166094. lajstromszámú szabadalom • Szinuszhullámgenerátor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 166094 LEÍRÁS A bejelentés napja: 1969. VII. 8. (HA—875) Elsőbbsége: Svájc 1968. VII. 11. (10.390/1968.) Közzététel napja: 1974. VIII. 28. Megjelent: 1977. január 31. Nemzetközi osztályozás: H 03 b 5/26, H 03 j 5/00 Feltalálók: Heinz STEINGER mérnök, Lagenthal, Svájc Tulajdonos: Hasler AG., Bern, Svájc Szinuszhullám-generátor A találmány tárgya szinuszhullám-generátor, melynek RC-hálózaton át visszacsatolt erősítője van és amelyben a frekvencia változtatásához egyetlen változtatható kapcsolóelem szolgál. Az ismert szinuszhullám-generátorok között ta­lálható a Wien-hidas oszcillátor, amelyet dr. Dallos András: „Bevezetés a híradástechnikai mérésekbe" c. munkája (96—99. lapok) ismer­tet. Ebben a megoldásban az erősítő egy feszült­ségerősítő, melynek be- és kimenőfeszültsége azonos fázisú, hálózata egy soros RC-kapcsolás­ból és egy párhuzamos RC-kapcsolásból áll, m&­lyék sorba vannak kapcsolva és egy feszültség­osztót alkotnak. A soros kapcsolás az erősítő ki­menetén, a párhuzamos RC-kapcsolás pedig az erősítő bemenetén van. Az elrendezés fázismen­tes feszültségosztást eredményez (ami annyit je­lent, hogy a be- és kimenő feszültségek fázis­ban vannak), valamely, méretezés révén meg­határozott frekvenciához. Az erősítő erősítése legalább akkora, mint a feszültségosztó osztási viszonyainak reciprok ér­téke. A generátor meghatározott frekvencián rezeg. Szokásos módon a feszültségosztó mind­két ellenállása és mindkét kondenzátora egy­mással azonosak és a frekvencia változtatása vé­gett vagy mindkét kondenzátort, vagy mindkét ellenállást együttesen kell változtatni. Annak érdekében, hogy a feszültségosztó osztási viszo­nya konstans legyen, mindkét ellenállást, illetve 10 15 20 25 30 mindkét kondenzátort pontosan azonos mérték­ben kell változtatni. Ezáltal természetesen mind­két ellenállással, illetve mindkét kondenzátorral szemben nagy követelményeket kell támasztani. A két kondenzátor, ül. ellenállás együttfutásából való eltérésénél a feszültségosztási viszony nem konstans értékű, úgyhogy a létrejött rezgések amplitúdója változik, hacsak nem alkalmazunk külön, költséges szerkezeti elemeket avégből, hogy az erősítést a konstans amplitúdónak meg­felelően szabályozzuk. Ha szokásos módon a frekvencia beállítása végett mindkét kondenzátort, vagy mindkét el­lenállást a hálózatban egyaránt változtatjuk, akkor 1:10 frekvenciaviszonyt tudunk elérni. Ha azonban a frekvencia-beállítás végett csak egy kondenzátort, vagy csak egy ellenállást változ­tatunk, akkor a frekvenciaviszony csupán 1:2, de ugyanekkor a feszültségosztási viszonyok is jelentősen megváltoznak, úgyhogy az erősítő erősítését ugyanilyen módon utána kell szabá­lyozni (errenézve a Dallos-féle munka és W. Schaufelberger „Operationsverstärker und ihre Schaltungstechnik" c. munkája egyaránt utal). A találmány szerinti megoldásnak megfelelő elrendezéssel azt a feladatot kell megoldani, hogy a frekvencia beállításánál a hálózat egyet­len ellenállásának változtatása, vagy a hálózat egyetlen kondenzátorának változtatása révén a feszültségosztási viszonyt konstans értéken tart-166094

Next

/
Thumbnails
Contents