166027. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7-acilamido-3-metil-3-cefem-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166027 Bejelentés napja: 1973. HI. 22. (TA-1240) Japáni elsőbbsége: 1972. III. 23. (29459/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/24 «•Milk Bejelentés napja: 1973. HI. 22. (TA-1240) Japáni elsőbbsége: 1972. III. 23. (29459/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. Ol TAI H ISZAGOS ,ALMÄNY IVATAL I Bejelentés napja: 1973. HI. 22. (TA-1240) Japáni elsőbbsége: 1972. III. 23. (29459/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. ~- ' - .„J-. Feltalálók: Fujii Shoichiro vegyész, Kyoto-fu, Sendai Michiyuki vegyész, Suita, Naito Kenzo vegyész, Ibaraki, Kató Masayasu vegyész, Kobe, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka, Japán Eljárás 7-acilamido-3-metil-3-cefem-4-karbonsav-származékok előállítására 1 A találmány tárgya új eljárás penam-3-karbon­sav-1 -oxidnak 3-metil-3-cefem-4-karbonsav szárma­zékokká való alakítására. A találmány szerinti eljárással az ismert és értékes antibiotikumok hozamát kedvezően megnövelhetjük. 5 A találmány szerinti új vegyületeket I általános képlettel jelöljük, ahol Rí jelentése az aminocsoport védőcsoportja, cél­szerűen fenilacetil-, fenoxiacetil-, fenilgücil-, 10 tienilacetil-, a-karboxifenilacetil-, ciklohexenil­glicil-, a-halogénacetil-, (3-metilszulfoniletoxi­karbonil-, a-szulfofenüacetil-csoport, R2 jelentése hidrogénatom vagy a karboxil-csoport védőcsoportja, célszerűen rövidszénláncú alkoxi- 15 -(rövidszénláneú)-alkil-, rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkil-szulfonil-(rövidszénláncú> -alkil-, halogén-(szubsztituált-rövidszénláncú)-aí­kil-, di- vagy trimetilszilil-, adott esetben metil-, nitro vagy fenilhidroximetil-csoporttal szubszti- 20 tuált fenil-, trifenilmetil-, vagy fenoxi-csoport, egy II általános képletű penám-3-karbonsav-l-oxid származék hőkezelésével végezzük a reakciót. Valamely I általános képletű vegyületet oly- 25 módon állítunk elő, hogy valamely II általános képletű penam-3-karbonsav-l-oxidot, ahol Rt és R2 jelentése a fenti, egy közömbös szerves oldószerben savas katalizátor és egy R3 —S—R4 általános képletű szerves szulfid vegyületet, ahol 30 R3 és R 4 jelentése adott esetben hidroxil-, ciano-, 1-12 szénatomos alkoxi-, 1-12 szénatomos alkiltio-, 1-12 szénatomos alkiloxi-karbonil vagy 1—12 szénatomos alkil-, fenil-, benzil- vagy tienil-csoport, ahol az R3 és R 4 szubsztituens együtt egy további kénatommal egy 1-3 kénato­mot tartalmazó 5-6 tagú gyűrűt képezhet, jelenlétében hőkezeljük. Morin R. B. és munkatársai [J. A. C. S. 85, 1896 (1963)] azt találták, hogy penicillin-1 -oxidok paratoluolszulfonsav jelenlétében a megfelelő 3-metil-3-cefem-4-karbonsav származékká alakulnak. Ezt a tapasztalatot számos megoldás kidolgozása követte, amelyben a paramétereket, mint katalizá­tor, oldószer, reakciókörülmények, változtatták. Katalizátorként számos foszforsav és szulfonsav származékot próbálta^ ki. Amennyiben a sav katalizátorokat külön-külön alkalmazták, a reakció hozama alacsony maradt, és a különböző mellék­termékek mennyisége magas volt. így a célvegyület elkülönítése és tisztítása számos nehézséggel járt. Ujabban vált ismeretessé (Chemical Abstracts 74 13172 k, 2011376 számú Német Szövetségi Köztársaság-beli közzétételi irat), hogy a 7-acil­amido-3-metil-3-cefem-4-karbonsav származékká való átrendeződést 37,7 - 76,5%-os hozammal lehet elvégezni, amennyiben- a reakcióhoz nitrogén bázisnak legalább 4 pkB értékű sóját vagy komplexét, savat és közömbös oldószert alkalmaz­nak. Azonban a bázis jelenléte elősegíti a kiindulási 166027

Next

/
Thumbnails
Contents