziós technikában haszná­latos berendezés hangjeleknek mind színes-, mind pedig fehér fekete televíziós jelekkel együtt történő átvitelé­hez és vételéhez. Hangjeleknek képjelekkel együtt a televíziós jel frek- 5 venciatartományában történő átviteléhez és vételéhez ismeretesek olyan berendezések, amelyeknek átviteli­részében hangjelekből modulált kettősimpulzusokat elő­állító átalakító van, amely a modulált impulzusok ál­landó késleltetését biztosító egységgel van ellátva. 10 Az ismert berendezés lehetővé teszi, hogy a modulált kettősimpulzusokat a szinkronimpulzusokkal együtt a televíziós jel mintavételi réseiben helyezzék el. Az ily­módon összesűrített televíziós jelet a televíziós jel frek­venciatartományban átviteli úton viszik át. A vevő rész- 15 ben a vett összesűrített televíziós jelből leválasztják a modulált kettősimpulzusok sorozatát, ezt előbb modu­lált impulzusok egyforma sorozatává, majd hangjelekké alakítják. Az ismert berendezés hátránya abban van, hogy a 20 televíziós adók működésekor, a televíziós jel sorfrek­venciájának hálózati frekvenciára kapcsolása esetén a hálózati frekvencia esetleges ingadozása változásokat idéz elő a televíziós jel sorfrekvenciájában, ami a modu­lált kettősimpulzusok kölcsönös helyzetének megvál- 25 tozásához, és ezen át a hangjelek torzulásaihoz vezet. Az említett hátrány kiküszöbölése végett az ismert berendezésben a modulált kettősimpulzusok elhelyezé­sénél járulékos védőintervallumokat hagynak, ami a hangcsatorna zajvédettségének csökkenését idézi elő. 30 Az ismert berendezés egyidejű üzembehelyezése ese­tén a sorfrekvencia hálózati frekvenciára kapcsolásának üzemmódjában (fehér-fekete televíziónál) és a sorfrek­vencia nagy frekvenciastabilitású kvarcgenerátorra kap­csolásának üzemmódjában (színes televízió) az üzem­módváltásnál a berendezés átviteli- és vevő részében kiegészítő kommutálásra van szükség. Ezenkívül az állandó késleltetési idő olyan egyen­lőtlenségei, amelyet a valós berendezés paramétereinek szórása idéz elő, a hangjelek intermodulációs torzításait idézik elő. Célunk az említett hátrányok kiküszöbölése. Feladatunk televíziós hangjelek átviteléhez és vételé­hez olyan berendezés létesítése, amely a kettősimpulzu­sok pillanatnyi helyzetének a televíziós jel sorfrekvencia­ingadozása által előidézett megváltozásait kompenzáló egységgel van ellátva, és a színes- és fehér-fekete adások pillanatnyi kompatilitásával bír. Ezt a találmány szerinti megoldásban azzal érjük el, hogy a berendezés átviteli részében a hangjelekből szé­lességmodulált kettősimpulzusok sorozatát előállító első átalakító, valamint a berendezés vevőrészében a szélességmodulált kettősimpulzusok sorozatából hang­jeleket előállító második átalakító a kettősimpulzusok­nak legalább az egyikét a sorszinkron impulzusok ismét­lődési frekvenciájának megváltozásától függően vál­tozta thatóan késleltető egységgel vari ellátva. Célszerűen a berendezés hangjelekből modulált im­pulzussorozatot előállító átalakítójában levő változtat­ható késleltetésű egységnek két közbenső tároló egysége, 166301 1

Next

/
Thumbnails
Contents