166167. lajstromszámú szabadalom • Fúvólap villamos olvasztóberendezéshez szervetlen rostok, különösen üvegrostok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. V. 19. (TI—195) Német demokratikus köztársaságbeli elsőbbsége: 1971. V. 20. (WP C 03b/155 215) Közzététel napja: 1973. II. 28. Megjelent: 1976 VI. 30. 166167 Nemzetközi osztályozás: C 03 b 37/00 9/34 B05b 7/08 Feltalálók: GERLACH Otto, mérnök, Steinaeh, MEUSEL Bernd, mérnök, Föritz, HEINZ Hans, géplakatos, SCHINDHELM Günter, esztergályos, RESCH Richard, üvegfúvó, Steinaeh, GREINER-BÄR Gerhard, mérnök, Lauscha, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Trisola Steinaeh, Steinaeh Német Demokratikus Köztársaság Fúvólap villamos olvasztóberendezéshez szervetlen rostok, különösen üvegrostok előállítására A találmány tárgya fúvólap villamos olvasztó­berendezéshez szervetlen rostok, különösen üveg­rostok előállítására. A rostokból például üveg­paplan, szövés nélküli textília vagy hasonló ké­szíthető. A találmány szerinti fúvólap felhasz­nálható például még kis üveggolyók előállításá­ra is. Ismertek olyan kerámia fúvólapos villamos ol­vasztóberendezések, amelyeknél folyékony olva­dékon áram folyik keresztül, és ez a folyadék egy szűk keresztmetszetén helyi felmelegedést okoz, és ennek hatására az olvadék erősebben megfolyik közvetlenül a fúvóka felett. Az ismert olvasztóberendezések hátránya min­denekelőtt abban jelentkezik, hogy az alkalma­zott fúvólapok hossza általában nem hosszabb 40 cm-nél, mert hosszabb fúvólap készítése tech­nológiailag lehetetlen. Ezekkel a viszonylag kis olvasztóberendezésekkel üvegpaplan, szövés nél­küli textília és hasonló gyártása rendkívül gazda­ságtalan. A gazdaságos munkához a gyakorlat­ban legalább 100 cm hosszú olvasztóberendezésre van szükség. Célunk a találmánnyal olyan kerámai fúvólapos villamos olvasztóberendezés létrehozása, amely le­hetővé teszi üvegpaplan, szövés nélküli textília és hasonló gazdaságos előállítását. A találmány a feladat alapjául olyan egyetlen, egyes keramikus anyagból készült fúvólapszeg­mensekből pótlólagos segédanyagok nélkül ösz-10 15 20 25 30 szeállított, villamos olvasztóberendezéshez hasz­nált fúvólap megalkotását tekintette, amelynél a fúvókából kijövő szálakból széles, a gyakorlat­ban szükséges üvegpaplant, szövés nélküli tex­tíliát stb. kapunk. A találmánnyal a feladatot úgy oldjuk meg, hogy az egyes szilikát, magnezit vagy timföld­tartalmú anyagból kialakított fúvólapszegmensek egyes fúvólapszegmensek egyetlen fúvólappá van­nak összeillesztve. Az olvasztási folyamat alatt a tűztértől a fúvó­lap alsó oldaláig körülbelül 350 °C-os hőmérséklet­csökkenés jön létre. A fúvólap alsó oldalának hő­mérséklete körülbelül 800 °C, és az olvadék hő­mérséklete körülbelül 1150 °C. Az egyes fúvólap­szegmensek összeillesztésekor illesztési hézagok keletkeznek, amelyeket az üveg tömítésére hasz­nálunk fel. A keskeny illesztési hézagok a behatoló üvegmassza számára nagy átfolyási ellenállást képeznek, így az üveg még viszonylag magas visz­kozitása és felületi feszültsége miatt az üveg­massza az illesztési hézagokban nyugalmi állapotba kerül. Ez a nyugalmi állapotba került üvegmassza 900 °C körüli olyan hőmérsékletet vesz fel, amely­hez ismert módon nyugalmi állapotban maximális kristályosodás tartozik. Ezáltal az egyes fúvó­lapszegmensek között tömítés jön létre. A fúvólap vastagságának a fúvófuratok át­mérőjéhez viszonyított arányának 1:1 és 4:1 kö­zött kell lenni. 166167 1

Next

/
Thumbnails
Contents