165971. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés csőtisztítószerszámnak különösen olajkutak folyóvezetékeibe történő bejuttatására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. IX. 05. Közzététel napja: 1974. VI. 28. Megjelent: 1976. IV. 30. (NA-935) 165971 Nemzetközi osztályozás: E 21 b 15/00 •' X Feltalálók: Falucskai Lajos olajmérnök 25%, Pápa Aladár olajmérnök 15%, Sasvári Ferenc gépészmérnök 25%, Török Mihály technikus 17,5%, Szolnok, Török Miklós technikus 17,5%, Szeged Tulajdohos: Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermeló' Vállalat, Szolnok Eljárás és berendezés csőtisztítószerszámnak különösen olajkutak folyóvezetékeibe történő bejuttatására 1 X A találmány tárgya eljárás és berendezés csőtisz­títószerszámoknak különösen olajkutak folyóvezeté­keibe történő bejuttatására, ahol is a berendezés­nek a tisztítószerszámok készletezésére alkalmas tárral, valamint ezen tárral és a folyóvezetékkel is 5 összekötött közös térre csatlakozó adagolódu­gattyúval ellátott adagolószerkezete van, és a gyűj­tőállomás és az adagoló között csőszár van beiktatva. Ismeretes, hogy az olajtermelő kutak parafintar- 10 talmú kútáramából a parafintartalom bizonyos hányada a folyóvezeték falára kirakódik, ezzel keresztmetszetszűkülést, hosszabb idő után eldugu­lást okoz. A folyóvezeték eldugulását az olajipar­ban kialakult egyik gyakorlat szerint a vezetékfal 15 megfelelő időközönként végzett lekaparásával aka­dályozzák meg, amely általában valamely csőtisz­tító szerszámnak a kívánt csőszakaszon a nyomás­különbség kihasználásával való végigmenesztésével történik. A nyomáskülönbség ez esetben a kútfej 20 és a folyóvezeték végén elrendezett gyűjtőállomás között értendő. Csőtisztító szerszámként korábban palástfelületén általában négy csavarvonalalakú kés­sel, egyik végén a tisztítandó cső belső átmérőjével illesztett bőrdugattyúval ellátott ún. kaparókéses 25 görényt alkalmaztak, míg újabban általában gumi­ból készült golyók alkalmazása terjedt el a gyakor­latban. Függetlenül az alkalmazott csőtisztítószerszám kialakításától, a kútfej közelében minden esetben a 30 szerszámnak a folyóvezetékbe történő bejuttatására alkalmas adagoló van elrendezve, amely a szerszám­nak a kívánt időben a vezetékbe való bejuttatását általában dugattyúszerű elemmel, ún. adagolódu­gattyúval végzi. Az ismert és alkalmazott fenti szerkezeteknél az azok működését meghatározó eljárás értelmében a kútfej környezetében elrende­zett adagolót, pontosabban annak adagolódu­gattyúját valamely külső segédenergia igénybevételé­vel, példaképpen kézi beavatkozással, hidraulikusan vagy pneumatikus úton, megfelelő tápegység alkal­mazásával működtetik. Az olajipari szerelvényeket gyártó, ismertebb jelentős cégek közül ilyen készü­léket jelenleg a Willis Oil Tool Co. gyárt és hoz forgalomba. A fenti ismert készülék, illetve szerkezet hátrá­nya, hogy az az adagolódugattyút működtető impulzust, valamint a szükséges segédenergiát a kútkörzetben kell létrehozni, illetve járulékos, kül­ső energiaforrással kell biztosítani. Az olajipari gyakorlatban ismeretes továbbá, hogy az olajtároló rétegben uralkodó nyofriás, az ún. rétegnyomás a kút üzemelő állapotában a kút­fej környezetében uralkodó ún. tótfejnyomásnál nagyobb kell legyen. Amennyiben az olajáramlás útját lezárják, úgy nyomáskiégyenlítődési folyamat indul meg, amelynek során a kútfejnyomás megha­tározott időfüggvény szerint emelkedik egy bizo­nyos értékig. A nyomásemelkedést általában több-165971

Next

/
Thumbnails
Contents