165984. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fémek és fémötvözetek fúrásához alkalmas csigafúró élezésére

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. X. 18. (RE-475) Franciaországi elsőbbsége: 1968. X. 18. (P. V. 170457) Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. IV. 30. 165984 Nemzetközi osztályozás: B 24 b 1/00 Feltaláló: Rochet Claude mérnök, Billancouit (Hauts de Seine), Franciaország Tulajdonos: Regie Nationale des Usines Renault, Billancourt (Hauts de Seine), Franciaország Eljárás fémek és fémötvözetek fúrásához alkalmas csigafúró élezésére 1 A találmány tárgya eljárás csigafúró, nevezetesen fémek és fémötvözetek fúrásához alkalmazott csiga­fúró élezésére, mely eljárás lehetővé teszi a csigafúró csúcsának a kopással szembeni jobb ellenállását és ugyanakkor növeli a fúrás pon- 5 tosságát. Csigafúrók élezése az ismert eljárások szerint a következőkben részletezett, egymástól különálló két műveletben történik. 1. A csigafúró csúcsánál kiinduló éleken kúpos 10 vagy sík felületek által meghatározott homlokszög kialakítása, 2. A középrész (mag) vékonyítása mindegyik élnél köszörült bevágások létesítésével, hogy ily módon lehessen a csúcsnál kiinduló élek hosszú- 15 ságát csökkenteni. A csigafúró élei igen nagy igénybevételnek vannak kitéve, ami a munkadarabba történő be­nyomódásnak és a reakcióerőnek a következménye, 20 ezzel jár a csúcs igen nagymérvű melegedése, emellett a csúcs jelentős nyomásnak és gyors kopásnak is ki van téve, az élek hosszának sugárirányú eltérése pedig a fúrás pontosságát csök­kenti. Az élezés során a legkisebb sugárirányú aszim- 25 metria ezeket az eltéréseket még csak fokozza. Sok esetben a fúró használata előtt előfuratok létesítése válik szükségessé. A találmány tárgya eljárás csigafúrók élezésére, mely csigafúrók legalább két szimmetrikus bordával 30 rendelkeznek, melyek mindegyikén egy-egy vágóéi van. A találmány célja olyan eljárás kialakítása, mely jelentősen csökkenti a fentiekben vázolt hátrányokat, megszünteti a fúró csúcsánál eddig alkalmazott élt és ugyanakkor az ismert eljárá­sokhoz viszonyítva magát az .élezési eljárást is egyszerűsíti, emellett a találmány szerinti eljárásnál a fúró csúcsát oly köszörülési eljárásnak vetjük alá, melynek során automatikusan központosító csúcsú gúla alakot kapunk. A 175 505 számú osztrák szabadalmi leírásból már ismert egy olyan köszörülési eljárás, melynél a fúró két bordáján négy felületet létesítenek és ennek segítségével gúla-alakú csúcsot lehet kiala­kítani. Ennél az ismert élesítési eljárásnál a kö­szörülést először a két szimmetrikus borda egy-egy felülete mentén végzik, melyek a csigafúró ten­gelyén keresztülmenő síkban vannak. Ezt követően a köszörülést a két másik szimmetrikus felület mentén végzik, melyek az előző két felülettel a gúla éleit alkotják. Az ilyen jellegű élesítési eljárás hátránya, hogy a kapott gúla-alakú csúcs erősen tompa szögű és így nem alkalmas az anyag középső részében vágás létesítésére. Ezzel az el­járással tehát az említett hátrányokat nem lehet kiküszöbölni. A találmány lényege, hogy a köszörülés első síkjában a borda homlokszögét alkotó lapot, a második köszörülési síkban a homlokszöget alkotó lap mögötti hátsó lápot majd a csigafúró közép-165984

Next

/
Thumbnails
Contents