165998. lajstromszámú szabadalom • Eljárás akrilnitril előállítására, katalizátor jelenlétében

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 165998 ilk Nemzetközi osztályozás: IUI Bejelentés napja: 1971. IV. 13. (SA-2187) Olaszországi elsőbbsége: 1970. IV. 14. (23270 A/70) C07c 121/00, B01 j 11/46 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. J Feltalálók: Dr. Fattore Vittorio vegyész, dr. Notari Bruno vegyész, San Donato Milanese, Olaszország Tulajdonos: Snam Progetti S. p. A., Milano, Olaszország Eljárás akrilnitril előállítására, katalizátor jelenlétében 1 A találmány tárgya eljárás akrilnitril előállítására gázfázisú propilén, ammónia és oxigén, vagy oxigéntartalmú gáz katalizátor-rendszer jelenlétében való érintkeztetése útján. Ismeretes, hogy a propilénből, ammóniából és levegőből vagy oxigénből kiinduló ipari akrilnitril előállításra Bi-Mo, U-Sb, Sn-Sb biner katalizátor­rendszereket és Te-Ce-Mo, Bi-V-Mo terner katali­zátor-rendszereket használnak. Az említett katali­zátor-rendszerek mindegyike kovasav hordozóra van felvive. Jelentős eredményeket értek el továbbá a mo­libdén és antimon katalizátorok családjába tartozó katalizátor-készítmények segítségével. Számos, urániumot tartalmazó katalizátor is ismert, ezeket a katalizátorokat telítetlen nitrilek, különösen akrilnitril előállítására használják. Ezek közül megemlítjük az alábbiakat: uránoxid (2 481 826 számú USA szabadalmi leírás), kü­lönböző urán-vegyületek, amelyeket „szilárd fosz­forsavak" által alkotott katalizátorok aktiválására használnak (957 022 számú brit szabadalmi leírás), urán fém, vagy vegyület, például oxid alakjában, egyéb elemek egy vagy több oxi-vegyületeivel együtt (483 174 számú olasz szabadalmi leírás), 22-41, 44-49, 73, 77-83 és 90 atomszámú fémek oxigén-vegyületeivel aktivált Sb-U katali­zátorok (1 007 929 számú brit szabadalmi leírás), U-Sb-Sn katalizátorok (1 026 477 számú brit 10 15 szabadalmi leírás), uránoxidot vagy egyéb nehéz­fémoxidokat Sb-V párral együtt tartalmazó kata­lizátorok (712931 számú belga szabadalmi leírás), Me03 TeO 2 -bőlésMo 10 Tei. 10 M2-20P2-20O39-120 általános képletű nehézfém- (például urán-) foszfát­ból álló katalizátorok, amely képletben M uránatomot is jelenthet és a foszfor 3 vagy 4 oxigénatomhoz kap­csolódik (1 491 652 számú francia szabadalmi leírás). Ezen utóbbi katalizátorok aktív részükben legalább egy heteropolisavat tartalmaznak, savas jellegű koordi­náló gyököt alkotó elemük a lantán-sorozat ritka ele­meinek, így lantánnak vagy cériumnak vagy pedig az aktinida-sorozat elemeinek egyike, például tórium, a koordináló gyök legalább egy urán, antimon, bizmut, ón, réz, tellur elemmel sóvá alakított wolframmal és/vagy molibdénnel van koordinálva. Egyéb, urániumot tartalmazó katalizátorok is 20 ismertek például a 3 198 750 és 3 328 315 számú USA szabadalmi leírásokból, ahol az U-Sb párt említik. Ezek a katalizátorok, a 682 880 számú olasz 25 szabadalmi leírásban ismertetett katalizátorokat ki­véve, nem tartalmaznak tellurt, ez utóbbi pedig bonyolult vegyület alakjában tartalmazza. Ismeretes olyan katalizátor is, amely csak 30 telluroxidot tartalmaz. 165998

Next

/
Thumbnails
Contents