165880. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyomnövények irtására 2,1,3-benzotiadiazinon- (4)-2,2-dioxid-származékokat tartalmazó gyomirtószerek többszöri alkalmazásával

3 165880 4 Stellaria media tyúkhúr Xanthium spp. szerbtövisfélék Scirpus spp. kákafélék Lapsana communis bojtorján saláta a következő haszonnövények esetében: Gossypium hirsutum gyapot Phaseolus vulgaris bab Rsum sativum borsó Arachis hypogaea földimogyoró Cucumis sativus uborka Solanum tuberosum burgonya Trifolium lóhere Linum usitatissimum len Medicago sativa lucerna Zea mays kukorica Daucus carota murok Oryza sativa rizs Soja hispida szójabab Sorghum bicolor cirok Allium cepa hagyma gabonafélék. 10 15 20 diszpergált 1 kg/ha 3-izopropil-2,l,3-benzo-tiadia­zinon-(4)-2,2-dioxiddal kezeltük, vagy B)az A) kezelés után 6 nappal (nem kívánatos növények 3—6. levele) hektáronként 500 liter vízbe diszpergált 1 kg/ha 3-izopropil-2,l,3-ben­zo-tiadiazinon-(4)-2,2-dioxiddal kezeltük, vagy C) először az A) módszer szerint, majd a B) módszer szerint kezeltük. Három-négy hét múlva megállapítottuk, hogy a legjobb összhatást a C) módszer eredményezte, különösen a Cyperus esculentus, Galium aparine, Ipomoea purpurea és Lamium amplexicaule gyom­növényekkel szemben. A kísérleti eredményeket a következő táblázat szemlélteti: A hatóanyagot a szokásos készítményekké 25 dolgozhatjuk fel, például vizes oldattá, diszperzióvá vagy emulzióvá, amelyek vízből és hatóanyagból a szokásos diszpergálószerekkel készülnek, vagy szer­ves oldószerekkel készült oldatok vagy diszperziók, például paraffínolajban, vagy porozószerek vagy 30 granulátumok alakjában alkalmazhatók. Nedvesítő­szerként különböző olajokat használhatunk. Sók alatt például alkálifém-, alkáliföldfém-, ammónium-, hidroxialkilammónium-, alkilammó­nium- vagy hidrazinsókat értünk, például nátrium-, 35 lítium-, kálium, kalcium-, vas-, metilamin-, trimetil­amin-, etilamin-, dietanolamin-, etanolamin-, dime­tilamin-, dimetiletanolamin-, dodecilamin-, decil­amin-, oktilamin-, dodecilhexametilénimin-, hexame­tilénimin-, guanidin-, hidrazin-, dimetiUiidrazin-, 40 fenilhidrazin-, etilhidrazin-, hidroxilamin-, etilhidr­oxilamin-, etiléndiamin-, anilin-, ammónia-, bárium-, magnézium-, réz-, ón-, cink-, alumínium-, tripropü­amin-, dietilamin-, butilamin-, metilallilamin-, dipro­pilamin-, diizobutilamin-, amilamin-, N,N-dimetil-N- 45 -03-klóretil)-hidrazin- vagy 2-klóretil-trimetilamin-só­kat. A következő példák szemléltetik a találmány 50 szerinti eljárást. 1. példa 55 Egy mezőgazdasági parcellába agyagos homokta­lajba Oryza sativa (rizs), Soja hispida (szójabab), Zea mays (kukorica), Triticum aestivum (búza), Cyperus esculentus (pálka), Galium aparine (raga­dós galaj), Ipomoea purpurea és Lamium amplexi- 60 caule (bársonyos árvacsalán) magokat ültettünk. Ezután a növényeket a Kezelési módszer A B C Oryza sativa 0 0 0 Soja hispida 0 0 0 Zea mays 0 0 0 Triticum aestivum 0 0 0 Cyperus esculentus 75 50 100 Galium aparine 80 70 100 Ipomoea purpurea 40 20 75 . Lamium amplexicaule 40 30 75 0 = nincs károsodás, 100 = teljes pusztulás 2. példa Cyperus rotundus gyomnövénnyel benőtt kísérle­ti parcellát hektáronként 500 liter vízben diszper­gált 3-izopropil-2,1,3-benzo-tiadiazinon-(4)-2,2-di­oxid hatóanyaggal kezeltünk a következő módon: A 10-15 cm magasra nőtt növényt 1 és 3 kg/ha hatóanyaggal, B10-15 cm magasra nőtt növényt 1 kg/ha hatóanyaggal, majd az első kezelés után 8 nappal 1 kg/ha hatóanyaggal, C10-15 cm magasra nőtt növényt 1 kg/ha hatóanyaggal, majd 8 nappal az első kezelés után 1 kg/ha hatóanyaggal majd 6 nappal a második kezelés után 1 kg/ha hatóanyaggal. A kísérleti eredményeket a következő táblázat szemlélteti: Kezelési módszer kg/ha B 1 + 1 C 1 + 1 + 1 Cyperus rotundus 20 50 70-80 90-100 A) a haszon- és nem kívánatos növények kikelése 0 = nincs károsodás után (2-4. levél) hektáronként 500 liter vízbe 65 100 = teljes pusztulás 2

Next

/
Thumbnails
Contents