166071. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízoldhatatlan, kristályos 7-( D- alfa- amino- alfa -fenil-acetil-amido)- 3-metil- 3-cefem- 4-karbonsav- monohidrát előállítására

SZABADALMI 166071 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS C=) Bejelentés napja: 1973. IV. 09. (BI—468) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/24 tjgr Közzététel napja: 1974. VIII. 28. í • ;'••-••=­ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. V. 31. Feltaláló: Silvestri Herbert Horatius vegyész, Dewitt, New York, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Bristol Myers Company, New York, New York, Amerikai Egyesült Államok Eljárás vízoldhatatlan kristályos 7-(D-a-amino-«-fenilacetilamido)-3-metil-3-cefem-4-karbonsav-monohidrát előállítására A találmány tárgya eljárás a triviális néven oefalexinnek nevezett vízoldhatatlan, kristályos 7-(DHa-Jaimino-a-feniliaceitilamido)-3-metil-3-cef­em-é^karbonsavnnionohidrát előállítására. A cefalexint antibakteriális anyagként hasz- 5 nálják az embergyógyászatban és a szabad sav mcnohidrátjaként (azaz zwitterionjaként) kerül forgalomba. A vegyületet a következő irodalmi helyeken írják le: J. Med. Chem. 12, 310—313 (1969), J. Org. Ohem. 36 (9) 1259—1267 (1971) 10 és J. Org. Chem. 37 (17), 2765—2767 (1972), (lásd a 765,596 számú belga szabadalmi leírást), valamint a 3,507,861 számú Amerikai Egyesült Államok-beli, az 1,174,335 számú brit és a 856,786 számú kanadai szabadalmi leírásokban. 15 Nagyszámú alternatív «módszert közölnek a cefalexin (valamint a szabad sav) előállítására és tisztítására. Ilyen példákat tartalmaznak a 3,634,416; 3,668,201; 3,688,202; 3,671,449, (3. pél­da); 3,676,434; 3,676,437; 3,689,483 és 3,694,437 20 számú Amerikai Egyesült Államok-beli szaba­dalmi leírások. Különféle közleményeket találhatunk a cefa­lexin kristályos formáira és hidrátjaira vonat­kozóan az alábbi irodaimiákban: Pfeiffer és 25 társai: Journal of Pharmaceutical Sciences, 59 (12), 1809—1814 (1970), Bond és társai, Phar­maceutical Journal, 210—214 (Augusztus 22, 1970), valamint a 3,502,663; 3,531,481; 3,655,656 és 3,692,781 számú Amerikai Egyesült Államok- 30 béli szabadalmi leírásokban, továbbá a 753,910 számú és 777,789 számú belga és a 2,096,117 számú francia szabadalmi leírásokban. A vizsgálati módszert a Crystal Pseudomor­phism of Cephaloglyoin and Cephalexin c. ta­nulmány ismerteti. Lásd: Pfeiffer és társai: Journal of Pharmaceutical Sciences, 59 (12), 1809—1814 (1970). A találmány tárgya eljárás a cefalexin mono­hidrát viszonylagosan vízoldhatatlan, új kristá­lyos formájának előállítására, amely a követ­kező röntgen-diffnakciós adatokat mutatja: Síkok közti távolság Relatív intenzitások d(A): I/Ii 16,01 0,19 12,07 1,00 10,82 0,13 9,64 0,03 8,83 0,07 8,53 0,13 8,10 0,26 7,07 0,08 6,10 0,14 5,60 0,22 5,43 0,64 4,98 0,17 4,76 0,09 4,57 0,17 166071

Next

/
Thumbnails
Contents