165858. lajstromszámú szabadalom • Vezetőorsóanya

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADAL LEÍRÁS I Bejelentés napja: 1972. III. 10. (VE-672) Közzététel napja: 1972. XII. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. 165858 Nemzetközi osztályozás: F 16 b 27/00 37/04 Feltaláló: ROTENBERG Alexandr Grigorievich, mérnök, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: Vsesojuzny Nauchno-1ssledóvatelsky Institut Kholodilnoi Promyshlennosti, Moszkva, Szovjetunió Vezetőorsó-anya 1 A találmány kinematikus orsóanya-kapcsolatokra, főként vezetőorsó-anyákra vonatkozik. Ilyen vezetőorsó-anyákat például gyorsfogyasztó berendezések vezetőorsóinál alkalmaznak annak érde­kében, hogy a fésűknek ide-oda mozgását biztosítsák. 5 Ilyen vezetőorsó-anyákat használnak a Taljereep­készülékeknél is, amelyek valamely csörlődobon a kötél elosztására szolgálnak. Ismeretesek továbbá olyan vezetőorsó-anyák, ame­lyek egyetlen tagból vannak kiképezve, és ez a tag a 10 vezetőorsót részben körül vevő lapos fejjel, valamint egy hengeres szárral rendelkezik, amely utóbbi az anyának az állítótaggal való összekötésére szolgál. A folytonos jobb és balmenettel ellátott vezetőorsón az anya ide-oda mozgást végez az orsó egyik irányba 15 történő elforgatása esetén. Lehetőség van arra is, hogy az említett anyákat olyan vezetőorsókkal kapcsolatban alkalmazzák, amelyek egy oldalú menettel rendelkeznek. Az ismert vezetőorsó-anyák hátránya, hogy a lapos 20 fejtől a hengeres szárba történő átmeneti helyeken a hőkezeléskor helyi feszültségek lépnek fel, amelyek az anya üzemeltetése során annak megbízhatóságával kapcsolatos problémákat vetnek fel, nevezetesen ezek a feszültségek gyakori törésekhez vezethetnek. 25 Az ilyen anyák mechanikai megmunkálása is tete­mes munkaráfordítást igényel. A találmány célja, hogy ezeket a hátrányokat kiküszöbölje. A találmány feladata, hogy olyan vezetőorsó-anyát 30 szolgáltasson, amelynél a szár oly módon van kiképez­ve, hogy ez a kiképzés az anya megbízható üzemét, valamint annak egyszerű gyártását biztosítsa. Ez a feladat azáltal nyert megoldást, hogy olyan vezetőorsó-anyát fejlesztettünk ki, amelynek a veze­tőorsót részben körül vevő lemez-szerű feje, valamint vele egy tagban kiképziett, egy állítótaggal együttmű­ködő szára van, amelynek lényege, hogy a szár fejjel összefüggő lemezként van kiképezve, és hosszirányú réssel rendelkező hengeres befogóelembe.van bevezet­ve, mimellett a lemez oly módon van elrendezve, hogy oldalfelületei a hengeres befogótag oldalfelüle­tén nem nyúlnak túl. A találmány szerinti vezetőorsó-anya üzembiztos és élettartama hosszú. Azonkívül a fej a szárral lemez vagy szalaganyagból készült olyan anyával állítható elő, amely biztosítja az azonos vastagságot a teljes hosszúság mentén. Az anyának ez a kialakítása pusztán az azonos vastagságú fej és szárrész hőkezelését teszi szükséges­sé, ami a hőmérséklet egyenletes hatását és a helyi feszültségek kiküszöbölését biztosítja. A találmányt a továbbiakban a csatolt rajz alapján ismertetjük részletesen, amely a találmány szerinti ve2etőorsó-anya égy előnyös kiviteli példáját tartal­mazza. A rajzon: az 1. ábra a kinematikus orsóanya-kapcsolatot mu­tatja, amely a találmány szerinti anyával rendelkezik; 165858 1

Next

/
Thumbnails
Contents