165857. lajstromszámú szabadalom • Eljárás katalizátor előállítására olefinek homogén katalitikus diszproporcionálásához

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI 1 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. XII. 4. •«MMlMaMiMH*» (VE-625) Közzététel napja: 1974. VI. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. 165857 Nemzetközi osztályozás: B 01 j 11/84 C 07 c 3/62 i) ii iplnii ii 11 íli. Feltalálók: Dr. Bencze Lajos oki. vegyészmérnök, Di. Markó László oki. vegyészmérnök, Veszprém Tulajdonos: Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprém Eljárás katalizátor előállítására olefinek homogén katalitikus diszproporcionálásához 1 A találmány tárgya eljárás katalizátor előállítására olefinek homogén katalitikus diszproporcionálásához. Mint ismeretes, az olefinek diszproporcionálási reakcióval rövidebb és hosszabb szénláncú homológ­jaikká konvertálhatók. Ezt a reakciót általában hete- 5 rögén katalizátorokkal gyorsítják. Katalizátorként használnak W(CO)6 -ot vagy Mo(CO) 6 -ot A1 2 0 3 hor­dozón (633 418 sz. belga szabadalmi leírás), más helyről ismeretes CoO és M0O3 használata Al2 03 hordozón és V03 katalizátor használata Si0 2 hordó- 10 zón (620 440 sz. belga szabadalmi leírás. Ind. Eng. Chem., Prod. Res. Dev. 3, 170-173 (1964) és 7, 29-31 (1968)). Katalizátorként és hordozóként még számos fém vegyületeit javasolták, de az ipari jelentő­séggel bíró katalizátorok köre a fentieken kívül csak a 15 Re20 7 -al bővült. (66.10 196 sz. közzétett holland szabadalmi bejelentés, CA. 67, 53 607/1967/) Ismeretes az olefinek homogén katalitikus reakció­ban való diszproporcionálása is. így például a 698 075 sz. belga szabadalmi leírás olyan eljárást ismertet, ahol 20 az olefinek diszproporcionálását WC16 , EtAlCl 2 és EtOH 1:4:1 mólarányú keverékéből álló homogén katalizátor jelenlétében végzik. Homogén katalizátor­ként használják a WC16 és alkil-alumínium-vegyületek, ill. lítium- és ónalkilok kombinációját is. 25 Az ismert homogén katalizátorok hátránya, hogy egyik komponensük, a WC16 levegőn azonnal hidroli-' zál, oldatban pedig viszonylag rövid idő alatt elbom­lik, így lényeges előrehaladást jelentene olyan katali- 30 zátorok előállítása, amelyek kevésbé borhlékony, ál­landó összetételű komponensekből állnak., A találmány célja, hogy eljárást biztosítson olyan katalizátorok előállítására, amelyek komponensei le­vegőn és oldatbán egyaránt stabilak, aktivitásuk össze­mérhető az ismert homogén katalizátorokéval, és széles körben használhatok olefinek homogén katali­tikus diszproporcionálásához. Meglepő módon azt találtuk, hogy az UCO^MX, (I) általános képlétű vegyületekből, ahol L cíklopentadie­nilcsoportot, föSzfint, arzint, stibint vagy atnint vagy ezek alkil-, cikloalkil-, vagy aril-származékait vagy piridint, dipiridint, pikolint vagy lutidint, M worfram­vagy molibdénatomot, X halogénatomot jelent és Y jelentése 0, 1, 2 vagy 3, n jelentése 1, 2, 3 vagy 4 és z jelentése 1 vagy 2, azzal a feltétellel, hogy y, n és z összege legfeljebb 7 lehet, valam int az LYMJm (II) általános képlétű vegyületekből, ahol L' éter- vagy ti oé térrészt, valamint ciklopentádienil-csopörtot, foszfint, arzint, stibint vagy amint vagy ezek alkil-, cikloalkil- vagy aril-származékait vagy piridint, dipiri­dint, pikolint vagy lutidint M wolfram- vagy molib­dénatomot és J halogénatomot vagy pszeudohalogént jelent, és n jelentése 1, 2, 3 vagy 4, m jelentése 2, 3,4 165857 1

Next

/
Thumbnails
Contents