166004. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szabályozott mennyiségű klórt tartalmazó aluminium-klór-hidroxid oldatok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 166004 PH .. . • • mmm Bejelentés napja: 1973. II. 28. (SA-2469) Olaszországi elsőbbsége: 1972. III. 01. (21251 A/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. Nemzetközi osztályozás: C 01 f 7/22 ÍÉMÍ* Bejelentés napja: 1973. II. 28. (SA-2469) Olaszországi elsőbbsége: 1972. III. 01. (21251 A/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. Ol TAL H ISZAG* ALMA IVATA L Bejelentés napja: 1973. II. 28. (SA-2469) Olaszországi elsőbbsége: 1972. III. 01. (21251 A/72) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. "*>-. f ! i \~ Feltalálók: Dr. Notari Bruno vegyész, dr. Rivola Luigi vegyész, San Donato Milanese, Olaszország Tulajdonos: Snam Progetti S. p. A., Milano, Olaszország Eljárás szabályozott mennyiségű klórt tartalmazó alumínium-klór-hidroxid oldatok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás adott mennyiségű klórt tartalmazó alumínium-klór-hidroxid-oldatok előállítására. Ismeretes, hogy az alumínium-klór-hidroxidok igen fontosak olyan termékek előállítása céljából, amelyeket heterogén katalízis terén széles körűen alkalmaznak. így például az Al2 (OH) s Cl képletű klórhidroxidot gélesítve gömb alakú alumínium­oxidot nyerünk, amelyet széles körűen alkalmaznak mind szénhidrogének finomításánál katalizátorként, mind katalizátor alapanyagként szennyezett ki­pufogógázok (pl. robbanómotorok) elégetésénél. A szabadalmi bejelentés tárgya szerinti eljárással előállított katalizátorok fontos előnye a kis elő­állítási költségük, amely a klórhidroxidok előállí­tásához szükséges kiindulási anyagok alacsony árában rejlik. A klórhidroxid oldat előállítására az eddig ismert módszer szerint fém alumíniumot reagál­tatnak sósavval. Azt találtuk, és ez képezi a szabadalmi be­jelentés tárgyát, hogy adott mennyiségű alumíniu­mot és klórt tartalmazó alumíniumklórhidroxidok olyan olcsóbb kiindulási anyagokból is nyerhetők, amelyek az alumíniumot oxid, vagy víztartalmú oxid formában tartalmazzák. Jelen találmány szerinti eljáráshoz a szokásos alumíniumoxid típusokat, például Bayer timföldet, bauxitot, bayeritet, gibbszitet, hidrargillitet, diaszport, bőhmitet használunk, és használhatunk. kiindulási anyagként más dumíniumoxidot, vagy víztartalmú alumíniumoxidot is. A fenti vegyületek közül a legolcsóbb alu­míniumot tartalmazó kiindulási anyag a bayer 5 timföld, amelynek képlete: a-Al2 0 3 -SI^O, azaz a bauxit tisztításával keletkezett termék, az ás­ványból nátriumkarbonáttal vízben oldható nát­rium-aluminát képződik, amelyből szűrés után a bayeritet széndioxiddal leválasztják: a nátrium-10 karbonátot visszanyerik, és ez a tiszta bauxit oldásához újra felhasználható. A szabadalmi bejelentés tárgyát képező eljárás azon alapszik, hogy a kiindulási anyagot sósavval reagáltatva egy nem meghatározott összetételű 15 termék keletkezik, amelynek a klórtartalma általá­ban a további felhasználás céljából nem megfelelő. Mégis azt találtuk, hogy ha a fenti anyagot bázissal reagáltatjuk, és ha a pH-t 3,6 alatt 20 tartjuk, olyan anyagot állítunk elő, amely a kívánt összetételű. Közelebbről a találmány szerinti eljárással a kiindulási anyagot vizes sósav oldattal reagáltatva az Al2 (OH)xCly általános képletű alumínium-klór-25 -hidroxidokat, mely képletben x értéke 2,5 és 3,5 között van, y értéke 3,5 és 2,5 között van 30 a reakciókörülményektől függően, állítjuk elő. 166004

Next

/
Thumbnails
Contents