166274. lajstromszámú szabadalom • Eljárás poliolefinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: Elsőbbsége 1973. IX. 11. (MI-543) Japán: 1972. IX. 14. (91807/72) 1973.111.20.(31382/73) Közzététel napja: 1974. IX.28. Megjelent: 1978. IV.30. 166274 Nemzetközi osztályozás: C 08 f 1/28 Feltaláló: Kashiwa Norio vegyész, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken, Fuji Saburo vegyész, Otaka-shi, Hiroshima-ken, Tanaka Masahide vegyész, Iwakuni-shi, Yamaguchi-ken, Japán Tulajdonos: Mitsui Petrochemical Industries Ltd.. Tokió, Japán Eljárás poliolefinek előállítására A találmány tárgya tökéletesített eljárás olefinek polimerizálására vagy kopolimerizálására olyan új katalizátorkészítmény alkalmazásával, amelynek nagy az aktivitása, alkalmas kellő szemcseméretű és szűk határok közötti méreteloszlású polimer kialakítására, és lehetővé teszi a keletkező polimer folyási számának könnyű szabályozását. Korábban az 1 256 851 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásban széles határok közötti molekula­súly- megoszlású poliolefinek előállítására alkalmas átmenetifém-katalizátorként olyan szilárd reakcióter­méket ajánlottak, mely úgy készül, hogy egy kétérté­kű fém-, például magnéziumvegyületből, elsősorban hidroxihalogenidből, részlegesen hidroxilezett halo­genidből, oxidból, komplex oxidból, komplex hid­roxidból, alkoholátból, szervetlen oxosavsóból vagy egy kétértékű fém mono- vagy polikarbonsavas sójá­ból álló hordozót szerves alumíniumvegyülettel vagy szerves magnéziumvegyülettel reagáltatnak, majd a reakciókeverékből a keletkezett reakcióterméket el­különítik, az elválasztott reakcióterméket folyékony hígító távollétében egy átmenetifém-vegyülettel re- 25 agáltatják, és a reakciótermékből elkülönítik a szilárd végterméket. Az említett szabadalmi leírás szerint lényeges, hogy a hordozó és a szerves fémvegyület reagáltatásával kapott termékből elválasszák a szilárd reakcióterméket. Azonkívül az elválasztott reakcióter- 30 méket iners oldószerrel kell mosni, utána szárítani kell, és a terméknek az átmenetifém-vegyülettel való reagáltatásakor a hígítónak még nyomai sem lehetnek jelen. Ennélfogva a katalizátorkomponens előállítási 35 166274 10 15 20 műveletének az a hátránya, hogy á finom eloszlású szilárd anyagot levegővel vagy nedvességgel való érint­kezés nélkül kell elválasztani, majd tökéletesen meg kell szárítani. A fent említett javaslat előtt a 927 969 számú nagy-britanniai leírásban kitűnő sztereospecifitású poliolefin, különösen polipropilén gőzfázisú polime­rizációval való előállítását ajánlották katalizátorkom­ponensként olyan reakciótermék alkalmazásával, amely egy kalciumkarbonátból, kalciumkloridból vagy nátriumkloridból álló hordozó és egy szerves fémvegyület reagáltatásával és a keletkezett reakció­terméknek egy átmenetifém-vegyülettel való reagálta­tásával állítható elő. Ebben a javasolt módszerben lényeges a katalizátorkomponens hőkezelése, mert ha ez a hőkezelés elmarad, a kapott katalizátorkompo­nens nem képes fokozott sztereospecifitású polimerek létrehozására. Azonkívül az ezzel a módszerrel készült katalizátor aktivitása nagyon csekély. Olefinek polimerizálására vagy kopolimerizálására alkalmasabb katalizátor kidolgozására irányuló kísér­leteink során azt találtuk, hogy kívánt szemcseméretű és szűk határok közötti szemcseméret-megoszlású polimerek előállítására alkalmas és a keletkezett polimer folyási számának könnyű szabályozását lehe­tővé tevő nagy aktivitású katalizátor állítható elő anélkül, hogy szükség lenne a fent említett bonyolult és nagy gondosságot kívánó szabályozásra, vagy a fent említett régebbi eljárás szerinti hőkezelésre. Azt találtuk, hogy ez a tökéletesítés hordozóként egy magnéziumdihalogenid-alkohol-adduktum használatá­val érhető el.

Next

/
Thumbnails
Contents