166160. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés folyadékok keringtetésére és levegőztetésére, különösen biológiai szennyvíztisztítók, illetve oxidációs árkok üzemeltetésére

SZABADALMI 166160 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS gÍ| SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Nemzetközi osztályozás: C 02 c 1/00 ijsp Bejelentés napja: 1972. XI. 29. (TA-1222) ORSZÁGOS Közzététel napja: 1974. VIII. 28. ••"'•••;) ~~ ~ . .-„ .cur«*--" TALÁLMÁNYI ••"'•••;) ~~ ~ . .-„ .cur«*--" HIVATAL Megjelent: 1976. IX. 30. ••"'•••;) ~~ ~ . .-„ .cur«*--" Feltalálók: Gerey Tamás oki. gépészmérnök, 28% Dr. Hankó Zoltán oki. mérnök, 8% Kisbocskói László oki. gépészmérnök, 38% Markovies Károly oki. gépészmérnök, Budapest, 18% Vécsey László oki. gépészmérnök, Tatabánya, 8% Tulajdonos: Tatabányai Szénbányák, Tatabánya Eljárás és berendezés folyadékok keringtetésére és levegőztetésére, különösen biológiai szennyvíztisztítók, illetve oxidációs árkok üzemeltetésére A találmány eljárás és berendezés folyadékok keringtetésére és levegőztetésére, különösen bioló­giai szennyvíztisztítók, illetve oxidációs árkok üze­meltetésére. A fenti területen a technika állását régebbről 5 kezdve a Pasveer által kialakított oxidációs árok, a Kessener-kefe és a mammutrotor testesítik meg, melyek, valamint más elnevezésű vízszintes ten­gelyű levegőztető rotorok már ismeretesek és az eleveniszapos szennyvíztisztítás egyes műveleteinek 10 végzésére általában használatosak is. E megoldások közös hátránya az áramlástanilag gyenge kialakítás mellett — ami a nagyobb fajlagos energiafogyasztásban jelentkezik — a berendezés súlyossága, körülményes szerelhetősége, nehéz kar- 15 bantartási lehetősége és gyors elhasználódása. Az említett hátrányok miatt a levegőztető me­dencékben is egyre jobban háttérbe szorulnak a fentemlített berendezések, és felváltják azokat a függőleges tengelyű levegőztető kerekek. 20 Az oxidációs ároknál is alkalmazásba kerültek a függőleges tengelyű kerekek, pl. a Pasveer féle megoldásnál, ahol az árok hosszanti végénél beépí­tett függőleges tengelyű levegőztető kerék impul­zusával biztosítják az árokban az áramlás fenntar- 25 tását. Ismeretes olyan megoldás, ahol a függőleges le­vegőztetőkerék szívó hatását hasznosítják az áram­lás fenntartására. Ebben az esetben a hidraulikai adottságok, a hidraulikai paraméterek kedvezőtlen 30 volta nem teszi lehetővé a kedvező hatásfokú kiala­kítást. Az elvégzendő hidraulikai feladat ugyanis a levegő-, ill. oxigénbevitel mellett aránylag na­gyobb mennyiségű víztömegek keringtetése (0,3 m/s körüli átlagos áramlási sebességgel az árokban) és szivattyúzása is néhány cm nagyságrendű szál­lítómagasságra. Ezen hidraulikai feladat végrehaj­tása azonban igen nagy jellemző fordulatszámok területére esik, amire jó hatásfokú szivattyúkere­ket készíteni nem lehet. A fentiekből tehát kitűnik, hogy a jó hatásfokú folyadékkeringtető szerkezet követelményei ellen­tótben vannak a szivattyúműködés hidraulikai pa­ramétereivel és a levegő folyadékkal való elnyeleté­se által megszabott szerkezeti kiképzéssel. A fentieknek megfelelően találmányunk elsősor­ban üzemeljárás, folyadék keringtetésére és levegőz­tetésére, pl. biológiai szennyvíztisztítás céljára, amelynek jellemzője, hogy a kezelendő folyadék áramlási energiáját egy szivattyúval megnöveljük, és e megnövelt energiájú folyadék segítségével víz­sugárszivattyút működtetünk hatásos sebességű keringtetés megvalósítására, mimellett még járulé­kosan levegőt vezetünk be a folyadékba a szivattyú­kerék depressziós pontjain keresztül. Az előbbiekben jellemzett eljárás foganatosítá­sára szolgáló berendezés ugyancsak találmányunk tárgya, és e berendezés jellemzője, hogy a folyadék­áramlás irányában egy, külső energiaforrásból haj­tott szivattyút követően folyadéksugár-szivattyú 166160 1

Next

/
Thumbnails
Contents