166199. lajstromszámú szabadalom • Hídszerkezet építmények, főként ipari csarnokok belső szerelési és hasonló jellegű munkáinak végrehajtására

166199 A konzolos tartórészeket előnyösen keresztrudakkal merevített két-két hossztartó alkotja, amelyek külső végén kerekek vannak rögzítve, mimellett a hossztartók vezetésére és megtámasztására a szélső tartótagokban görgők vannak beépítve. Célszerűen a kerekek sínen való menesztésüket lehetővé tévő horonnyal vannak ellátva, és előnyösen 5 keresztmetszetben U-alakú, lefelé nyitott futómű-szekrényben vannak elrendezve. Egy további kiviteli alakra az jellemző, hogy a szélső tartótagok befelé, a hídszerkezet belseje felé eső függőleges rúdjaihoz egymástól a hossztartók magasságának megfelelő távolságban ez utóbbiak alsó és felső lapjára támaszkodó görgőkből álló görgőpárok vannak rögzítve, a szélső tartótag külső függőleges rúdjaihoz pedig alul a hossztartók alsó lapját megtámasztó görgők vannak rögzítve, mimellett az e görgők között a 10 hídszerkezet tengelyirányában elmozgatható hossztartók rögzítésére a külső oldalon lévő görgők felett elhelyezett, célszerűen [ -szelvényű, a hossztartók felső lapjára szorítható keresztrudak vannak beépítve. Egy további előnyös találmányi ismérvnek megfelelően a szélső tartótagok függőleges rúdjai a görgők, azzal a konzolos tartórészek áthelyezését, ilymódon a munkaszint vertikális értelemben történő állítását 15 lehetővé tévő furatokkal vannak ellátva. Célszerű továbbá, ha a görgők a furatokba vezethető görgőtengelyekre csapággyal vannak csatlakoztatva, és a görgőtengelyek görgőkkel ellentétes végei menettel és anyával vannak ellátva, míg a csapágy rögzítésére gyűrű és karimák szolgálnak. A tartótagök előnyösen előregyártott rácsos szerkezetekként vannak kiképezve, és egymáshoz csavaros 20 rögzítéssel vannak csatlakoztatva. Végül egy további kiviteli változat lényege, hogy a tartótagok alsó végeiken felhegesztett, furattal ellátott, egy síkba eső csatlakoztató lemezekkel és alulról ezekre illesztett, két-két furattal ellátott keresztmetszetben U-alakú kapcsolótaggal a furatokon átvezetett csavarok vagy hasonló elemek útján vannak rögzítve. 25 A találmányhoz számos olyan előnyös, újszerű többlethatás fűződik, amilyenekkel a jelenleg ismert, hasonló célú megoldások nem rendelkeznek. Találmányunk segítségével elsőízben sikerült általánosan, tehát nemcsak egy meghatározott objektumhoz rendelt megoldást bocsátani a felhasználók rendelkezésére. A hídszerkezet az építmény belső terét szabadon hagyja, csak a tető tartományában, előnyösen a darupálya síneken helyezkedik el, így semmiféle egyéb, az 30 épületben folyó munka végrehajtását nem gátolja. A durva és finom fesztáv-szabályozhatóság a gyakorlatban előfordulható határokon belül bármilyen fesztávhoz való igazodást lehetővé tesz. A munkaszint több egység összekapcsolásával szélességi értelemben is gyakorlatilag tetszés szerint bővíthető. A hídszerkezet magassági méretén belül kis lépcsőkben a munkaszint vertikális értelemben is átállítható. További előnyt jelent az önszerelő jelleg és az egyszerű telepíthetőség. Természetesen nemcsak daruzott 35 csarnokban, hanem bármilyen épületben is üzemeltelhető, portál változatban is rendeltetésszerűen használható. Szállítása nem igényel különleges járművet: a modul tartóelemek kiterjedése és súlya lehetővé teszi, hogy azokat bármilyen hagyományos (akár gépi, akár állati erővel mozgatott) szállítóeszközön továbbítsuk. A hídszerkezet mozgatása egyszerű eszközökkel — például kézi vagy gépi csörlővel — de akár gépkocsival is történhet. 40 A találmányt a továbbiakban a csatolt rajzok alapján ismertetjük részletesen, amelyek annak egy előnyös kiviteli példáját tartalmazzák. A rajzokon: az 1. ábra a hídszerkezetet oldalnézetben mutatja; a 2. ábra 45 az 1. ábra szerinti hídszerkezet elölnézete nagyobb méretarányban; a 3. ábra az 1. ábra szerinti hídszerkezetet felülnézetben tünteti fel; a 4. ábra az egyes tartótagok alsó részeinek összekapcsolására szolgáló kapcsolóelemet mutat perspektivikusan; 50 az 5. ábra a konzolt, valamint annak a szélső tartótaghoz való csatlakozását oldalnézetben és nagyobb méretarányban tünteti fel; a 6. ábra egy görgőt mutat még nagyobb méretarányban, részben nézetben, részben metszetben. 55 Amint az 1. és 3. ábrán látható, a hídszerkezet paralellepipedon-alakú 1, 2, 3 és 4 tartótagokból van felépítve, amelyek a jelen kiviteli példa esetében olyan rácsos szerkezetű tartóelemek, amelyek magassági és szélességi mérete azonos, hosszúságuk azonban eltérő. A hídszerkezet közepén — a legnagyobb igénybevétel helyén - a legrövidebb 1 tartótag helyezkedik el. Az ehhez mindkét oldalon csatlakozó 2 tartótagok a jelen esetben mégegyszer olyan hosszúak, mint a középső 1 tartótag, és ahhoz, a később leírt módon csavaros 60 kapcsolattal vannak rögzítve. Mindkét oldalon három-három 2 tartótag van beépítve. A 3 tartótagok még hosszabbak, esetleg a 2 tartótagok méretének kétszerese lehet a hosszúságuk. A hídszerkezet végein elhelyezkedő 4 tartótagok ismét rövidebb, ezek fogadják be a futóművel ellátott konzolos tartórészt, amelyet egészében 5 hivatkozási számmal jelöltünk. Az 1—4 tartótagok modulelemek, a gyakorlatban előfordulható fesztávok áthidalásához a szükséges 65 számban szerelhetők össze és bonthatók szét. A hídszerkezet teherbírása méretezés kérdése. Ha például az egyes tartótagokat úgy méretezzük, hogy a teljes hídszerkezet kb. 35,0 m-es fesztávot tudjon áthidalni (ennél nagyobb szélességi méretek a gyakorlatban nemigen fordulnak elő), nyilvánvaló, hogy minden ennél kisebb fesztávhoz kevesebb tartótagból összeépített hídszerkezet nagy biztonsággal megfelel.

Next

/
Thumbnails
Contents