165970. lajstromszámú szabadalom • Oktatóberendezés nyelvoktatáshoz

MAGTAB NfiPKÖZTARSA SZABADALMI LEÍRÁS 165970 f Bejelentés napja: 1970. X. 21. (NA-884) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1976. IV. 30. Nemzetközi osztályozás: G 09 b 5/06 -Jé '..••*';•*• f Bejelentés napja: 1970. X. 21. (NA-884) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1976. IV. 30. 1 ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL f Bejelentés napja: 1970. X. 21. (NA-884) Közzététel napja: 1972. VIII. 28. Megjelent: 1976. IV. 30. /f^'-^$is Feltaláló: Shenshev Vladimirovich Leonid pszichológus, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: Nauchno-Issledovatelsky Institut Obshei i Pedagogicheskoi Psikhologii Akademii Pedagogicheskikh Nauk SSSR, Moszkva, Szovjetunió Oktatóberendezés nyelvoktatáshoz 1 A találmány tárgya oktatóberendezés nyelv­oktatáshoz, amelynek többcsatornás fő mágnes­szalagos hangrögzítő készüléke van végtelenített mágnesszalaggal, - amelyen beszédtöredékek és vezérlőjelek vannak rögzítve - és amely béren- 5 dezésnek tanulóasztalai vannak, amelyek a hang­rögzítő készüléknek a beszédtöredékekből külön­böző szövegek összerakására való csatornáival össze vannak kötve, és amelyek mindegyikének akusztikus kimeneti egysége és többállású kap- 10 csolóval ellátott beszédvezérlője van. Ismeretesek oktatóberendezések többsávos, vég­telenített mágnesszalaggal ellátott hangrögzítő be­rendezéssel. Ezeknél az előre megadott sáv ki­választása a visszaadófej eltolásával történik. Itt a 15 megfelelő képszámú grafikus illusztrációt tartó keretet fogazással ellátott meghajtás tartja automa­tikusan egy képernyő elé. Ezek a berendezések önkényes képkiválasztási sorrendet tesznek lehetővé és a tanulóknak nem 20 kell a készüléket kezelni ahhoz, hogy a ki­választott képhez tartozó kísérő hangot többször lehallgathassák. A cserélhető képek számát itt a mágnesszalag sávjainak száma korlátozza, tehát 10-20 képnél több nem lehet, és ez gyakorlatilag 25 kizárja szétágazó/program tanulásának lehetőségét. Ez a berendezés — mivel a sáwáltáshoz a fejet el kell tolni - nem képes több tanuló kiszol­gálásra, akik a tananyagot különböző gyorsasággal tudják elsajátítani. 30 Ismeretesek továbbá olyan oktatóberendezések, amelyeknek többcsatornás hangrögzítő készülékük van végtelenített mágnesszalaggal, amely készülék egyéni tanulóasztalokkal van összekötve. Ezek a berendezések huszonnyolccsatornás hangrögzítő berendezést tartalmaznak egy végtelenített szalag­gal és 16 egyéni tanulóasztalt. A mágnesszalag tizenkét sávján van rögzítve a hanganyag (a beszéd) és a többi tizenhat sáv a tizenhat tanuló beszédének automatikus feljegyzésére és vissza­adására való. A tanulóasztalon mikrofon, akusz­tikus kimenő egység és tizenkét állású átkapcsoló van, amelynek segítségével az akusztikus kimenő egység a tizenkét csatorna bármelyikére csatla­koztatható. Mivel a mágnesszalag zárt kört alkot, az egyes csatornákhoz felvett emberi beszéd­töredékek folytonosan ismétlődnek. Ebben a be­rendezésben is kevés a választható információ (csak tizenkét tanulási lépés). Ez arra kényszeríti a tanulási program összeállítóját, hogy egy lépésbe több beszédet sűrítsen, ami a tanítási folyamat hatásosságát csökkenti. További alapvető hátránya a berendezésnek, hogy a kiszolgált egyéni tanuló­asztalok száma, a tanulók beszédének automatikus feljegyzésére és visszaadására való csatornák száma nem léphető túl. Ismertek továbbá a linguaphon rendszerek, amelyekben az egyidejűleg kiszolgált egyéni ta­nulóasztalok száma nagyobb, mint a mágneses hangrögzítő berendezés tanulók számára fenn-165970

Next

/
Thumbnails
Contents