165907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás DL-treo-1-p-nitro-fenil-acetamino-1,3-propándiol előállítására folyamatos üzemű hidrolízissel

MAGTAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. V. 12. Módosítási elsőbbsége: 1973. IV. 06. (5300/73). Közzététel napja: 1974. VII. 27. Megjelent: 1976. III. 31. (EE-2024) 165907 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 103/40 Feltalálók: Dr. Ujhidy Aurél vegyészmérnök 25%, dr. Szotyori László vegyész 10%, Szépvölgyi János vegyészmérnök 15%, Veszprém, dr. Horváth Károly vegyészmérnök 15%, dr. Nagy Ferenc vegyészmérnök 15%, Orbán István vegyészmérnök 15%, Simonyi István vegyész 5%, Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás DL-treo-l-p-nitro-fenil-2-acetamino-l ,3-propándiol előállítására A találmány tárgya eljárás DL-treo-1-p-nitro­fenil-2-acetamino-l,3-propándiol előállítására, kö­zelebbről pedig eljárás p-nitro-a-acetamino-j3-hidr­oxi-propiofenon (a továbbiakban oximetil) Meerwein-Ponndorf-Verley-redukciós terméke izo­propanolos oldatának hidrolízissel egybekötött folytonos üzemben végzett bepárlására, szárítására és a redukció folyamán képződött DL-treo-1-p­-nitro-fenil-2-acetamino-l,3-propándiol (a követ­kezőkben acetaminodiol) kinyerésére. Ez utóbbi 10 vegyület fontos közbenső termékként alkalmaz­ható a klóramfenikol-antibiotikum [D(-)-treo-2,2--diklór-acetamino-l-(p-nitro-fenil)-l ,3-propándiol] szintézisénél. Ismeretes, hogy telítetlen vagy más redukálható 15 csoportokat tartalmazó oxovegyületek oxocsoport­jának szelektív redukálására kiterjedten alkal­maznak alumínium-alkoholátokat, elsősorban alu­mínium-izopropilátot (Meerwein-Ponndorf-Verley­-redukció). Ez a módszer az ipari gyakorlatban is 20 elterjedt. E redukció korszerű és gazdaságos nagyipari megvalósításánál a cél a reakció során képződött hidroxivegyület egyszerű és gyors elkülönítése, maximális hozam mellett, ugyanakkor fontos a reakcióközegül használt, illetve a 25 fémalkoholátból felszabaduló izopropanol regene­rálása is. p-Nitro-a-acetamino-/3-hidroxi-propiofenon Meerwein-Ponndorf-Verley-redukciójakor nyert reakcióelegy feldolgozását az ismert eljárás szerint 30 (2 687 434 sz. Amerikai Egyesült Államok-beli szabadalmi leírás) úgy végzik, hogy az acetamino­diol alumínium-alkoholátokkal képzett komplex vegyületének (a következőkben Meerwein-komplex) izopropanolos oldatát vízzel melegen elbontják, és a hidrolízis folyamán képződött acetaminodiolt a kivált alumínium-hidroxid mellől szűréssel és extrakcióval elkülönítik. Ilyen módon legfeljebb 70%-os termelés érhető el, oximetilre számolva. Ennek az eljárásnak hátránya, hogy a pely­hesen kiváló alumínium-hidroxid nehezen és lassan szűrhető, és abszorptíve jelentős mennyiségű acetaminodiolt köt meg. Ketonok Meerwein-Ponndorf-Verley-redukcióval nyert reakcióelegye feldolgozásánál általában olyan módon járnak el, hogy a Meerwein-komplex izopropanolos oldatát bepárolják és a szilárd alakban visszamaradt alumínium-alkoholátokat vi­zes sósavas közegben elbontják [Wilds, Organic Reactions, 2 178 (1944)]. Ha az oximetil redukciójakor képződő reakcióelegyet e módszer szerint dolgozzuk fel, egyidejűleg a termék amino-csoportja dezacetileződik, és sósavas só alakjában kristályosodik. Az alumínium alumí­niumklorid formájában a vizes oldatban marad, így ezzel az eljárással tulajdonképpen acetamino­diol nem is állítható elő. Ez az eljárás számos hátrányos vonással rendelkezik. A bepárlásnál helyi túlmelegedések 165907

Next

/
Thumbnails
Contents