166280. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőelemek, különösen a hőelemek bimetál szárainak előállítására

SZABADALMI 166280 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS d&t^rm^L. Nemzetközi osztályozás: jSFn^^tk H01 vl/18. fi^/^^l H 01 v 1/20 w Beje.entés napja: 1973.1.31. (NA-949) /^•-^ ORSZÁGOS Közzététel napja: 1974 -IX - 28 -1 •. "/'•"'• TALÁLMÁNYI •^ ' i. i , L P.5 ^ HIVATAL Megjelent: 1978. III.1S. Feltaláló: Nflcolaev Jury Diomidovich, mérnök, Ljuskin Sergei Nikolaevich, mérnök, Koletvinov Vladimír Ivanovich, mérnök, Pavlenko Alexandra Semenovna, mérnök, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: Nauchno-issledovatelsky i experimen­talny institut avtomobilnogo elektroo­borudovania i avtopriborov, Moszkva, Szovjetunió Eljárás hőelemek, különösen a hőelemek bimetál szárainak előállítására 1 A találmány tárgya eljárás hőelemek, különösen a hőelemek bimetál szárainak előállítására, dibizmut­-tritellurid és diantimon-triszelenid (Bi2 Te3 - Sb 2 Te3 ) vagy dibizmut-tritellurid és dibizmut-triszelenid (Bi2 Te 3 - Bi 2 Se 3 ) szilárd oldatot képező ötvözetei­ből készített öntecsekből, ahol az öntecseket felaprít­juk, a kapott finoman diszpergált frakciót a hőelemek szárainak alakjára brikettáljuk, majd ezeket kiizzítjuk. A találmány tárgykörébe vágó ismert eljárásnál a hőelemeket Ül. azok bimetál szárait dibizmut-tritellu­rid és diantimon-triszelenid vagy dibizmut-tritellurid és dibizmut-triszelenid szilárd oldatot képező ötvöze­teiből készített öntecsekből állítják elő, melynek során az öntecseket felaprítják, a kapott finoman diszpergált frakciót az előállítandó hőelemszárak alak­jára brücettálják és kiizzítják, ahol az izzítást egy az oxigén hatása ellen védő közegben, ellenáramban végzik. Az alkalmazott védőközeg vákuum, nemesgáz vagy hidrogén lehet. Az ismert eljárás hátránya annak elkerülhetetlen szükségességében mutatható ki, hogy az izzítást az oxigén káros hatásának elkerülésére vákuumkemencé­ben vagy különlegesen kiképzett izzítókamrában kell elvégezni, és ez a hőelemek előállítási technológiáját szükségképpen bonyolultabbá teszi. A találmány célja a fenti hátrányok kiküszöbölése. A találmány feladata hőelemek, különösen a hőele­mek szárainak előállítására olyan tökéletesített eljárás kidolgozása, melynél az izzításhoz vákuumberendezés vagy más bonyolult védőkamra alkalmazása szükség­telen, és ennek megfelelően az eljárás sokkal egysze 166280 10 15 20 25 30 35 rűbben végezhető el. A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldjuk meg, hogy az izzítást egy vastagfalú fémcsészében, grafitporban és levegő jelenlétében végezzük el. A találmány szerinti eljárás előnye abban van, hogy foganatosítása során az izzítást bonyolult beren­dezések alkalmazása nélkül lehet elvégezni. A találmány szerinti eljárást a továbbiakban egy konkrét foganatosítás példa kapcsán részletesen is­mertetjük. A példa szerint u.n. p-típusú hőelemek szárainak előállításához olyan öntecsekből indultunk ki, me­lyeknek összetétele a következő volt: 76 mól% diantimon-tritellurid, 24 mól% dibizmut-tritellurid, ezen kívül hozzáadtunk még a kiindulási alkotók összsúlyára vonatkoztatott 3 súly% tellurt. Az UJI. n-típusú hőelemek szárainak előállításához pedig olyan öntecsekből indultunk ki, melyeknek összeté­tele: 80 mól% dibizmut-tritellurid, 20 mól% dibizmut­-triszelenid volt, ezen kívül hozzáadtunk még a kiindulási alkotók összsúlyára vonatkoztatott 0,15 súly% tellurt. Az öntecseket először felaprítottuk, úgy hogy a kapott frakció legnagyobb szemcseátmérője legfeljebb 0,5 mm legyen. Ezt a frakciót présformába töltöttük, majd szobahőmérsékleten 9000 kp/cm2 nyomáson préseltük. A préselés után kapott présdarabokat kiizzítottuk. A brikettált darabokat ehhez egy vastag­falú fémcsészébe helyeztük el, melyet ezt megelőzően finom grafitporral 1-2 cm vastag rétegben béleltünk ki. A brikettált darabok behelyezése után maradt

Next

/
Thumbnails
Contents