166223. lajstromszámú szabadalom • Négyszöghullámu vivőfrekvenciás jelgenerátor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. VI. 18. (FE-898) Elsőbbsége: Német Demokratikus Köztársaság: 1972 VIII. 9. - WP H 03 k/164 937 -Közzététel napja: 1974. vili. 28. Megjelent: 1978.1.24. 166223 Nemzetközi osztályozás: H 04 j 1/18, H 03 k 7/02 H 03 c 1/52 Feltaláló: Hinz Peter, oki. mérnök, Lipcse, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Kombinat VEB RFT Fernmeldewerk Leipzig, Lipcse Német Demokratikus Köztársaság Négyszöghullámú vivőfrekvenciás jelgenerátor A bejelentés tárgya négyszöghullámú vivőfrekven­ciás jelgenerátor elnyomott vivőhullámú modulátor­hoz, amely jelgenerátor alapjelgenerátorból és ennek kimenetére kapcsolt frekvenciaosztóból Ül. frekven­ciaosztó-láncból áü. Az elnyomott vivőhullámú modulált jelet előállító modulátorokat négyszöghuUámú vivőfrekvenciás jeUel vezérlik. A vivőfrekvenciás négyszögjel jel/szünet ará­nya 1:1. A jel/szünet aránynak a fenti értéktől való kis mértékű eltérése is felborítja a modulátor szim­metriáját, aminek következtében a modulátor kime­netén nemkívánatos modulációs termékek jelennek meg. Ismeretesek olyan négyszöghullámú vivőfrekven­ciás jelgenerátorok, amelyek a vivőfrekvencia több­szörösének megfelelő frekvenciájú alapjelgenerátorból és ennek kimenetére kapcsolt frekvenciaosztóból ill. frekvenciaosztó-láncból állnak, ahol az utolsó frek­venciaosztó bistabü biüenőkör, amelyet a vezérlőbe­meneteire jutó vezérlőjel egyik periódusa bebillent, következő periódusa visszabillent. Ezeknél a jelgenerátoroknál a kimenőjel szimmet­riáját azzal kívánják biztosítani, hogy az utolsó frekvenciaosztó a bemenetére jutó vezérlőjel egy-egy periódusideje alatt van átbillent, Ül. visszabfllent állapotban, ahol a vezérlőjel periódusidői egyformák. Áz így kialakított ismert jelgenerátorok kimenő­jelének szimmetriája azonban nem kielégítő. Ismeretes továbbá olyan négyszöghullámú vivő­frekvenciás jelgenerátor is, amelyben a kimenőjel szimmetriáját az alapjelgenerátor frekvenciájának, ül. periódusidejének szabályozásával korrigálják. Az üyen jelgenerátorok hibája, hogy a vivőfrekvencia pontos­sága nem kielégítő. Az ismert jelgenerátorok további hátránya, hogy a modulátort feszültséggenerátorként táplálják, így a 5 modulátorok transzformátorainak különböző szórt induktivitásai kedvezőtlenül befolyásolják a jelgene­rátor kimenetének szimmetriáját, tehát négyszög­huUámú vivőfrekvenciás jel szimmetriáját. A fenti megoldások hátrányait költséges szűrők 10 beiktatásával enyhítik. Néhány esetben azonban — ha pl. a nemkívánatos modulációs termékek egy része a hasznos frekvenciasávba esik — nem lehetséges nem­kívánatos modulációs termékek szűréssel történő levá­lasztása. 15 Célunk a találmánnyal az ismerteknél jobb szim­metriájú négyszöghullámot előállító vivőfrekvenciás jelgenerátor létrehozása. A feladat találmány szerinti megoldásában az utolsó frekvenciaosztó legalább egyik bemenete veze-20 tekébe a kimenő •négyszöghullámot szimmetrizáló induktív vagy kapacítív integráló tag van iktatva, a jelgenerátor kimeneteire csatlakozó jelvezetékbe pedig a modulátor vezérlőáramát beállító nagyohmos ellenállás van iktatva. 25 Az alábbiakban kiviteli példára vonatkozó rajz alapján részletesen ismertetjük a találmány lényegét. A rajzon: az ábra a jelgenerátor vázlata. Az ábrán 1 négyszögjelgenerátor (pl. kvarcstabili-30 zált színuszgenerátor kimenetére kapcsolt frekvencia-166223

Next

/
Thumbnails
Contents