166238. lajstromszámú szabadalom • Szinkronjel leválasztó kapcs. elrend. bármely televízió rendszerben jelentkező kisfrekvenciás zavarok csökkentésére

SZABADALMI 166238 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY é<mk Nemzetközi osztályozás: H 04 n 5/08 iffl Bejelentés napja: 1973.11.12. (HI-352) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1978. IX. 15. Feltaláló: Hóka László, oki. villamosmérnök, Budapest, Tulajdonos: Híradástechnika Szövetkezet Budapest Szinkronjel leválasztó kapcsolási elrendezés bármely televízió rendszerben jelentkező kisfrekvenciás zavarok csökkentésére A találmány szinkronjel leválasztó kapcsolási elren­dezés bármely televízió rendszerben jelentkező kis­frekvenciás zavarok kiküszöbölésére, amelyben meg­hajtó generátor kimenete csatolókondenzátoron ke­resztül a meghajtó generátor kimenő ellenállásához képest legalább két nagyságrenddel nagyobb bemenő ellenállású szinkronjel leválasztó és határoló egységre csatlakozik. A televízió rendszerek vezetékeinél külön gond, hogy - különösen abban az esetben, ha erősáramú berendezések mellett kell hogy elhaladjanak - nem kívánatos zavaró jeleket vesznek fel és továbbítanak a televízió berendezésekbe. A televízió berendezések szinkronjel leválasztó fokozatainak egyik feladata, hogy a jelentkező zavarokat is kiküszöbölje. Nagyfrekvenciás zavaró jelek kiküszöbölésére az ismert megoldások általában kielégítőek. A kisfrek­venciás (pl. 50 Hz-es) zavarok ellen a jelenleg alkal­mazott szinkronjel leválasztó fokozatok nem nyújta­nak kellő védelmet. 10 1b 20 Az eddig alkalmazott megoldások közül ismert az előfeszített diódás kapcsolással működő szinkronle- 25 választó. Hátránya, hogy a képszinkronban szint hibát okoz és ennek kiküszöbölésére nagy kapacitású kon­denzátort kell alkalmazni, amely viszont a kisfrekven­ciás zavarok ellen nem nyújt védelmet. Ismeretesek továbbá a kapuzott zavarkiejtő kap- x csolások. Ezek a zavar idejére lezárják a szinkronjel ^leválasztót, de kisfrekvenciás zavarok elnyomására nem alkalmazhatók, mert itt a zavar ideje akár a félkép is lehet. 35 A spektrumelnyomásos zavarkiejtő kapcsolások elsősorban nagyfrekvenciás zavarok esetén hatásosak. A nemlineáris negatív visszacsatolt szinkronle­választó áramkör az egyenszint stabilitás nagyfokú növekedését eredményezi, jelentősen lecsökkenti a képszinkron szinthibát, de mint lassú rendszer a bugás elnyomás jelentős növelésére nem alkalmas. A kisfrekvenciás zavarok elleni védelem egyen­áramú alapszint helyreállító áramkörrel megoldható, melynek működéséhez külön egyenáramú alapszint helyreállító jelre van szükség. A hagyományos szink­ronjel leválasztó kapcsolás egyenáramú alapszint hely­reáfiító áramkörrel való kombinálása nem kézenfekvő feladat. A találmány azon a felismerésen alapul, hogy a szinkronjel leválasztó csatoló kondenzátorának meg­felelő méretezésével, nem törődve a kisfrekvenciás összetevővel, a szinkronjeleknek csak egy része vá­lasztható le, ez elegendő ana, hogy megfelelő kapcso­lás kialakításával egyenáramú alapszint helyreállító áramkört indítson, amely a szinthelyreállítást elvégzi és így biztosítja a továbbiakban a teljes összetett szinkronjel leválasztását. A találmánynak az a lényege, hogy a szinkronjel leválasztó és határoló egység kimenete jelformáié áramkörön és egyenáramú alapszint helyreállító áram­körön keresztül a csatoló kondenzátor és a szinkron­jel leválasztó és határoló egység közös pontjára van visszacsatolva. A kapcsolás úgy van méretezve, hogy a szinthelyre­állítás alatt a töltőkör ellenállás sokkal kisebb, mint a kisütőkör ellenállása. Ijgy egy sor alatt a változás 166238

Next

/
Thumbnails
Contents